Інформаційний лист нових надходжень з ФТИЗІАТРІЇ 3 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФТИЗІАТРІЇ
3 кв.2015р.

ТУБЕРКУЛЬОЗ

Вольницька Х.І. Патоморфоз клінічно-рентгенологічних та бронхоскопічних виявів запалення бронхіального дерева при туберкульозі у поєднанні із хронічними неспецифічними захворюваннями легень // Львів. мед. часоп. – 2014. – № 3–4. – С.17.

Гуменюк Г.Л. Сравнительный анализ результатов лечения больных саркоидозом органов дыхания ІІ и ІІІ стадии // Укр. терапевт. журн. – 2015. – № 1. – С. 55.

Досвід застосування бактеріального пептидоглікану в комплексній терапії хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 1. – С.24.

616.24 Дужий І.Д. Диференціальна діагностика інфільтратив-

них процесів у фтизіопульмонології. – Суми, 2010. – 236 с.

Кузик Ю.І. Спонтанне розшарування лівої внутрішньої сонної артерії та фатальний ішемічний інфаркт головного мозку у 46-річного пацієнта із вперше діагностованим інфільтративним туберкульозом правої легені // Укр. мед. часоп. – 2015. – № 3. – С.88.

Тодоріко Л.Д. Патогенетичне обґрунтування застосування тівортіну у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень // Актуал. інфектол. – 2015. – № 2. – С. 58.

Урсол Г.Н. Перикардиоскопия в комплексе диагностических и лечебных мероприятий при туберкулезном перикардите // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 1. – С. 137.


ПОЗАЛЕГЕНЕВИХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Голка Г.Г. Кістково-суглобовий туберкульоз як складова частина проблеми хвороби // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 2. – С. 111.

Дужий І.Д. Плевректомія як основний метод функціональної реабілітації хворих на хронічний туберкульозний плеврит // Лікар.справа. – 2015. – № 1–2. – С. 77.

Исследование цереброспинальной жидкости в диагностике туберкулеза центральной нервной системы // Журн. неврол. и психиат. – 2015. - № 3. – С. 17.

Кульчавеня Е.В. Причины позднего выявления туберкулеза мочевого пузыря // Урология. – 2015. – № 3. – С. 29.

Разнатовская Е.Н. Туберкулез мигдалин и глотки: клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика // Актуал. инфектол. – 2015. – № 1. – С. 97.

Синдром плеврального випоту – маніфестація туберкульозного спондиліту // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 2. – С. 106.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.