Інформаційний лист нових надходжень з ПУЛЬМОНОЛОГІЇ 4 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
4 кв.2013р.


Бєлашова О.В. Діагностичне значення імунологічних показників у верифікації атопічного фенотипу бронхіальної астми в дітей // Міжнар. ендокринол. журн. – 2013. – № 6. – С. 153.

Богуцька Н.К. Клініко-імунологічна характеристика фенотипової неоднорідності атопічної та неатопічної бронхіальної астми дітей шкільного віку // Міжнар. ендокринол. журн. – 2013. – № 6. – С. 153.

Вакуленко Л.И. Возможности фитотерапии в профилактике острого бронхита как осложнения ОРВИ // Меdical Nature. – 2013. – № 3–4. – С.22.

616.24 Гольдштейн В.Д. Пневмонии. – М., 2011. – 128 с.

Григола О.Г. Показники атопічної реактивності у дітей шкільного віку, які хворіють на бронхіальну астму фізичного напруження // Міжнар. ендокринол. журн. – 2013. – № 6. – С. 158.

Дяченко В.В. Амброксол в лечении болезней органов дыхания // Тherapia. – 2013. – № 9. – С. 51.

Зарипова Т.Н. Новый подход к лечению больных бронхиальной астмой с сопутствующим аллергическим ринитом // Вопр. курортол. – 2013. – № 5. – С. 23.

Каспрук Н.М. Медикаментозна алергія у хворих на бронхіальну астму // Міжнар. ендокринол. журн. – 2013. – № 6. – С. 165.

Клиническая эффективность препарата Эреспал в комплексном лечении острого обструктивного бронхита у детей // Педиатрия. – 2013. – № 5. – С. 85.

Когутич А.І. Клініко-біохімічні особливості хронічного гепатиту С у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень і ефективність галоаерозольтерапії // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 3. – С. 51.

Колюбакіна Л.В. Клініко-анамнестичні показники фенотипової неоднорідності бронхіальної астми у дітей // Міжнар. ендокринол. журн. – 2013. – № 6. – С. 169.

Крючко Т.О. Місце антилейкотрієнових препаратів у лікуванні бронхіальної астми у дітей // Дитячий лікар. – 2013. – № 5. – С. 35.

Марусик У.І. Показники гуморального імунітету крові у дітей, хворих на бронхіальну астму, з урахуванням астма-фенотипів // Міжнар. ендокринол. журн. – 2013. – № 6. – С. 172.

Марушко Ю.В. Эффективность применения препарата Цетрин у детей с острой бронхолегочной патологией и неблагоприятным аллергическим фоном // Дитячий лікар. – 2013. – № 6. – С. 59.

616.25 Регеда М.С. Плеврити. – Л., 2013. – 128 с.

Роль нейроімуноендокринного механізму при лікуванні хворих на захворювання органів дихання // Міжнар. ендокринол. журн. – 2013. – № 6. – С. 155.

Сажин С.І. Динаміка імунологічних показників в крові на тлі базисної терапії бронхіальної астми в дітей шкільного віку // Міжнар. ендокринол. журн. – 2013. – № 6. – С. 177.

616.9 Самарина В.Н. Детские инфекционные болезни. – М., 2013. – 336 с.

Хроническая обструктивная болезнь легких и гипертоническая болезнь : возможности физической реабилитации больных с сочетанной патологией // Семейная мед. – 2013. - № 3. – С. 123.

Шахова О.О. Оцінка ризику втримання та втрати контролю в підлітків із різним ступенем тяжкості астми // Міжнар. ендокринол. журн. – 2013. – № 6. – С. 183.

Шевченко Н.О. Гендерні особливості перебігу бронхіальної астми у дітей шкільного віку // Міжнар. ендокринол. журн. – 2013. – № 6. – С. 183.

Этногенетические особенности бронхиальной астмы // Междунар. эндокринол. журн. – 2013. – № 6. – С. 151.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.