Інформаційний лист нових надходжень з АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ та РЕАНІМАТОЛОГІЇ 1 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ та РЕАНІМАТОЛОГІЇ
1 кв.2016р.

Артеменко В.Ю. Особливості екстубації трахеї у хворих, оперованих з приводу флегмони шиї // Клініч. хірург. – 2015. – № 12. – С. 36.

Баусов Е.А. Коррекция послеоперационной когнитивной дисфункции у геронтологических больных после хирургического вмешательства // Междунар. мед. журн. – 2015. – № 4. – С. 84.

Волкова Ю.В. Патогенетическая роль инфузионного компонента при травматической болезни у пожилых пациентов // Междунар. мед. журн. – 2015. – № 4. – С. 78.

Данилова В.В. Роль активных методов детоксикации организма в интенсивной терапии новорожденных // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 7. – С. 98.

Дексмедетомідин, Пропофол та їх комбінація для седації пацієнтів зі станом відміни алкоголю у відділенні інтенсивної терапії: проспективне контрольоване дослідження // Біль, знебол. – 2015. – № 4. – С. 5.

616.12 Джанашия П.Х. Неотложная кардиология. – М., 2015. – 288 с.

616.1 Дослідження в перинатології. Серцево-судинні захворювання у новонароджених. – К., 2004. – 311 с.

616.61 Зербіно Д.Д. Судинна патологія нирок. – Вінниця, 2015. – 456 с.

Инфузионная терапия: курс на сбалансированность // Острые и неотлож. состоян. – 2015. – № 6. – С. 40.

Козубович Р.М. Вибір методу анестезії при проведенні симптоматичної абдомінопластики (дермоліпектомії) у пацієнтів з ожирінням // Хірург. України. – 2015. – № 4. – С. 80.

Комбінована спінальна анестезія при лапароскопічних абдомінальних оперативних втручаннях у пацієнта із супутньою бульозною емфіземою легень // Хірург. України. – 2015. – № 4.

616.83 Крововиливи у задню черепну ямку. – К., 2012. – 208 с.

Курочкин М.Ю. Особенности интенсивной терапии тяжелых внегоспитальных инфекций у детей // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 7. – С. 56.

616.89 Нельсон А.И. Электросудорожная терапия в психиатрии, наркологии и неврологии. – М., 2014. – 368 с.

617.54 Неотложная хирургия груди и живота. – СПб., 2015. – 574 с.

Рац И.Г. Выбор метода анестезии при проведении лапароскопических операций в урологии // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 342.

617.55 Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости. – М., 2014. – 544 с.

616-074 Сапичева Ю.Ю. Анализы глазами реаниматолога. – М., 2015. – 224 с.

Сучасний погляд на інтенсивну терапію шлунково-кишкової кровотечі // Клініч. хірург. – 2015. – № 10. – С. 11.

Токарь И.А. Комбинированная проводниковая анестезия при оперативных вмешательствах на щитовидной железе // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 6. – С. 135.

Хижняк А.А. Вплив загальної анестезії на ступінь когнітивних змін у хворих похилого віку з ургентною хірургічною патологією // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 5. – С. 140.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

Ціома В.А. Ефективність алгоритму дій анестезіолога за „тяжких дихальних шляхів” під час анестезіологічного забезпечення кесаревого розтину // Клініч. хірург. – 2015. – № 10. – С. 47.

Шапринський Є.В. Лікувальна тактика та періопераційна інтенсивна терапія при стенозуючих захворюваннях стравоходу // Клініч. хірург. – 2015. – № 10. – С. 15.

617.001 Шипков Н.Н. Неотложная травматология в очаге массового поражения. – М., 2015. – 608 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.