Інформаційний лист нових надходжень з НЕВРОПАТОЛОГІЇ 4 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
НЕВРОПАТОЛОГІЇ
4 кв.2015р.

Бєляєв А.О. Лікування мігрені з аурою методом транскраніальної магнітної стимуляції // Міжнар. неврол. журн. – 2015. – № 4. – С. 119.

Бембеева Р.Ц. Внутривенные иммуноглобулины в терапии аутоиммунных заболеваний нервной системы у детей // Журн. неврол. – 2015. – № 8. – С. 83.

Васильева Н.Ю. Применение вызванных потенциалов головного мозга для диагностики нарушения когнитивных функций у пациентов с артериальной гипертензией // Ліки України. – 2014. – № 1. – С. 59.

Гипоперфузия таламуса – новая мишень при лечении невропатической боли // Lancet. – 2013. – № 6. – С. 3.

Дяченко В.В. Синдром хронической боли и нестероидные противовоспалительные препараты // Тherapia. – 2014. – № 11–12. – С.25.

Кременчугская М.Р. Применение Топирамата при лечении фокальной эпилепсии у детей // Журн. неврол. – 2013. – № 12. – С. 33.

Кулуа Т.К. Ночные симптомы болезни Паркинсона и подходы к их коррекции // Журн. неврол. – 2013. – № 12. – С. 62.

Максимчук Л.Т. Гірудотерапія у хворих із цервікогенним головним болем // Міжнар. неврол. журн. – 2015. – № 3. – С. 136.

Мар’єнко Л.Б. Когнітивні розлади у пацієнтів з епілепсією та можливості їх корекції // Міжнар. неврол. журн. – 2015. – № 4. – С. 127.

Метод миорелакскорректирующей терапии в лечении неврологических проявлений остеохондроза позвоночного столба // Укр. неврол. журн. – 2015. – № 3. – С. 68.

Морозова О.Г. Ефективність ноотропної терапії в осіб, які страждають на хронічну церебральну ішемію на тлі артеріальної гіпертензії // Укр. неврол. журн. – 2015. – № 3. – С. 73.

Олексюк-Нехамес А.Г. Діагностичне значення викликаних сомато-сенсорних потенціалів для прогнозування когнітивних функцій у хворих з гострою судинною патологією // Укр. неврол. журн. – 2015. – № 3. – С. 75.

Пітик М.І. Рефрактерні форми епілепсії у дітей: пошуки раціональної протиепілептичної політерапії // Міжнар. неврол. журн. – 2015. – № 4. – С. 130.

Превентивна реабілітація вестибулярного апарату хворих після ішемічного інсульту за допомогою силаксанових трубок для калоричної вестибулярної стимуляції // Укр. неврол. журн. – 2015. – № 3. – С. 70.

Пулик О.Р. Післяінсультні когнітивні порушення та підходи до їх лікування // Журн. неврол. – 2015. – № 1. – С. 43.

Савустьяненко А.В. Олмесартан улучшает показатели мозговой гемодинамики и неврологические исходы у пожилых пациентов с артериальной гипертензией и ишемическим инсультом // Артериал. гипертен. – 2014. – № 5. – С. 15.

Соколова Л.І. Вертеброгенні больові синдроми у хворих на розсіяний склероз та їх корекція // Укр. неврол. журн. – 2015. – № 3. – С. 78.

Трепет Г.С. Тест Струпа в діагностиці нейропсихологічних порушень при ізольованих інфарктах мозочка // Укр. неврол. журн. – 2015. – № 3. – С. 80.

Тучкина М.Ю. Лечение девочек-подростков с неврологическими нарушениями на фоне гинекологической патологии // Міжнар. неврол. журн. – 2015. – № 4. – С. 138.

Хасанова Д.Р. Применение Тизанидина в комбинированном лечении постинсультной спастичности руки // Журн. неврол. – 2014. – № 11. – С. 57.

Эффективность комплексной антиоксидантной энергокор- рекции разной длительности при лечении инфаркта головного мозга // Журн. неврол. и психиат. – 2015. – № 8. – С.45.

Юрик О.Є. Показники теплометрії в діагностиці неврологічних виявів остеохондрозу хребта при нестабільності попереково-крижових сегментів // Укр. неврол. журн. – 2015. – № 3. – С. 83.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.