Інформаційний лист нових надходжень з ОНКОЛОГІЇ 1 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОНКОЛОГІЇ
1 кв.2015р.

ОНКОГІНЕКОЛОГІЇ

Контрацепция при раке : кому и что назначать? // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2014. – № 9. – С. 32.

Кузнецова Ю.Н. Инвазивная плоскоклеточная карцинома у пациентки с анемией Фанкони // Акушер. и гинекол. – 2014. – № 11. – С. 121.

618.146 Опухоли шейки матки. Морфологическая диагностика и генетика. – М., 2014. – 116 с.

618.1 Роговская С.И. Папилломавирусная инфекция у женщин и патология шейки матки. – М., 2014. – 192 с.

616-006 Хансен Эрик К. Лучевая терапия в онкологии. – М., 2014. – 992 с.

616-006 Хричак Х. Методы визуализации в онкологии. Стандарты описания опухолей. – М., 2014. – 288 с.


ОНКОПРОКТОЛОГІЇ, ОНКОУРОЛОГІЇ

Артамонова Н.О. Інноваційні технології діагностики метастазів та рецидивів злоякісних пухлин // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 4. – С. 59.

Артемов А.В. Митолицин в комплексном лечении стриктур пузырно-уретрального анастомоза после радикальной простатэктомии // Урология. – 2014. – № 5. – С. 77.

616.36 Консервативное лечение первичного и метастатического рака печени. – М., 2013. – 288 с.

616.6 Онкоурология. Фармакотерапия без ошибок. – М., 2014. – 544 с.

616.61 Опухоли мочевыделительной системы и мужских половых органов. Морфологическая диагностика и генетика. – М., 2014. – 218 с.

Пушкарь Д.Ю. Дифференциальная диагностика рака и доброкачественной гиперплазии предстательной железы // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2014. – № 4. – С. 38.

616-006 Хансен Эрик К. Лучевая терапия в онкологии. – М., 2014. – 992 с.

616-006 Хричак Х. Методы визуализации в онкологии. Стандарты описания опухолей. – М., 2014. – 288 с.


ОНКОХІРУРГІЇ

Авдосьев Ю.В. Методы интервенционной радиологии в диагностике и лечении больных с метастазами неколоректального рака в печень // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 5. – С. 13.

Артамонова Н.О. Інноваційні технології діагностики метастазів та рецидивів злоякісних пухлин // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 4. – С.59.

Данзанова Т.Ю. Особенности ультразвуковой диагностики рака желчного пузыря // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2014. – № 5. – С. 13.

616.125 Діагностика та лікування фібриляції передсердь. – К., 2014. – 167 с.

616.36 Консервативное лечение первичного и метастатического рака печени. – М., 2013. – 288 с.

616-006 Контроль симптомов в паллиативной медицине. – М., 2013. – 248 с.

Кустрьо В.І. Хірургічне лікування гострої обтураційної непрохідності товстого кишечнику // Клініч. хірург. – 2014. – № 11. – С.17.

Мамчич В.І. Особливості тактичних підходів у діагностиці та лікуванні ранніх форм раку щитоподібної залози // Укр. мед. часоп. – 2014. – № 6. – С. 141.

616.61 Опухоли мочевыделительной системы и мужских половых органов. Морфологическая диагностика и генетика. – М., 2014. – 218 с.

Предварительная билиарная декомпрессия при оперативном лечении опухолей панкреатодуоденальной зоны // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 4. – С. 12.

Профилактика послеоперационного панкреатита при хирургическом лечении рака поджелудочной железы // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 4. – С. 93.

Проценко В.В. Результати комбінованого лікування остеогенної саркоми кісток кінцівок // Вісн. ортоп. – 2014. – № 3. – С. 20.

616-006 Хансен Эрик К. Лучевая терапия в онкологии. – М., 2014. – 992 с.

616-006 Хричак Х. Методы визуализации в онкологии. Стандарты описания опухолей. – М., 2014. – 288 с.


РАДІОЛОГІЯ

Авдосьев Ю.В. Методы интервенционной радиологии в диагностике и лечении больных с метастазами неколоректального рака в печень // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 5. – С. 13.

Артамонова Н.О. Інноваційні технології діагностики метастазів та рецидивів злоякісних пухлин // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 4. – С.59.

Артамонова Н.О. Сучасні підходи до діагностики метастазів та рецидивів злоякісних пухлин // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 4. – С. 53.

Васкулярні мішені в радіотерапії злоякісних пухлин // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 4. – С. 35.

616.36 Консервативное лечение первичного и метастатического рака печени. – М., 2013. – 288 с.

Перспектива застосування спектрометрії для визначення сумісності та ефективності компонентів аналгезії у хворих радіологічного профілю // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 4. – С.50.

Узленкова Н.Є. Радіопротектори : сучасний стан проблеми // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 4. – С. 42.

616-006 Хансен Эрик К. Лучевая терапия в онкологии. – М., 2014. – 992 с.

616-006 Хричак Х. Методы визуализации в онкологии. Стандарты описания опухолей. – М., 2014. – 288 с.


ХІМІОТЕРАПІЇ

Видиборець С.В. Маркери ендогенної інтоксикації та інфузійно-трансфузійна терапія хворих на гострі лейкози в процесі інтенсивної хіміотерапії // Сімейна мед. – 2014. – № 6. – С. 111.

Відповідь ЕХ VIVO злоякісних клітин пацієнтів із В-клітинним хронічним лімфолейкозом на протипухлинні хіміопрепарати // Онкология. – 2014. – № 4. – С. 262.

616.36 Консервативное лечение первичного и метастатического рака печени. – М., 2013. – 288 с.

Родіонова В.В. Аритмогенний синдром у хворих на рак легенів після проведення поліхіміотерапії // Укр. кардіол. журн. – 2014. – дод. № 4. – С. 186.

Сахелашвілі М.І. Ефективність застосування актовегіну та імунофану в комплексній терапії хворих на хіміорезистентний туберкульоз // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 1. – С. 47.

Экспрессия белков Рgр, МRP1, BCRP и эффективность химиотерапии у больных раком молочной железы // Онкология. – 2014. – № 4. – С. 269.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.