Інформаційний лист нових надходжень з АКУШЕРСТВА та ГІНЕКОЛОГІЇ 1 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
АКУШЕРСТВА та ГІНЕКОЛОГІЇ
1 кв.2016р.

Авраменко Т.В. Нові підходи до раннього прогнозування важкості перебігу прееклампсії у вагітних із цукровим діабетом 1-го типу: вивчення можливості застосування генетичних маркерів // Здоровье женщины. – 2015. – № 10. – С. 28.

Бреусов А.А. Оптимальный поход к комбинированному лечению больных урогенитальным папилломатозом // Урология. – 2015. – № 5. – С. 118.

Веропотвелян П.Н. Недержание мочи у женщин и его консервативная коррекция // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2015. – № 10. – С. 49.

Веропотвелян П.Н. Современный подход к сохранению репродуктивного потенциала // Здоровье женщины. – 2015. – № 9. – С.94.

Габорець Т.Л. Тактика ведення вагітності у жінок, хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз // Вісн. морфол. – 2015. – № 2. – С. 400.

Грідіна І.Б. Досвід використання різних видів гормональної контрацепції у молодих жінок з надмірною масою тіла // Сучас. мед. технол. – 2015. – № 2–3. – С. 176.

Довгалев Р.В. Современные аспекты терапии декубитальной язвы у женщин постменопаузального возраста // Здоровье женщины. – 2015. – № 9. – С. 34.

Дубчак А.Є. Ендовідеохірургічна діагностика та лікування ендометріозу у жінок з безплідністю на тлі хронічного тазового болю // Здоровье женщины. – 2015. – № 9. – С. 107.

Дьяков А.В. Клинический случай. Сочетанный перекрут ножки цистаденомы яичника и перешейка матки // Укр. мед. часоп. – 2015. – № 6. – С. 80.

Капшук І.М. Особливості терапії синдрому полікістозних яєчників на фоні надлишкової маси тіла // Репродуктив. ендокринол. – 2015. – № 5. – С. 21.

Комплексна терапія захворювань шийки матки з використанням препаратів Депантол і Лавомакс // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2015. – № 9. – С. 44.

КосейН.В. Возможности фитотерапии в коррекции функциональных стресс-индуцированных нарушений менструального цикла // Репродуктив. ендокринол. – 2015. – № 6. – С. 18.

Кравченко О.В. Використання препарату Депантол у лікуванні атрофічного кольпіту в жінок у перименопаузальному періоді // Репродуктив. ендокринол. – 2015. – № 6. – С. 82.

Лиманская А.Ю. Препараты интерферона в лечении острых респираторных вирусных инфекций у беременных группы высокого риска // Здоровье женщины. – 2015. – № 9. – С. 74.

Маланчук Л.М. Синдром втрати плода: сучасні підходи до лікування // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2015. – № 9. – С. 19.

Мамчур В.И. Тержинан глазами фармаколога: инновационный подход к терапии вагинитов различного ґенеза // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2015. – № 9. – С. 50.

Пирогова В.І. Перспективи використання синбіотика Біфітен у клінічній практиці акушера-гінеколога // Здоровье женщины. – 2015. – № 10. – С. 65.

Питько В.А. Применение ПИКСИ как метода, повышающего эффективность вспомогательных репродуктивных технологий при мужских факторах бесплодия // Здоровье женщины. – 2015. – № 9. – С.135.

Подольський В.В. Лікування змін мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я // Здоровье женщины. – 2015. – № 10. – С.125.

Роль транексамовой кислоты в акушерстве и гинекологии // Острые и неотлож. состоян. – 2015. – № 6. – С. 48.

Суханова А.А. Особливості клінічного перебігу та ультразвукова діагностика муцинозних пухлин яєчників // Здоровье женщины. – 2015. – № 10. – С. 135.

ТезиковЮ.В. Комплексное лечение плацентарной недостаточности с включеним ангиопротектора диосмина // Здоровье женщины. – 2015. – № 10. – С. 94.

Тромбогеморрагические расстройства у больных с гигантскими миомами матки. Диагностика, профилактика и комплексная коррекция // Здоровье женщины. – 2015. – № 9. – С. 43.

Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги „Залізодефіцитна анемія” // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2015. – № 10. – С. 19.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.