Інформаційний лист нових надходжень з ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 3 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ЕНДОКРИНОЛОГІЇ
3 кв.2015р.

615.322 Борисенко И. Ароматерапия в комплексном лечении хронического простатита с нарушением сексуальной функции. – К., 2006. – 144 с.

Будрейко О.А. Клінічний випадок дисгенезії гонад у складі комбінованого хромосомного мозаїцизму в дівчини // Укр. журн. дит. ендокринол. – 2015. – № 2. – С. 62.

Глоба Є.В. Вроджений гіперінсулінізм: можливості сучасної діагностики та лікування // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 3. – С. 166.

Головач І.Ю. Інсулінотерапія при цукровому діабеті 2-го типу: необхідність раннього старту та можливості вибору // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 3. – С. 107.

Жердева Н. Кардиальная автономная нейропатия и методы ее коррекции // Діабет. Ожиріння. – 2015. – № 3. – С. 65.

Заводнова З.І. Можливості фармакотерапії діабетичної полінейропатії комбінованими препаратами вітамінів групи В // Укр. неврол. журн. – 2015. – № 2. – С. 55.

616.12 Кардиологический альманах–2014. – К., 2013. – 293 с.

Киселева И.А. Исследование влияния комбинированного применения йода и селена на течение наиболее частой патологии щитовидной железы // Междунар. эндокринол. журн. – 2015. - № 2. – С. 117.

Коган Б.Г. Етіотропна терапія грибкових інфекцій у хворих на цукровий діабет 2-го типу // Ендокринол. – 2015. – № 2. – С.545.

Кочуєва М.М. Оптимізація ультразвукових методів дослідження в оцінці стану серця й судин у хворих на артеріальну гіпертензію за наявності або відсутності цукрового діабету 2-го типу // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 3. – С. 153.

Панькив В.И. Влияние гуарема на состояние углеводного и липидного обмена веществ, антропометрические показатели у больных сахарным диабетом 2-го типа // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 3. – С. 87.

Панькив В.И. Эффективность использования альфа-липоевой кислоты при диабетической нейропатии // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 2. – С. 59.

Паньків І.В. Покрокова індивідуальна інтенсифікація терапії цукрового діабету 2-го типу. Який подальший вибір після метформіну? // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 2. – С. 89.

Пасєчко Н.В. Особливості антитиреоїдної терапії хворих на дифузний токсичний зоб. Досвід використання карбімазолу // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 3. – С. 112.

Пастер И.П. Клинические исследования по применению генной терапии для лечения сахарного диабета 1-го типа // Ендокринол. – 2015. – № 2. – С. 510.

Савченко І.П. Корекція порушень кишкового мікробіоценозу в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 2. – С. 31.

Савченко І.П. Оптимізація діагностики і лікування хворих на ускладнений інфаркт міокарда із цукровим діабетом 2-го типу // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 3. – С. 161.

616.12 Сергієнко О.О. Артеріальні гіпертензії. Клінічна фармакологія та фармакотерапія. – Л., 2009. – 188 с.

Цитологічна діагностика аспіратів вузлів щитоподібної залози // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 2. – С. 164.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.