Інформаційний лист нових надходжень з ФЕЛЬДШЕРА-АКУШЕРА 1 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФЕЛЬДШЕРА-АКУШЕРА
1 кв.2015р.

Андрущенко Д.В. Реалізація концепції хірургії „швидкого шляху” в лікуванні хворих з приводу гострого панкреатиту // Клініч. хірург. – 2014. – № 9. – С. 25.

616-083 Верткин А.Л. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров. – М., 2013. – 400 с.

616-083 Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка. – К., 2014. – 421 с.

Клиническая эффективность препарата реаферон-ЕС-липинт в терапии гриппа и ОРВИ // Леч. врач. – 2014. – № 12. – С. 84.

Кустрьо В.І. Хірургічне лікування гострої обтураційної непрохідності товстого кишечнику // Клініч. хірург. – 2014. – № 11. – С.17.

Кутовий О.Б. Лапароскопічна апендектомія у вагітних : технічні особливості та лікувальна ефективність // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 3. – С. 130.

616-053 Мюллер З. Неотложная помощь у детей. – М., 2014. – 304с.

Новосад А.М. Результати лікування та аналіз якості життя хворих на гострий калькульозний холецистит, ускладнений різними формами коломіхурового інфільтрату // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 5. – С.34.

Огородник П.В. Прогнозування можливості виконання лапароскопічної експлорації спільної жовчної протоки у хворих при гострому калькульозному холециститі // Клініч. хірург. – 2014. – № 10. – С. 5.

Петрушенко В.В. Місце термінової ендоскопічної папілосфінктеротомії у комплексному лікуванні гострого панкреатиту та його ускладнень // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2014. – № 1. – ч. 2. – С. 181.

Препараты интерферона в терапии острых респираторных вирусных инфекций и гриппа у новорожденных и детей первых месяцев жизни // Леч. врач. – 2015. – № 1. – С. 7.

Причины и профилактика конверсии при лапароскопической холецистэктомии // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 3. – С. 31.

Профілактика ускладнень у хворих після панкреатодуоденальної резекції // Клініч. хірург. – 2014. – № 5. – С. 29.

Рання ентеральна терапія у комплексі лікування хворих з приводу гострої непрохідності тонкої кишки // Клініч. хірург. – 2014. – № 12. – С. 13.

Рання череззондова ентеральна терапія у комплексному лікуванні хворих з гострою тонкокишковою непрохідністю // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 4. – С. 9.

Савенкова М.С. Возможности противовирусной и иммуномодулирующей терапии в лечении гриппа, ОРВИ, герпес-вирусных инфекций // Пульмонол. – 2014. - № 5. – С. 83.

Скрипченко Н.Я. Профілактика та лікування гнійно-септичних ускладнень у післяпологовому періоді у жінок з пологовою травмою // Репродуктив. эндокринол. – 2014. – № 5. – С. 33.

Современные подходы к рациональной терапии бактериальных диарей // Леч. врач. – 2014. – № 12. – С. 54.

616.1 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2014. – 680 с.

616.053 Цыбулькин Э.К. Угрожающие состояния в педиатрии. Экстренная врачебная помощь. – М., 2013. – 224 с.

Шаповалов И.Н. Роль назоинтестинальной интубации кишечника в комплексном лечении больных с острой мезентериальной ишемией // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 4. – С. 5.

617-089 Эндохирургия при неотложных заболеваниях и травме. – М., 2014. – 240 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.