Інформаційний лист нових надходжень з ПЕДІАТРІЇ 3 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПЕДІАТРІЇ
3 кв.2015р.

Банадига Н.В. Диференційна діагностика симптому еозинофілії у практиці лікаря-педіатра // Соврем. педиат. – 2015. – № 4. – С. 19.

Белоусова О.Ю. Применение синбиотика колифагина ПРО в комплексной терапии хеликобактерассоциированных заболеваний у детей // Соврем. педиат. – 2015. – № 4. – С. 85.

Блохин Б.М. Применение пробиотиков в педиатрической практике // Педиат. – 2014. – № 5. – С. 94.

Борис О.М. Сучасний підхід до лікування вторинної гіпогалактії в амбулаторній практиці // Наук. журн. МОЗ України. – 2014. – № 1. – С.93.

616.1 Гнатюк О.І. Кардіологія дитячого і підліткового віку. Системні захворювання сполучної тканини (колагенози). – Вінниця, 2014. – 180 с.

Грип: уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям // Дит. лікар. – 2014. – № 8. – С. 33.

616.89 Детская психиатрия. – СПб., 2011. – 416 с.

Діагностика й лікування респіраторних захворювань у дорослих і дітей // Рационал. фармакотер. – 2014. – № 3. – С. 49.

Досвід застосування препарату Ототон у комплексній терапії гострих респіраторних захворювань та гострих середніх отитів в дітей раннього віку // Сімейна мед. – 2015. - № 2. – С. 106.

Ёлкина Т.Н. Подходы к оптимизации терапии острых респираторных заболеваний у детей // Педиат. – 2014. – № 6. – С. 63.

Ізюмець О.І. Порушення слуху у новонароджених: рання діагностика // Лікар. справа. – 2015. – № 1–2. – С. 172.

Иммуномодулирующая и репаративная терапия гриппа и острых респираторных инфекций у детей // Леч. врач. – 2015. – № 6. – С. 17.

Клинический случай синдрома Луи-Бар в сочетании с эпилепсией у подростка // Здоровье ребенка. – 2015. - № 1. – С. 168.

Корабельникова Е.А. Опыт применения препарата тенотен детский для коррекции вегетативных нарушений у детей: обзор результатов клинических исследований // Педиат. – 2014. – № 6. – С. 163.

Кочуева М.Н. Нимесулид: реалии эффективности и безопасности в практике семейного врача // Семейная мед. – 2014. – № 4. – С. 30.

Мазур Л.И. Обоснование эффективности эреспала (фенспирида гидрохлорида) в комплексном лечении ОРЗ у детей // Педиат. – 2014. – № 5. – С. 159.

Марушко Ю.В. Досвід проведення оральної регідратаційної терапії із застосуванням препарату регідрон оптим у дітей з ацетонемічним синдромом // Сімейна мед. – 2015. – № 2. – С. 114.

Ортеменка Є.П. Клінічна оцінка ефективності теофілінів тривалої дії в комплексній базисній терапії при еозинофільному фенотипі бронхіальної астми у школярів // Лікар. справа. – 2014. – № 9–10. – С.118.

Оценка эффективности ультразвукового исследования легких при пневмонии у детей // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2014. – № 3. – С. 110.

Пентада Кантрелла: клиническое наблюдение // Акушер. и гинекол. – 2015. – № 4. – С. 101.

617.3 Практическое руководство по амбулаторной ортопедии детского возраста. – М., 2013. – 232 с.

Препараты, восстанавливающие микробиоценоз, как этиотропная терапия острых кишечных инфекций у детей // Актуал. інфектол. – 2015. – № 2. – С. 45.

Свистунова Н.В. Оценка клинической эффективности противовирусных препаратов при гриппе у детей // Педиат. – 2014. – № 5. – С. 78.

Сучасні підходи до лікування кишкових кольок у дітей з харчовою непереносимістю // Соврем. педиат. – 2015. – № 3. – С. 69.

Третьякова О.С. Алгоритм диагностики железодефицитных состояний в педиатрической практике // Дит. лікар. – 2014. – № 5. – С.38.

616-097 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дітям. ВІЛ-інфекція. – К., 2015. – 60 с.

Эвкабал бальзам – быстрая и безопасная победа над детским кашлем // Меdical Nature. – 2014. – № 3. – С. 27.


ДИТЯЧОЇ РЕВМОКАРДІОЛОГІЇ

Гищак Т.В. Лікування первинної артеріальної гіпертензії у дітей // Укр. кардіол. журн. – 2014. – дод. № 4. – С. 18.

616.1 Гнатюк О.І. Кардіологія дитячого і підліткового віку. Системні захворювання сполучної тканини (колагенози). – Вінниця, 2014. – 180 с.

Дудник В.М. Предиктори розвитку серцевої недостатності в дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції // Перинатол. и педиат. – 2015. – № 2. – С. 62.

Калашникова Е.А. Ранняя неонатальная, постнатальная диагностика, клиническая манифестация, лечение и прогноз при тетраде Фалло // Здоровье ребенка. – 2015. - № 3. – С. 52.

Корабельникова Е.А. Опыт применения препарата тенотен детский для коррекции вегетативных нарушений у детей: обзор результатов клинических исследований // Педиат. – 2014. – № 6. – С. 163.

Лимаренко М.П. Клинический случай сочетания врожденного порока сердца и обратного расположения внутренних органов у подростка // Здоровье ребенка. – 2015. – № 3. – С. 113.

