Інформаційний лист нових надходжень з ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 1 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ЕНДОКРИНОЛОГІЇ
1 кв.2016р.

Алгоритм обстеження і технологія лікування дітей з дифузним нетоксичним зобом, що мешкають в умовах легкого йододефіциту // Укр. журн. дит. ендокрин. – 2015. – № 3–4. – С. 58.

616.1 Алгоритми діагностично-лікувальних навичок та вмінь з внутрішніх хвороб для лікаря загальної (сімейної) практики. – Запоріжжя, 2008. – 336 с.

615.89 Алкогольная болезнь. Поражение внутренних органов. – М., 2014. – 480 с.

Аналіз результатів ультразвукових, цитологічних та морфологічних досліджень у хворих на дифузний токсичний зоб // Лікар. справа. – 2015. – № 3–4. – С. 115.

Бабаходжаева Ш.А. Случай сочетания синдрома пустого турецкого седла и опухоли надпочечника с ложным преждевременным половым развитием у четырехлетнего мальчика // Междунар. эндокринол. журн. – 2015. – № 5. – С. 178.

Безкоровайна І.М. Інформативність методу нативної кристалографії сльози у діагностиці цукрового діабету при супутньому синдромі „сухого ока” в практиці сімейного лікаря // Сімейна мед. – 2015. – № 4. – С. 130.

Виявлення та лікування вузлів чи раку щитоподібної залози перед, під час та після вагітності // Укр. журн. дит. ендокринол. – 2015. – № 3–4. – с. 87.

616.1 Внутрішня медицина : порадник лікарю загальної практики. – К., 2014. – 1272 с.

Глоба Є.В. Сучасні аналоги інсуліну в практиці дитячого ендокринолога // Укр. журн. дит. ендокрин. – 2015. – № 3–4. – С. 42.

Діагностика діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 5. – С. 156.

Журавльова О.В. Автоімунний тиреоїдит: особливості клінічного перебігу та терапії // Сім. мед. – 2015. – № 6. – С. 124.

616.61 Зербіно Д.Д. Судинна патологія нирок. – Вінниця, 2015. – 456с.

Кравчун Н.А. Место гликлазида в современной стратегии лечения сахарного диабета 2-го типа // Практик. лікар. – 2015. – № 4. – С. 21.

Кравчун П.П. Роль адипоцитокінів у ремоделюванні міокарда у хворих з постінфарктним кардіосклерозом, цукровим діабетом 2-го типу й ожирінням // Сім. мед. – 2015. – № 5. – С. 113.

Особенности медикаментозной терапии вторичного гипогонадизма на фоне адипозогенитальной дистрофии у подростков и молодых мужчин // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 352.

Пасиешвили Л.М. Аномалия Пельгера-Хюэта у больного сахарным диабетом // Укр. терапевт. журн. – 2015. - № 4. – С. 107.

Правильность выбора инсулина, времени для начала терапии и дозировки у больных СД 2-го типа // Практ. ангіол. – 2015. – №№ 3– 4.

Препарат цитофлавін у лікуванні дисциркуляторної енцефалопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу: досвід використання // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 5. – С. 81.

614.876 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук. пр. Вип. 18–19. – К., 2013. – 411 с.

Расин М.С. Метформин в терапии и профилактике внутренних заболеваний // Укр. терапевт. журн. – 2015. – № 4. – С. 89.

Роль цитокінів у диференційній діагностиці та оптимізації лікування негоспітальної пневмонії у хворих на цукровий діабет // Міжнар. мед. журн. – 2015. – № 4. – С. 17.

Сахарный диабет 2-го типа и возможности его предотвращения // Диабетик. – 2015. – № 6. – С. 26.

Сидорова Л.Л. Диабетическая нейропатия: мультимодальное патогенетическое лечение мультифакторного осложнения // Therapia. – 2015. – № 11. – С. 38.

616-018 Системная патология соединительной ткани. – СПб., 2014. – 368 с.

Скрипник Н.В. Патогенетичне обґрунтування застосування перорального гіпоглікемізуючого, гіполіпідемічного лікарського засобу – гуарової смоли у хворих на цукровий діабет 2-го типу, гіпотиреоз та ожиріння // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 7. – С. 59.

616-083 30 невідкладних станів у терапії. – К., 2014. – 112 с.

616.1 Швець Н.І. Сучасні методи обстеження, техніка лікарських маніпуляцій та їх оцінка в клініці внутрішньої медицини. – К., 2014. – 400 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.