Інформаційний лист нових надходжень з СТОМАТОЛОГІЇ 3 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
СТОМАТОЛОГІЇ
3 кв.2013р.


Галкина О.П. Коррекция костного метаболизма в лечении генерализованного пародонтита у подростков с нарушением осанки // Укр. стоматол. альм. – 2013. – № 3. – С. 69.

Дизолвин – быстрая и эффективная помощь при боли и спазмах // Биолог. терап. – 2013. – № 1. – С. 46.

Добровольський О.В. Малобюджетна ортопедична реабілітація пацієнтів із повною відсутністю зубів на нижній щелепі // Укр. стоматол. альм. – 2013. – № 2. – С. 52.

Качалов Р.Х. Клиническая эффективность препарата Мажезик при лечении постпломбировочной боли в терапевтической стоматологии // Лікар. справа. – 2012. – № 8. – С. 90.

Кльомін В.А. Сучасні можливості діагностики алергічного статусу в стоматологічній практиці // Клініч. імунол. – 2013. – № 5. – С. 52.

Колесник К.А. Состояние минерализующей функции ротовой жидкости у детей с диффузным нетоксическим зобом при ортодонтическом лечении // Укр. стоматол. альм. – 2013. – № 2. – С. 66.

Комар І.Г. Порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей різних матеріалів для тимчасового протезування, які впливають на їхню міцність і клінічну стабільність // Укр. стоматол. альм. – 2013. – № 2. – С. 86.

Кравченко Л.С. Вплив гелю Апідент на мікробіоценоз і захисні системи ротової порожнини за умов раннього післяопераційного періоду при дентальній імплантації // Укр. стоматол. альм. – 2013. – № 3. – С. 99.

Кравченко Л.С. Использование нового геля Апидент в комплексной терапии заболеваний слизистой оболочки полости рта // Укр. стоматол. альм. – 2013. – № 2. – С. 19.

Лучинський В.М. Клінічна ефективність використання лікувально-профілактичного комплексу у дітей з карієсом зубів, які проживають на територіях, забруднених інгаляційними ксенобіотиками // Вісн. соц. гігієни. – 2013. – № 1. – С. 38.

Митченок О.В. Сучасний погляд на консервативний хірургічний метод лікування хронічних періодонтитів // Укр. стоматол. альм. – 2013. – № 2. – С. 94.

Ніколов В.В. Результати термографічного дослідження в пацієнтів із дефектами коронок зубів і зубних рядів // Укр. стоматол. альм. – 2013. – № 2. – С. 55.

Профілактичні заходи при користуванні знімними пластинковими протезами // Укр. стоматол. альм. – 2013. – № 2. – С. 90.

Рябоконь Е.Н. Фторвыделяющая способность фотоотверждаемых композитных материалов // Укр. стоматол. альм. – 2013. – № 2. – С. 12.

Салманов А. Санітарно-гігієнічні вимоги до стоматологічної практики // Журн. голов. мед. сестри. – 2013. – № 3. – С. 47.

Степанова С.В. Комплексный подход в лечении язвенно-некротических процессов СОПР и воспалительных заболеваний пародонта // Укр. стоматол. альм. – 2013. – № 3. – С. 36.

Удод О.А. Сучасні підходи до клінічної оцінки структурно-функціональної кислотостійкості емалі зубів // Укр. стоматол. альм. – 2013. – № 2. – С. 44.

Чулак Л.Д. Результати клінічної апробації застосування гелю „Виноградний” у осіб, які користуються повними знімними протезами, з гіпосалівацією ІІ та ІІІ ступенів // Укр. стоматол. альм. – 2013. – № 3. – С. 61.

Шлыкова Е.И. Криотерапия в стоматологии : современное состояние вопроса // Вопр. курортол. – 2013. – № 3. – С. 62.

Ющенко П.Л. Порівняльна характеристика С-силіконових і А-силіконових відбиткових матеріалів // Укр. стоматол. альм. – 2013. – № 2. – С. 97.

Яценко І.В. Караульна технологія в стоматології. Вчора, сьогодні, завтра // Укр. стоматол. альм. – 2013. – № 2. – С. 101.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.