Ніколаєнко В.Б. Особливості дебюту ювенільного псоріатичного артриту // Перинатол. и педиат. – 2015. – № 2. – С. 66.

616.12 Сергієнко О.О. Артеріальні гіпертензії. Клінічна фармакологія та фармакотерапія. – Л., 2009. – 188 с.

Слівінська-Курчак Х.Б. Синдром слабості синусового вузла у дитячій практиці: клініка, діагностика, лікування // Алергія у дитини. – 2015. – № 17–18. – С. 44.

Стан серцево-судинної системи та ліпідний спектр при соматотропній недостатності у молодих дорослих із маніфестацією в дитячому віці // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 4. – С. 93.


ДИТЯЧОЇ УРОЛОГІЇ

Диагностика и терапия различных форм энуреза у детей // Соврем. педиат. – 2015. – № 4. – С. 140.

Зорин И.В. Профилактика рецидивов ренальной инфекции у детей с рефлюкс-нефропатией // Леч. врач. – 2015. – № 6. – С. 8.

Королькова И.А. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс в уменьшенную в размерах почку: диагностическая и лечебная парадигма // Урология. – 2015. – № 2. – С. 88.

616-053 Мюллер З. Неотложная помощь у детей. – М., 2014. – 304с.

Никитаев С.В. Рефлексотерапия в лечении больных с нейрогенными расстройствами мочеиспускания, осложненными пузырно-мочеточниковым рефлюксом // Здоровье мужчины. – 2015. – № 2. – С. 138.

Романенко Г.О. Оцінка непрямої ренангіографії при сцинтиграфічному дослідженні дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 2. – С. 191.

617-053 Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям. – Житомир, 2015. – 272 с.

Шевчук О.О. Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія у лікуванні дітей з сечокам’яною хворобою // Здоровье мужчины. – 2015. – № 2. – С. 153.


ДИТЯЧОЇ ТРАВМАТОЛОГІЇ

617-089 Александрович Ю.С. Анестезия в педиатрии. – СПб., 2013. – 160 с.

Гук Ю.М. Метаболізм кісткової тканини у хворих на вітамін-Д – залежний рахіт І типу // Вісн. ортопедії. – 2015. – № 1. – С. 65.

Данилов О.А. Роль пероральних крапель Кроха D 3 у профілактиці дисплазії кульшових суглобів // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С.83.

Зінченко В.В. Математичне моделювання розвитку кульшової западини дітей першого року життя в нормі та при порушеннях формування // Вісн. ортопедії. – 2015. – № 1. – С. 49.

616-053 Мюллер З. Неотложная помощь у детей. – М., 2014. – 304с.

Пашенко А.В. Применение интрамедулярного телескопического фиксатора у детей с несовершенным остеогенезом как метод выбора в коррекции деформаций длинных костей нижних конечностей // Боль. Суставы. – 2014. – № 3. – С. 84.

Профилактика повторных переломов у детей и подростков с низкой минеральной плотностью костей // Леч. врач. – 2015. – № 6. – С. 77.

Рання променева діагностика вроджених порушень формування кульшового суглоба у новонароджених і дітей до року // Вісн. ортопедії. – 2014. – № 3. – С. 38.

617-053 Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям. – Житомир, 2015. – 272 с.

Шевченко О.Г. Патологія хребта як причина інвалідності в дитячому віці // Пробл. остеології. – 2014. - № 1. – С. 66.

Шеколова Н.Б. Диагностика и рациональное лечение легкой нейроортопедической патологии у детей и подростков // Вопр. курортол. – 2015. - № 2. – С. 23.

Шимон В.М. Можливості ультразвукової діагностики епіфезеолізу та пошкоджень зв’язкового апарату надп’ятково-гомілкового суглоба в дітей // Травма. – 2015. – № 3. – С. 88.

Шищук В.Д. Вибір методу лікування при переломах стегнової кістки у дітей // Укр. мед. часоп. – 2015. – № 3. – С. 82.


ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

617-089 Александрович Ю.С. Анестезия в педиатрии. – СПб., 2013. – 160 с.

Вивчарук В.П. Современные возможности в хирургическом лечении обширных гемангиом у детей // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 4. – С. 22.

Дмитрієв Д.В. Ефективність аналгезії поперечного площинного блока (ТАР-ТRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK) після абдомінальної хірургії в дітей // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 4. – С. 45.

Дмитрієв Д.В. Морфологічне обґрунтування раннього ентерального харчування в дітей у післяопераційному періоді // Мед. неотлож. состоян. – 2015. - № 3. – С. 119.

616-053 Мюллер З. Неотложная помощь у детей. – М., 2014. – 304с.

Пушкар М.Б. Вплив різних способів загальної анестезії на варіабельність ритму серця при аденотомії у дітей з різними типами автономної нервової регуляції // Біль, знебол. – 2015. – № 2. – С. 70.

617.55 Русак П.С. Проблема гострого живота у педіатрії. – Житомир, 2015. – 168 с.

Сокольник С.О. Аргоноплазмова коагуляція при кровоточивих виразках шлунка та дванадцятипалої кишки в дітей // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 4. – С. 73.

617-053 Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям. – Житомир, 2015. – 272 с.

Тарабрін О.О. Проблема кровотечі у дітей із вродженими вадами серця в післяопераційний період // Біль, знебол. – 2015. – № 2. – С. 49.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.