Інформаційний лист нових надходжень з ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 2 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ЕНДОКРИНОЛОГІЇ
2 кв.2015р.

Анохіна Г.А. Біотин : незаслужено забутий вітамін та його роль у корекції метаболічних порушень при цукровому діабеті 2-го типу // Сімейна мед. – 2015. – № 2. – С. 8.

Бездітко Н.В. Фармакоекономічний аналіз застосування аналогів інсуліну тривалої дії при цукровому діабеті 2-го типу в умовах фармацевтичного ринку України // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 7. – С. 67.

Беловол А.Н. Неалкогольная жировая болезнь печени и сахарный диабет 2-го типа : проблемы коморбидности и некоторые аспекты лечения // Ліки України. – 2014. – № 7–8. – С. 56.

Бильченко А.В. Современные подходы к лечению диабетической болезни почек // Діабет. Ожиріння. – 2015. – № 1. – С. 68.

Боброва Е.В. Эффективность бета-адреноблокаторов у больных эссенциальной гипертензией в сочетании с сахарным диабетом // Укр. кардіол. журн. – 2014. – дод. № 4. – С. 47.

Бондаренко В.О. Досвід застосування Левотироксину та антиоксидантів при терапії неплідності в чоловіків, хворих на гіпотиреоз // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 7. – С. 35.

Влияние Карведилола при сердечной недостаточности у больных ИБС и сахарным диабетом 2-го типа // Укр. кардіол. журн. – 2014. – дод. № 4. – С. 59.

Кузина Л.А. Оценка комплексной эффективности препарата Актовегин в терапии осложнений сахарного диабета 2 типа // Діабет. Ожиріння. – 2015. – № 1. – С. 34.

Мавлонов У.Х. Динамика антропометрических и гормональных показателей у подростков (мальчиков) с задержкой физического и полового развития на фоне терапии // Междунар. эндокринол. журн. – 2015. – № 1. – С. 116.

Митьков В.В. Ультразвуковое исследование неизменной щитовидной железы с применением технологии эластографии сдвиговой волной // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2014. – № 6. – С. 13.

Молекулярные аспекты действия фенофибрата и его клинический эффект при диабетической ретинопатии и других микрососудистых конечных точках у больных сахарным диабетом // Діабет. Ожиріння. – 2015. – № 1. – С. 40.

Ордынский В.Ф. Значение ультразвукового обследования беременных с сахарным диабетом // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2014. – № 6. – С. 56.

Паньків В.І. Вибір методу профілактики цукрового діабету 2-го типу : патогенетичний підхід з використанням Воглібозу // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 7. – С. 45.

Панькив В.И. Новые возможности коррекции гиперхолестеринемии у больных сахарным диабетом // Лікар. справа. – 2014. – № 5–6. – С. 56.

Перцева Н.О. Современный взгляд на патогенетическую терапию диабетической полинейропатии // Междунар. эндокринол. журн. – 2014. – № 7. – С. 85.

Песковская Н. Как предупредить и как лечить липодистрофии // Диабет. – 2015. – № 2. – С. 24.

Приходько В.Ю. Метаболічна терапія в практиці сімейного лікаря. Значення метаболічних препаратів в геріатричній клініці // Сімейна мед. – 2015. – № 1. – С. 7.

Резнік Л.А. Вплив комбінованої терапії на рівень інсуліноподібного фактора росту-1 у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2-го типу // Укр. кардіол. журн. – 2014. – дод. № 4. – С. 63.

616.379 Сахарный диабет и нарушения углеводного обмена. – М., 2010. – 448 с.

Терентьева Н.В. Стан периферійної нервової системи при комплексному лікуванні хворих з діабетичною полінейропатією // Сімейна мед. – 2015. – № 1. – С. 150.

Тихонова Т.М. Обґрунтування підходів до терапії хворих на повільно прогресуючий автоімунний діабет дорослих // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 7. – С. 28.

Ткаченко В.І. Психосоціальні аспекти цукрового діабету 2-го типу : зв’язок з медичним станом пацієнтів та видом терапії // Сімейна мед. – 2015. – № 1. – С. 53.

Ткаченко В.І. Сучасні підходи до лікування цукрового діабету 2-го типу в практиці сімейного лікаря // Ліки України. – 2014. – № 2. – С. 38.

Ходжаева Ф.С. Случай сочетания гипоплазии гипофиза и ахондоплазии у шестилетнего мальчика // Междунар. эндокринол. журн. – 2015. – № 1. – С. 127.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.