Інформаційний лист нових надходжень з ПУЛЬМОНОЛОГІЇ 3 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
3 кв.2015р.

616.27 Абакумов М.М. Спонтанная эмфизема средостения (клиника, диагностика, лечение). – М., 2015. – 104 с.

Бєлих Н.А. Сучасні підходи до діагностики та терапії бронхообструктивного синдрому інфекційного ґенезу в дітей // Актуал. інфектол. – 2015. - № 1. – С. 88.

616-07 Вассон Дж. Полное систематизированное руководство. Клинические симптомы от жалоб больного до дифференциального диагноза. – М., 2014. – 424 с.

Вплив комплексної терапії із застосуванням антидепресанта агомелатину на показники функції зовнішнього дихання, толерантність до фізичного навантаження та якість сну хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з депресивним епізодом // Укр. пульмонол. журн. – 2015. - № 2. – С.39.

615.28 Вялов С.С. Противомикробная терапия: алгоритмы выбора. – М., 2014. – 208 с.

Гаврисюк В.К. Глюкокортикостероиды в лечении больных бронхообструктивными и интерстициальными заболеваниями легких // Укр. пульмонол. журн. – 2015. – № 2. – С. 34.

Дудник В.М. Небажані ефекти базисної терапії у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму // Здоровье ребенка. – 2015. – № 3. – С. 35.

616.24 Дужий І.Д. Диференціальна діагностика інфільтративних процесів у фтизіопульмонології. – Суми, 2010. – 236 с.

Клинические фенотипы бронхиальной астмы у подростков: трудности диагностики и терапии // Леч. врач. – 2015. – № 6. – С.12.

615.849 Ковальський О.В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика. – Вінниця, 2013. – 512 с.

Коноплина Л.И. Влияние комплаенса на результаты лечения больных хроническим обструктивным заболеванием легких и бронхиальной астмой // Укр. пульмонол. журн. – 2015. – № 2. – С.16.

Лемко О.І. Імунореабілітація реконвалесцентів після негоспітальних пневмоній із супутнім бронхообструктивним синдромом // Астма та алерг. – 2015. – № 2. – С. 37.

Лига О. Клінічний випадок тривалого бронхообструктивного синдрому при вродженій судинній аномалії // Алергія у дитини. – 2015. – № 17–18. – С. 41.

Машинова К.Ю. Загострення ХОЗЛ: інформативність клініко-анамнестичних та лабораторно-інструментальних показників у прогнозуванні ймовірності повторної госпіталізації // Укр. пульмонол. журн. – 2015. – № 2. – С. 60.

Ортеменка Є.П. Клінічна оцінка ефективності теофілінів тривалої дії в комплексній базисній терапії при еозинофільному фенотипі бронхіальної астми у школярів // Лікар. справа. – 2014. – № 9–10. – С.118.

Островський М.М. Подходы к терапии больных ХОЗЛ: важность снижения возможных будущих рисков // Укр. пульмонол. журн. – 2015. – № 2. – С. 13.

Островський М.М. Протизапальна терапія гострого та хронічного запалення дихальних шляхів // Укр. пульмонол. журн. – 2015. – № 2. – С. 32.

Симонов С.С. Лечение и профілактика инфекционного обострения хронического бронхита // Укр. пульмонол. журн. – 2015. – № 2. – С. 28.

Сомов Д.А. Значение мышечного дисбаланса в двигательной терапии больных пневмонией // Вопр. курортол. – 2015. – № 3. – С. 7.

616.1 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2014. – 680 с.

Чурилін Р.Ю. Диференціальна діагностика пухлиноподібного варіанта абсцесу і раку легень // Лікар. справа. – 2015. – № 1–2. – С. 85.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.