Інформаційний лист нових надходжень з ФТИЗІАТРІЇ 4 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФТИЗІАТРІЇ
4 кв.2015р.

ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Асеев А.В. Оценка влияния активной профилактической флюорографии на структуру новых случаев туберкулеза легких // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 3. – С. 94.

Белогорцева О.И. Использование специфических кожных тестов для диагностики туберкулеза у медицинских работников фтизиатрической службы // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 3. – С.95.

Использование копинговых процессов у больных туберкулезом легких для формирования приверженности к лечению // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 3. – С. 98.

Кременчук И.В. Патогенетическое обоснование применения Тивортина при мультирезистентном туберкулезе // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 3. – С. 103.

Особливості виявлення та діагностики туберкульозу неуточненої локалізації у дітей і дорослих, які живуть з ВІЛ-інфекцією // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 3. – С. 106.

Тодоріко Л.Д. Переваги ін’єкційного застосування Рифампіцину та Ізоніазиду в інтенсивну фазу хіміотерапії у хворих з вперше діагностованим поширеним туберкульозом легень // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 3. – С. 113.

Частота туберкульозу з розширеною резистентністю у хворих, зокрема в поєднанні з ВІЛ-інфекцією, залежно від випадку захворювання і потреба в паліативному лікуванні їх // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 3. – С. 103.

Шальмін О.С. Динаміка показників вільно радикального перекисного окиснення білків під впливом цитопротектора пропіонату дигідрату у хворих на деструктивний мультирезистентний туберкульоз легень // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 3. – С. 117.

Шальмін О.С. Ефективність лікування хворих з рецидивами туберкульозу легень при ВІЛ/ко-інфекції із застосуванням глутаміл-цистеїніл-гліцин динатрію і апротиніну // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 3. – С. 117.


ПОЗАЛЕГЕНЕВИХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Асеев А.В. Направления современной терапии перикардита туберкулезной этиологии // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 3. – С. 93.

Вплив імунодефіциту на результати комплексного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз нервової системи у поєднанні з ВІЛ-інфекцією // Інфекц. хвороби. – 2015. – № 3. – С. 57.

Особенности диагностики деструктивного туберкулеза почек. Лечебная тактика // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 348.

616-002 Петренко В.І. Позалегеневий і міліарний туберку- льоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ. – К., 2015. – 112с.

Піскур З.І. Поєднання туберкульозу мозкових оболонок і центральної нервової системи з туберкульозом органів дихання у дітей // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 4. – С. 53.

Русинко И.М. Особенности оперативного лечения изолированного туберкулеза семенного канатика, симулирующего опухолевидное поражение // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 348.

Тодоріко Л.Д. Клінічний випадок туберкульозу шкіри // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 4. – С. 121.

Шуленіна О.В. Дискусійні питання диференціальної діагностики туберкульозу шкіри в практиці лікаря-дерматолога // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 3. – С. 118.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.