Інформаційний лист нових надходжень з АКУШЕРСТВА та ГІНЕКОЛОГІЇ 2 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
АКУШЕРСТВА та ГІНЕКОЛОГІЇ
2 кв.2015р.

Артерио-венозная аномалия матки : клиническое наблюдение // Акушер. и гинекол. – 2015. – № 2. – С. 104.

Болотских В.М. Роль определения биохимических маркеров и цервикометрии в диагностике угрожающих преждевременных родов // Акушер. и гинекол. – 2015. – № 2. – С. 94.

Борис О.М. Сучасні підходи до комплексного лікування та профілактики рецидивів папіломавірусної інфекції у жінок репродуктивного віку // Репродуктив. ендокринол. – 2015. – № 1. – С.32.

Волков А.О. Общая анестезия кесарева сечения : возможно ли улучшение когнитивных функций родильниц? // Біль, знебол. – 2015. – № 1. – С. 53.

Гасанова Г.Ф. Лечение остроконечных кондилом : клинический опыт и перспективы // Акушер. и гинекол. – 2015. – № 3. – С. 103.

Гопчук О.М. Неспецифічний вульвовагініт – тактика в разі неефективності місцевого лікування // Здоровье женщины. – 2015. – № 1. – С. 61.

Горбунова Профілактика невиношування вагітності та перинатальної патології у жінок з лейоміомою матки // Здоровье женщины. – 2015. – № 1. – С. 49.

Давыдова Ю.В. Клинический случай применения Крилата в комплексной терапии тяжелого раннего токсикоза беременных // Здоровье женщины. – 2015. – № 1. – С. 45.

Дзюба Д.О. Особливості застосування епідуральної анестезії при ендоваскулярній емболізації маткових артерій // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 1. – С. 111.

616.125 Діагностика та лікування фібриляції передсердь. – К., 2014.

Жежер А.А. Кровопотеря в акушерстве, геморрагический шок : тактика акушера-гинеколога // Репродуктив. ендокринол. – 2015. – № 1. – С. 89.

616.1 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 19. – Кн. 2. – К., 2010. – 871 с.

Козуб Н.И. Перспективы применения клеточной терапии в восстановлении сократительной функции оперированных маточных труб // Междунар. мед. журн. – 2015. – № 1. – С. 40.

Леваков С.А. Эффективность и безопасность применения селективных модуляторов прогестероновых рецепторов в терапии больных простой и пролиферирующей миомой матки // Акушер. и гинекол. – 2015. – № 3. – С. 94.

Маркін Л.Б. Профілактика тромботичних ускладнень у гінекології з допомогою комплексного використання прямих антикоагулянтів і препаратів венотонічної та ангіопротекторної дії // Здоровье женщины. – 2015. – № 2. – С. 49.

Медведь В.И. Экстракт ягод клюквы в профилактике и лечении инфекций мочевыводящих путей у беременных // Здоровье женщины. – 2015. – № 1. – С. 36.

Озолиня Л.А. Ведение пациенток с осложненной формой эктопии шейки матки // Здоровье женщины. – 2015. – № 3. – С. 56.

Ордынский В.Ф. Значение ультразвукового обследования беременных с сахарным диабетом // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2014. – № 6. – С. 56.

Писарєв А.О. Ефективність імунопрофілактики внутрішньоутробного інфікування при герпесвірусній інфекції у жінок // Лікар. справа. – 2014. – № 5–6. – С. 108.

Постнатальні клінічні результати різних ехографічних варіантів аномалій сечовидільної системи плода : огляд літератури і аналіз серії випадків // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 1. – С. 80.

615.256 Противозачаточные средства. – Х., 1999. – 176 с.

Профилактика инсульта у женщин // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2015. – № 1. – С. 59.

Радзинский В.Е. Преждевременные роды : есть ли перспективы? // Акушер. и гинекол. – 2015. – № 2. – С. 99.

Сенчук А.Я. Досвід лікування циклічної масталгії і мастодинії у жінок репродуктивного віку // Здоровье женщины. – 2015. – № 2. – С.114.

Татарчук Т.Ф. Инновационные подходы в акушерстве, гинекологии и репродуктологии // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2014. – № 10. – С. 64.

Татарчук Т.Ф. Особенности проявления климактерического синдрома у женщин с эндометриозом и возможные пути его коррекции // Наук. журн. МОЗ України. – 2014. – № 2. – С. 71.

Терапия климактерического синдрома с помощью синтезированного генистеина в активной форме // Акушер. и гинекол. – 2015. – № 2. – С.87.

Эффективная профилактика постменопаузального остеопороза // Репродуктив. ендокринол. – 2015. – № 1. – С. 59.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.