Інформаційний лист нових надходжень з ПЕДІАТРІЇ 4 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПЕДІАТРІЇ
4 кв.2015р.

Дієта при лікуванні алергії на коров’яче молоко // Клініч. імунол. – 2015. – № 7. – С. 40.

Жовчнокам’яна хвороба. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям // Дит лікар. – 2015. – № 3–4. – С. 52.

Коцур Л.Д. Гіподіагностика бронхіальної астми у дітей // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2015. – № 1. – С. 148.

Крамарьов С.О. Досвід застосування комбінованого препарату аскоріл при гострих респіраторних інфекціях у дітей // Здоровье ребенка. – 2015. – № 4. – С. 85.

Подорожная А.С. Клинико-эпидемиологический монито- ринг противодифтерийной неспецифической иммунной защиты детей на этапах течения гепатита А // Междунар. мед. журн. – 2015. – № 3. – С.77.

Романенко Г.О. Радіонуклідна діагностика функціонального стану при хворобах жовчовивідних шляхів у дітей // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 3. – С. 60.

616.441 Рыбаков С.И. Рак щитовидной железы. – Полтава, 2012. – 572 с.

Ткаченко М.М. Аналіз результатів динамічної гепатобілісцинтиграфії при дискінезіях жовчовивідних шляхів у дітей // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 3. – С. 63.

Халматова Б.Т. Эффективность применения препарата Инспирон при бронхообструктивном синдроме у детей // Укр. мед. часоп. – 2015. - № 4. – С. 69.


ДИТЯЧОЇ РЕВМОКАРДІОЛОГІЇ

Ахназарянц Э.Л. Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у детей с систолической дисфункцией миокарда под влиянием терапии // Здоровье ребенка. – 2014. – № 7. – С. 16.

Бордюгова Е.В. Метод профилактики острых респираторных инфекций у детей с врожденными пороками сердца // Здоровье ребенка. – 2014. – № 7. – С. 21.

Боярчук О.Р. Клінічний випадок атипового перебігу МПО-АНЦА-асоційованого васкуліту // Здоровье ребенка. – 2014. – № 8. – С. 64.

Волосовець О.П. Стан надання медичної допомоги дітям із кардіоревматичною патологією // Здоровье ребенка. – 2015. – № 5. – С. 125.

Калашникова Е.А. Изолированный стеноз легочной артерии: ранняя неонатальная и постнатальная диагностика, клиническая манифестация, лечение и прогноз // Здоровье ребенка. – 2014. – № 8. – С. 49.

Калашникова Е.А. Особенности ранней неонатальной и постнатальной диагностики, клиники, лечения и прогноз при атрезии трехстворчатого клапана // Здоровье ребенка. – 2014. – № 7. – С. 56.

Кондратьєв В.О. Клініко-ехокардіографічна діагностика пролапсу мітрального клапана в дітей // Здоровье ребенка. – 2014. – № 8. – С. 32.

Неонатальні аритмії: тріпотіння передсердь // Здоровье ребенка. – 2014. – № 7. – С. 71.

Шумна Т.Є. Взаємозв’язок порушень бронхолегненевої й серцево-судинної систем у дітей із бронхіальною астмою: багатогранність та невичерпність вивчення проблеми // Здоровье ребенка. – 2014. – № 8. – С. 8.


ДИТЯЧОЇ УРОЛОГІЇ

Лавренчук О.В. Бактеріологічні особливості кишкової палички, як етіологічного чинника інфекції сечової системи у дітей // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2015. – № 3. – С. 43.

Лавренчук О.В. Предиктори прогресування за оцінкою функціонального стану нирок у дітей з пієлонефритом // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2015. – № 3. – С. 42.

Мінакова В.А. Рівень ендотеліну-1 та оксиду азоту в сироватці крові дітей з синдромом гематурії // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2015. – № 3. – С. 44.

Рівень психічної напруги та самооцінка стану здоров’я дітей з хронічним захворюванням нирок // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2015. – № 3. – С. 6.

Стоева Т.В. Особенности уродинамики при нейрогенном мочевом пузыре у детей // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2015. – № 3. – С. 52.

Суслова Г.Д. Течение гломерулонефрита с нефротическим синдромом у детей с сопутствующей микоплазменной инфекцией // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2015. – № 3. – С. 45.

Тарадий Н.Н. Экспрессия дифференцировочных маркеров IN VIVO и IN VITRO у детей с нефротической формой хронического гломерулонефрита // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2015. – № 3. – С.46.

