Інформаційний лист нових надходжень з ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 4 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ЕНДОКРИНОЛОГІЇ
4 кв.2015р.

Березовая М.С. Изменение показателей функционального состояния проксимальных почечных канальцев у больных с диабетической нефропатией и сопутствующим ожирением под влиянием аторвастатина // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2015. – № 3. – С. 39.

Давидова І. Як поліпшити лікування хворих з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом і підвищити прихильність до лікування? // Діабет. – 2015. – № 4. – С. 60.

Долгосрочное влияние метформина на контроль уровня глюкозы крови у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа без ожирения // Діабет. – 2015. – № 4. – С. 43.

Заболевания щитовидной железы как коморбидная патология у женщин с ревматоидным артритом // Укр. ревматол. журн. – 2015. – № 3. – С. 95.

Кравчун Н. Долговременная многофакторная терапия лираг- лутидом у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа // Діабет. – 2015. – № 4. – С.52.

Кравчун П.П. Роль гормонів жирової тканини в патогенезі ожиріння у хворих з постінфарктним кардіосклерозом // Сімейна мед. – 2015. – № 4. – С. 94.

Маньковский Г. Подходы к терапии больных с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом // Діабет. – 2015. – № 4. – С. 22.

Матюха Л.Ф. Порівняльна характеристика якості медичного супроводу пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу // Сімейна мед. – 2015. – № 4. – С. 126.

Особливості ведення хворих на діабетичну нефропатію з вторинною артеріальною гіпертензією лікарями загальної практики – сімейної медицини // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2015. – № 3. – С.34.

Особливості протизапальної дії сулодексиду при діабетичній нефропатії // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2015. – № 3. – С. 47.

Особливості харчування дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу // Диабетик. – 2015. – № 5. – С. 11.

Поиск патогенетической терапии диабетической дистальной симметричной полинейропатии // Діабет. Ожиріння. – 2015. – № 4. – С. 34.

Попадюк І.М. Показники ліпідного спектра крові у хворих на діабетичну нефропатію із серцевою недостатністю // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2015. – № 3. – С. 45.

Потенциал применения альфа-липоевой кислоты при сахарном диабете и других хронических заболеваниях // Діабет. – 2015. – № 4. – С. 76.

Спринчук Н.А. Лікування хворих з низькорослістю із збереженою соматотропною функцією гіпофіза // Лікар. справа. – 2014. – № 12. – С. 69.

Цукровий діабет: питання ставлять пацієнти // Діабет. – 2015. – № 4. – С. 74.

Шлімкевич І.В. Сучасні підходи до профілактики та лікування гіпоталамічного синдрому у дітей та підлітків // Дит. лікар. – 2015. – № 5–6. – С. 36.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.