Інформаційний лист нових надходжень з ІНФЕКЦІЙНИХ та ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ 2 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ІНФЕКЦІЙНИХ та ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ
2 кв.2015р.

Абатуров О.Є. Ефективність лікування респіраторних вірусних захворювань у дітей із використанням бактеріальних лізатів // Здоровье ребенка. – 2015. – № 1. – С. 21.

Беш Л.В. Оцінка ефективності препаратів інтерферону в лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, які часто хворіють // Здоровье ребенка. – 2015. – № 2. – С. 32.

Бєлих Н.А. Сучасні підходи до діагностики та терапії бронхообструктивного синдрому інфекційного ґенезу в дітей // Актуальна інфектологія. – 2015. – № 1. – С. 88.

Больбот Ю.К. Топическая терапия острого фарингита у детей // Здоровье ребенка. – 2015. – № 1. – С. 123.

Булгакова В.А. Противовирусная терапия острых респираторных инфекций у детей // Здоровье ребенка. – 2014. – № 2. – С. 78.

Грижак І.Г. Ефективність лікування церебрального токсоплазмозу у ВІЛ-інфікованих осіб з використанням імуноглобулінів людини // Інфекційні хвороби. – 2014. – № 4. – С. 30.

Дуда О.К. Сучасний погляд на діагностику та лікування антибіотик-асоційованої діареї // Сімейна мед. – 2015. – № 1. – С. 23.

Ефективність застосування крапельної форми ферменту лактази мамалак при ротавірусній інфекції у дітей // Современ. педиат. – 2015. – № 1. – С. 102.

Ефективність препарату новірин у дітей із вірусними діареями // Дит. лікар. – 2015. – № 1. – С. 58.

Ершова И.Б. Профилактика гельминтозов при вакцинации // Актуальная инфектология. – 2015. – № 1. – С. 21.

Зайков С.В. Доцільність використання антигістамінних препаратів при ГРВІ у пацієнтів з алергічними захворюваннями // Участ. врач. – 2014. – № 9. – С. 14.

616.1 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 19. – Кн. 2. – К., 2010. – 871 с.

Ільїна Н.І. Клінічні та епідеміологічні особливості сучасної бешихи // Інфекційні хвороби. – 2014. – № 4. – С. 39.

Крамарев С.А. Современные подходы к лечению острых респираторных заболеваний у детей // Дит. лікар. – 2015. – № 1. – С. 47.

Крамарьов С.О. Досвід застосування препарату ергоферон у дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями // Современ. педиат. – 2015. – № 1. – С. 30.

Крамарьов С.О. Підходи до антибактеріальної терапії гострих респіраторних інфекцій у дітей // Актуальна інфектологія. – 2015. – № 1. – С. 7.

Лапшин В.Ф. Опыт применения препарата бронхомед бальзам у детей с острыми респираторными заболеваниями // Дит. лікар. – 2015. – № 1. – С. 63.

Леженко Г.О. Обґрунтування раціональної антибактеріальної терапії бактеріальних захворювань респіраторного тракту у дітей // Здоровье ребенка. – 2015. - № 1. – с. 41.

Симонов С.С. Современные подходы к рациональной антибиотикотерапии и профилактике инфекционных обострений бронхообструктивных заболеваний // Укр. пульмонол. – журн. – 2014. – № 4. – С. 31.

Современные подходы к лечению нозокомиальных инфекций // Острые и неотлож. состоян. – 2014. – № 4. – С. 17.

Эффективное и безопасное лечение риносинуситов с позиции доказательной медицины // Меdical Nature. – 2015. – № 4. – С. 10.

Является ли комбинированная вакцинация против респираторных инфекций положительным фактором в изменении функционального статуса у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких? // Пульмонол. – 2014. – № 6. – С. 49.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.