Інформаційний лист нових надходжень з ОНКОЛОГІЇ 3 кв.2012р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОНКОЛОГІЇ
3 кв.2012р.


ОНКОПРОКТОЛОГІЇ, ОНКОУРОЛОГІЇ

Бикалутамид в гормональной терапии рака предстательной железы // Онкология. – 2012. – № 2. – С. 150.

Біопсія передміхурової залози : мультифокальна чи монофокальна? // Урологія. – 2012. – № 2. – С. 20.

Демченко В.М. Передопераційна радіохемотерапія місцевопоширеного раку прямої кишки низької локалізації // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С. 148.

Досвід променевого лікування раку передміхурової залози І–ІІІ стадії на лінійному прискорювачі // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С. 162.

Лихтер М.С. Лечение больных местнораспространенным колоректальным раком с поражением органов мочевой системы с точки зрения уролога // Урология. – 2012. – № 2. – С. 52.

Переверзев А.С. Биохимический рецидив после куративной терапии рака предстательной железы // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2012. – № 2. – С. 10.

Пойда О.І. Нові способи ендоскопічної поліпектомії та профілактики її ускладнень в лікуванні хворих з поліпами товстої кишки // Лікар. справа. – 2011. – № 7–8. – С. 59.

Променева терапія резектабельного раку прямої кишки // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С. 129.

Симультанне оперативне втручання з приводу ішемічної хвороби серця і пухлини прямої кишки // Клініч. хірург. – 2012. – № 7. – С. 61.

Современные подходы к химиотерапии больных колоректальным раком с метастазами в печень // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 2. – С. 96.

617 Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології. – К., 2011.


ОНКОХІРУРГІЇ

Актуальні питання консервативного лікування хворих на рак стравоходу // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С. 230.

Гематологічна токсичність неоад’ювантної хіміопроменевої терапії раку шлунка // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С. 127.

Евчев Ф.Д. Комплексная диагностика и выбор способа хирургического вмешательства у больных раком гортани Т 1 – Т 2 // Журн. вушн., носов. і горлов. хвороб. – 2012. – № 4. – С. 2.

Копчак В.М. Нові технології в хірургічному лікуванні злоякісних періампулярних новоутворень // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 22.

Лобова О.В. Радіочастотна термоабляція в лікуванні хворих на хіміорадіорезистентний рак ротової частини глотки // Журн. вушн., носов. і горлов. хвороб. – 2012. – № 3. – С. 2.

Минайло И.И. Современные подходы к лечению местнораспространенного рака орофарингеальной зоны // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С. 171.

616.714 Опухоли основания черепа. – М., 2011. – 120 с.

Розуменко В.Д. Прогрессивные технологии в хирургии опухолей головного мозга // Онкология. – 2012. – № 2. – С. 97.

Семикоз Н.Г. Значення стронцію – 89 – хлориду в лікуванні метастатичного ураження кісток // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С.191.

Сидюк А.В. Внутриартериальная химиотерапия в комбинированном лечении резектабельного рака желудка с метастазами в печень // Междунар. мед. журн. – 2012. – № 2. – С. 81.

Современная стратегия хирургического лечения первично-метастатического рака молочной железы // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 53.

Современные возможности диагностики и лечения рака желудка // Онкология. – 2012. – № 2. – С. 89.


ХІМІОТЕРАПІЇ

Актуальні питання консервативного лікування хворих на рак стравоходу // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С. 230.

Гематологічна токсичність неоад’ювантної хіміопроменевої терапії раку шлунка // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С. 127.

Демченко В.М. Передопераційна радіохемотерапія місцевопоширеного раку прямої кишки низької локалізації // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С. 148.

Минайло И.И. Современные подходы к лечению местнораспространенного рака орофарингеальной зоны // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С. 171.

Сидюк А.В. Внутриартериальная химиотерапия в комбинированном лечении резектабельного рака желудка с метастазами в печень // Междунар. мед. журн. – 2012. – № 2. – С.81.

Современные возможности диагностики и лечения рака желудка // Онкология. – 2012. – № 2. – С. 89.

Современные подходы к химиотерапии больных колоректальным раком с метастазами в печень // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 2. – С. 96.

616-006 Сучасні критерії діагностики та оцінки ефективності лікування злоякісних лімфом : метод. рек. – К., 2011.


РАДІОЛОГІЇ

Актуальні питання консервативного лікування хворих на рак стравоходу // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С. 230.

Демченко В.М. Передопераційна радіохемотерапія місцевопоширеного раку прямої кишки низької локалізації // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С. 148.

Досвід променевого лікування раку передміхурової залози І–ІІІ стадії на лінійному прискорювачі // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С. 162.

Минайло И.И. Современные подходы к лечению местнораспространенного рака орофарингеальной зоны // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С. 171.

616.714 Опухоли основания черепа. – М., 2011. – 120 с.

Променева терапія резектабельного раку прямої кишки // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С. 129.

Променева терапія хворих на типову семіному яєчка у стадії ПА/В // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С. 186.

Радіоізотопна ангіографія як критерій вибору способу непрямої реваскуляризації нижніх кінцівок // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 1. – С. 117.

Русин В.І. Подвійна проба з фізичним навантаженням під час радіонуклідної діагностики хронічної ішемії нижніх кінцівок // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 42.

Семикоз Н.Г. Значення стронцію – 89 – хлориду в лікуванні метастатичного ураження кісток // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 2. – С.191.

616-006 Сучасні критерії діагностики та оцінки ефективності лікування злоякісних лімфом : метод. рек. – К., 2011.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.