Інформаційний лист нових надходжень з ДЕРМАТОЛОГІЇ та ВЕНЕРОЛОГІЇ 1 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ДЕРМАТОЛОГІЇ та ВЕНЕРОЛОГІЇ
1 кв.2015р.

616.5 Айзятулов Р.Ф. Вирусные заболевания кожи и слизистых оболочек (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика). – К., 2003. – 128 с.

616-056 Аллергология. Фармакотерапия без ошибок. – М., 2014. – 416 с.

Андрашко Ю.В. Оптимальна комбінація емолієнта й фототерапії при псоріазі // Укр. журн. дерматол. – 2014. – № 4. – С. 79.

616-07 Вассон Дж. Полное систематизированное руководство. Клинические симптомы от жалоб больного до дифференциального диагноза. – М., 2014. – 424 с.

616-097 ВИЧ-инфекция и СПИД. – М., 2014. – 528 с.

616.594 Гаджигороева А.Г. Клиническая трихология. – М., 2014. – 184 с.

Галникіна С.О. Інноваційні аспекти догляду за шкірою у хворих на атопічний дерматит // Сімейна мед. – 2014. – № 4. – С. 50.

616.1 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Вип. 12. – Кн. 1. – К., 2003. – 1019 с.

616.594 Злотогорский А. Трихология . – К., 2013. – 160 с.

Ильченко С.И. Сравнительная оценка эффективности применения препарата фенкарол при атопическом дерматите у детей дошкольного возраста // Клініч. імунол. – 2014. – № 9–10. – С. 51.

Калюжна Л.Д. Досвід використання антибактеріальної топічної терапії при акне // Укр. журн. дерматол. – 2014. – № 4. – С. 62.

Калюжна Л.Д. Тяжкі форми акне : можливості лікування // Укр. мед. часоп. – 2014. – № 6. – С. 67.

Колоскова О.К. Ефективність програмної гіпоалергенної дієтотерапії при атопічному дерматиті у дітей грудного віку // Дит. лікар. – 2014. - № 8. – С. 58.

Красько М.П. Вульгарні акне : сучасні погляди на лікування // Укр. журн. дерматол. – 2014. – № 4. – С. 89.

Кузнецова Ю.Н. Инвазивная плоскоклеточная карцинома у пациентки с анемией Фанкони // Акушер. и гинекол. – 2014. – № 11. – С. 121.

616.5 Лепори Л.Р. Аллергические заболевания кожи у детей. – М., 2012. – 72 с.

616.1 Мавродий В.М. Справочник врача семейной медицины. – Донецк, 2013. – 640 с.

Наумова Л.О. Синдром гіперандрогенії у жінок з вугровою хворобою : алгоритми діагностики // Укр. журн. дерматол. – 2014. – № 4. – С. 34.

Ошивалова О.О. Алгоритми диференційної діагностики новоутворень шкіри // Клініч. імунол. – 2014. - № 8. – С. 30.

Панюкова С.В. Применение специализированной инновационной маски в комплексном лечении алопеции // Леч. врач. – 2014. – № 11. – С. 16.

Проценко Т.В. Пищевые волокна в терапии больных акне и розацеа // Сімейна мед. – 2014. – № 4. – С. 72.

Проценко Т.В. Стартовая наружная терапия осложненных форм дерматозов // Укр. журн. дерматол. – 2014. – № 4. – С. 75.

618.1 Роговская С.И. Папилломавирусная инфекция у женщин и патология шейки матки. – М., 2014. – 192 с.

616.594 Синклер Р. Коротко о главном : заболевания волос и кожи головы. – М., 2014. – 136 с.

615.33 Справочник по антимикробной терапии. – К., 2012. – 460 с.

616.1 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2014. – 680 с.

Ткач В.Є. Досвід лікування оніхомікозів антимікотичними препаратами // Укр. журн. дерматол. – 2014. – № 4. – С. 48.

Топічна фіксована комбінація в лікуванні алергодерматозів з бактеріальним та мікотичним ускладненням // Укр. журн. дерматол. – 2014. – № 4. – С. 85.

Траумель С – биорегуляционный подход к терапии воспалительных заболеваний // Участ. врач. – 2014. – № 6. – С. 14.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.