Фоміна С.П. Інфікування вірусами групи герпес та стероїдорезистентний нефротичний синдром у дітей: опції терапії // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2015. – № 3. – С. 48.

Фоміна С.П. Прогнозування ризику розвитку реплікативної фази хронічного вірусного гепатиту В у дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом, які інфіковані вірусом гепатиту В // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2015. – № 3. – С. 47.

Цитокіновий профіль у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит, в залежності від алельного поліморфізму генів // Укр. журн. нефрол. та діал. – 2015. – № 3. – С. 40.

Чернышева О.Е. Инфекция мочевой системы у детей. Подходы к этиотропной терапии // Здоровье ребенка. – 2014. – № 7. – С. 61.


ДИТЯЧОЇ ТРАВМАТОЛОГІЇ

Громов А.Б. Динаміка біомеханічних та електроміографічних даних у випадках деформацій великого вертлюга стегнової кістки // Травма. – 2015. – № 4. – С. 51.

Гук Ю.М. Метаболізм кісткової тканини у хворих на вітамін-D-залежний рахіт ІІ типу // Вісн. ортоп. – 2015. – № 3. – С. 37.

Кінаш М.І. Стан кісткової тканини в дітей із хронічними гепатитами В і С // Пробл. остеол. – 2014. – № 1. – С. 13.

Коліушко К.Г. Особливості структурно-функціонального стану кісткової тканини в дітей з ергокальцифероловою недостатністю в анамнезі // Пробл. остеол. – 2014. – № 1. – С. 54.

Левицький А.Ф. Порівняльна характеристика консервативних методів лікування вродженої клишоногості у дітей до першого року життя // Вісн. ортоп. – 2015. – № 3. – с. 34.

Острополец А.С. Состояние костной системы у детей с избыточной массой тела // Пробл. остеол. – 2014. – № 2. – С. 62.

Пашенко А.В. Применение интрамедулярного телескопического фиксатора у детей с несовершенным остеогенезом, как метод выбора в коррекции деформаций длинных костей нижних конечностей // Пробл. остеол. – 2014. – № 3. – С. 76.

Фролова Т.В. Информативность клинических и биохимических маркеров снижения плотности костной ткани при скрининговых обследованиях школьников // Пробл. остеол. – 2014. – № 1. – С. 64.

Фролова Т.В. Особенности метаболических нарушений костной ткани у детей с гастродуоденальной патологией // Пробл. остеол. – 2014. – № 1. – С. 41.

Фролова Т.В. Стратифікація факторів ризику формування остеопенії в дітей з дисплазією сполучної тканини // Пробл. остеол. – 2014. – № 1. – С. 37.

Шевченко О.Г. Патологія хребта як причина інвалідності в дитячому віці // Пробл. остеол. – 2014. – № 1. – С. 66.

Шимон В.М. Діагностика розтягнення (розривів зв’язок) гомілковостопного суглоба в дітей із урахуванням комп’ютерного моделювання // Травма. – 2015. – № 4. – С. 60.


ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

Альбокрінов А.А. Варіабельність серцевого ритму за різних видів реґіонарної анестезії передньої черевної стінки у дітей // Біль, знебол. – 2015. – № 3. – С. 24.

Демиденко Ю.Г. Профілактика, діагностика, лікування абсцесів та інфільтратів черевної порожнини у дітей // Соврем. педиат. – 2015. – № 5. – С. 64.

Добавочные доли печени и врожденные аномалии диафрагмы у детей // Здоровье ребенка. – 2014. – № 6. – С. 122.

Пластика дефекту міжшлуночкової перегородки з використанням латки з клапаном у пацієнтів за високої легеневої артеріальної гіпертензії та підвищеної резистентності легеневих артерій // Клініч. хірург. – 2015. – № 9. – С. 36.

Самойленко Г.Е. Использование технологии силуэт-лифт в лечении врожденного одностороннего паралича нижней губы у ребенка // Здоровье ребенка. – 2015. – № 5. – С. 111.

Случай болезни Розаи-Дорфмана у ребенка // Здоровье ребенка. – 2014. – № 6. – С. 118.

Яковенко В.А. Первый в Украине случай диагностики перстневидноклеточного рака желудка у ребенка 15 лет по данным эндоскопии с большим увеличением, узкоспектрального исследования и эндосонографии // Тherapia. – 2015. – № 10. – С.28.

Ячник І.М. Діагностична цінність С-реактивного протеїну у диференційній діагностиці сепсису та синдрому системної запальної відповіді // Клініч. хірург. – 2015. – № 9. – С. 33.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.