Інформаційний лист нових надходжень з РЕНТГЕНОЛОГІЇ, РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ 3 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
РЕНТГЕНОЛОГІЇ, РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ
3 кв.2015р.

616.27 Абакумов М.М. Спонтанная эмфизема средостения (клиника, диагностика, лечение). – М., 2015. – 104 с.

Васильєв Л.Л. Визначення оптимального положення внутрішньої фіксованої точки при передпроменевій підготовці у пацієнтів з пухлинами легенів за допомогою рентгенографії // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 2. – С. 108.

Вольницька Х.І. Патоморфоз клінічно-рентгенологічних та бронхоскопічних виявів запалення бронхіального дерева при туберкульозі у поєднанні із хронічними неспецифічними захворюваннями легень // Львів. мед. часоп. – 2014. – № 3–4. – С. 17.

Гайко Г.В. Рентгенодіагностика прогресування остеоартрозу кульшового суглоба // Лучевая диагнос. – 2013. – № 4. – С. 13.

Король П.О. Роль інструментальних методів дослідження в діагностиці гострих післяопераційних ускладнень при ендопротезуванні кульшових суглобів // Травма. – 2015. – № 2. – С. 8.

Насташенко И.Л. Рентгеноэндоскопические вмешательства по поводу билиарной обструкции неопухолевого генеза // Клініч. хірург. – 2015. – № 6. – С. 11.

Рентгеноэндоваскулярная эмболизация ветвей воротной вены при подготовке больных к обширной резекции печени // Клініч. хірург. – 2015. – № 4. – С. 5.

617-053 Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям. – Житомир, 2015. – 272 с.

Чурилін Р.Ю. Диференціальна діагностика пухлиноподібного варіанта абсцесу і раку легень // Лікар. справа. – 2015. – № 1–2. – С. 85.

Шаповалова Г.І. Рентгенодіагностика та рентгенологічний контроль якості лікування ускладненого карієсу в тимчасових молярах на різних етапах розвитку // Лучевая диагнос. – 2015. – № 1-2. – С. 24.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.