Інформаційний лист нових надходжень з ПУЛЬМОНОЛОГІЇ 4 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
4 кв.2015р.

Агафонова Е.А. Рациональная противокашлевая терапия у детей // Здоровье ребенка. – 2014. – № 6. – С. 67.

Комплексное применение желтых скипидарных ванн и ингаляций бронхолитиков у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких // Вопр. курортол. – 2015. – № 4. – С. 13.

Коцур Л.Д. Гіподіагностика бронхіальної астми у дітей // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2015. – № 1. – С. 148.

Лікування хворих із захворюваннями органів дихання, лор-органів та патологією шкіри методом спелеотерапії // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 3. – С. 97.

Мальцев Д.В. Досвід застосування азитроміцину для лікування імунозапальних хвороб дихальної системи // Сімейна мед. – 2015. – №4. – С. 151.

Матюха Л.Ф. Відповідність лікування пацієнтів із загостренням бронхіальної астми стандартизованому протоколу // Сімейна мед. – 2015. – № 4. – С. 149.

Недельська С.М. Клініко-імунологічні особливості алергенспеци-

фічної імунотерапії бронхіальної астми в дітей // Здоровье ребенка. – 2014. – № 5. – С. 56.

Опыт применения эндобронхиальной ультразвуковой трансброн- хиальной аспирационной биопсии внутригрудных лимфатических узлов // Хірург. України. – 2015. – № 3. – С. 19.

Приходько В.Ю. Хронічні закрепи у хворих літнього віку. Оптимізація лікування // Сімейна мед. – 2015. – № 4. – С. 182.

Рудиченко В.М. Синдром Картагенера: клиническое наблюдение // Укр. пульмонол. журн. – 2015. – № 3. – С. 65.

Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги дорослим хворим з кашлем // Тherapia. – 2015. – № 10. – С. 56.

Халматова Б.Т. Эффективность применения препарата Инспирон при бронхообструктивном синдроме у детей // Укр. мед. часоп. – 2015. - № 4. – С. 69.

Юлиш Е.И. Современные методы мукоактивной терапии при заболеваниях органов дыхания у детей // Здоровье ребенка. – 2015. – № 5. – С. 58.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.