Інформаційний лист нових надходжень з ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 1 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
1 кв.2015р.

617-089 Александрович Ю.С. Анестезия в педиатрии. – СПб., 2013. – 160 с.

616-056 Аллергология. Фармакотерапия без ошибок. – М., 2014. – 416 с.

Бронхіальна астма, поєднана з алергічним ринітом, у дітей : місце антигістамінних препаратів у лікуванні // Астма та алергія. – 2014. - № 4. – С. 60.

616-07 Вассон Дж. Полное систематизированное руководство. Клинические симптомы от жалоб больного до дифференциального диагноза. – М., 2014. – 424 с.

Весова Е.П. Использование цветной стереолитографии для планирования хирургического вмешательства при периферических невралгиях ІІ ветви тройничного нерва // Журн. вушних, носов. і горлов. хвороб. – 2014. – № 6. – С. 88.

615.28 Вялов С.С. Противомикробная терапия : алгоритмы выбора. – М., 2014. – 208 с.

Зайцев А.А. Кашель : дифференциальный диагноз и рациональная фармакотерапия // Терапев. арх. – 2014. – № 12. – С. 85.

616.1 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Вип. 12. – Кн. 1. – К., 2003. – 1019 с.

Ковалик А.П. Застосування ліофілізованих в хірургічній реабілітації хворих з рубцевим стенозом гортані // Журн. вушних, носов. і горлов. хвороб. – 2014. – № 6. – С. 39.

616.211 Лопатин А.С. Острый и хронический риносинусит : этиология, патогенез, клиника, диагностика и принципы лечения. – М., 2014. – 80 с.

616.1 Мавродий В.М. Справочник врача семейной медицины. – Донецк, 2013. – 640 с.

Попович В.І. Особливості етіології, патогенезу, клінічного перебігу та лікування гострого вірусного назофарингіту в сучасних умовах // Журн. вушних, носов. і горлов. хвороб. – 2014. – № 6. – С. 57.

Пухлик С.М. Опыт применения препарата милукант в лечении больных аллергическим ринитом // Журн. вушних, носов. і горлов. хвороб. – 2014. – № 6. – С. 94.

Радциг Е.Ю. Особенности ведения больных с затяжными формами острых синуситов // Семейная мед. – 2014. – № 5. – С. 73.

Ринит и бронхиальная астма : связанные заболевания, связанное лечение // Астма та алергія. – 2014. – № 4. – С. 78.

616.1 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2014. – 680 с.

Ткаченко В.І. Лікування бактеріальних синуситів у практиці сімейного лікаря (застосування левофлоксацину у лікуванні бактеріальних синуситів у практиці сімейного лікаря) // Сімейна мед. – 2014. – № 6. – С. 100.

616.21 Ургентная оториноларингология. Руководство по оказанию неотложной помощи больным с патологией уха, горла и носа. – К., 2013. – 218 с.

Шевченко Т.О. Сучасні погляди на ефективність лікування пацієнтів з хворобою Меньєра з точки зору якості їх життя // Журн. вушних, носов. і горлов. хвороб. – 2014. – № 6. – С. 23.

Шидловська Т.А. Якісні характеристики реоенцефалографії в каротидній та вертебрально-базилярній системах у хворих з акутравмою // Журн. вушних, носов. і горлов. хвороб. – 2014. – № 6. – С. 17.

Эффективное и безопасное лечение риносинуситов с позиции доказательной медицины // Семейная мед. – 2014. – № 4. – С. 105.

Эффективное лечение детей с риносинуситом // Семейная мед. – 2014. – № 6. – С. 102.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.