Інформаційний лист нових надходжень з СТОМАТОЛОГІЇ 2 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
СТОМАТОЛОГІЇ
2 кв.2015р.

Вплив лізоциму і слини на адгезійні властивості С albicans, виділених з ротової порожнини в дослідах IN VITRO // Львів. мед. часоп. – 2014. – № 3–4. – С. 45.

Гавриленко М.А. Особливості стану слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта в дітей-інвалідів із порушеннями психіки // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 2. – С.63.

Гензицька О.С. Особливості лікування гіперестезії твердих тканин зубів при захворюваннях пародонта // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 2. – С. 18.

Головко Н.В. Естетичні особливості будови обличчя в дітей із зубощелепними аномаліями ІІ 1 класу за Е. Енглем та порушенням носового дихання за даними фотометрії // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 2. – С. 55.

Горай М.А. Зміни вмісту лактоферину до і після лікування у хворих із хронічними травматичними ураженнями слизової оболонки порожнини рота // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 1. – С. 20.

Дмитренко І.А. Поєднання дефектів зубних рядів із зубощелепними деформаціями і захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 2. – С. 51.

Дычко Е.Н. Комплексное лечение парестетически-болевого синдрома СОПР с применением физиотерапии // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 1. – С. 24.

616.1 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 19. – Кн. 2. – К., 2010. – 871 с.

Каськова Л.Ф. Показники ураженості карієсом тимчасових і постійних зубів різних груп та локалізація каріозних порожнин у дітей 6–7 років, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 2. – С. 67.

Кравченко Л.С. Ефективність нового засобу для догляду за порожниною рота при променевому стоматиті // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 2. – С. 23.

Кулигіна В.М. Результати дослідження стану кровообігу в мікроциркуляторному руслі пульпи пацієнтів із карієсом зубів і пульпітом // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 2. – С. 31.

Куроєдова В.Д. Позиція третіх молярів та їхніх зачатків за даними ортопантомограм у пацієнтів із дистальним прикусом // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 2. – С. 59.

Прохно О.І. Показання до санації порожнини рота дітей різного віку в умовах загального знеболення // Психічне здоров’я. – 2014. – № 3–4. – с. 30.

Результати впровадження інноваційних технологій лікування хвороб пародонта і слизової оболонки порожнини рота в клініці терапевтичної стоматології // Укр. стома тол. альм. – 2015. – № 1. – С. 36.

616.151 Румянцев А.Г. Гемофилия в практике врачей различных специальностей. – М., 2013. – 136 с.

615.33 Справочник по антимикробной терапии. – К., 2012. – 460 с.

Ткаченко І.М. Визначення генетичної схильності пацієнтів до надмірної стертості твердих тканин зубів // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 2. – С. 41.

Чжицян Х. Применение силиконового ключа и измерителя угла конвергенции зуба для контроля точности препарирования зубов под металлокерамические коронки // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 2. – С. 47.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.