Інформаційний лист нових надходжень з НАРКОЛОГІЇ 1 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
НАРКОЛОГІЇ
1 кв.2016р.

Алгоритм дії лікаря у разі надання медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів // Укр. мед. часоп. – 2015. – № 1. – С. 91.

Алкоголизм: взаимодействие врача общей практики – семейной медицины, анестезиолога-реаниматолога и нарколога // Семейная мед. – 2015. – № 6. – С. 20.

615.89 Алкогольная болезнь. Поражение внутренних органов. – М., 2014. – 480 с.

Бєлка К.Ю. Застосування дексмедетомідину для седації пацієнтів у стані відміни алкоголю у відділенні інтенсивної терапії // Клініч. хірург. – 2015. – № 7. – С. 62.

616.1 Внутрішня медицина : порадник лікарю загальної практики. – К., 2014. – 1272 с.

Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование эффективности комбинированной терапии налтрексоном и гуанфацином для стабилизации ремиссии при опийной наркомании // Журн. неврол. – 2015. – № 10. – С. 39.

Дексмедетомідин, Пропофол та їх комбінація для седації пацієнтів зі станом відміни алкоголю у відділенні інтенсивної терапії: проспективне контрольоване дослідження // Біль, знебол. – 2015. – № 4. – С. 5.

Дорогой А.П. Алкоголь – мультиморбідний та мультимортальний чинник ризику захворюваності та смертності // Therapia. – 2015. – № 12. – С. 22.

Дорогой А.П. Алкоголь як мультиморбідний фактор ризику захворюваності та смертності // