Інформаційний лист нових надходжень з ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ 1 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ
1 кв.2016р.

ГЕМАТОЛОГІЇ

616.1 Алгоритми діагностично-лікувальних навичок та вмінь з внутрішніх хвороб для лікаря загальної (сімейної) практики. – Запоріжжя, 2008. – 336 с.

Левина А.А. Дифференциальная диагностика анемий // Клинич. лаб. диагнос. – 2015. – № 12. – С. 26.

Литяева Л.А. Особенности ветряной оспы у детей с онкогематологическими заболеваниями // Актуал. инфектол. – 2015. – № 4. – С. 107.

614.876 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук. пр. Вип. 18–19. – К., 2013. – 411 с.

Современные подходы к профилактике гематологических осложнений при персонифицированной химиотерапии рака молочной железы // Сучас. мед. технол. – 2015. – № 1. – С. 19.

616.15 Тэмл Х. Атлас по гематологии: практическое пособие по морфологической и клинической диагностике. – М., 2014. – 208 с.

Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги „Залізодефіцитна анемія” // Мед. аспекты здор. женщины. – 2015. – № 10. – С. 19.

616.1 Швець Н.І. Сучасні методи обстеження, техніка лікарських маніпуляцій та їх оцінка в клініці внутрішньої медицини. – К., 2014. – 400 с.


ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ

Гончаренко Д.О. Ключове питання замісної терапії акушерсь- ких кровотеч – фібриноген // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 1. – С. 67.

615.38 Донсков С.И. Новая тактика гемотрансфузионной терапии – от совместимости к идентичности. – М., 2015. – 270 с.

Жежер А.А. Кровопотеря в акушерстве, геморрагический шок: тактика акушера-гинеколога // Репродуктив. ендокринол. – 2015. – № 1. – С. 89.

Практика инфузионно-трансфузионной терапии кровотечний при тяжелой огнестрельной травме: вопросы выбора препаратов и целевых конечних точек // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 2. – С. 164.

Протокол массивной трансфузии при огнестрельной травме: данные литературы, собственный опыт и проблемные вопросы // Острые и неотлож. состоян. – 2015. – № 5. – С. 7.

Терещук Т.О. Можливість одержання галогенної антименінго- кокової свіжозамороженої плазми крові та контроль показників її якості // Лікар. справа. – 2015. – № 3–4. – С. 99.

Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги „Залізодефіцитна анемія” // Мед. аспекты здор. женщины. – 2015. – № 10. – С. 19.

Яковлева Э.Б. Инфузионно-трансфузионная терапия (пост- трансфузионныеосложнения, синдром гомологической крови) // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 5. – С. 35.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.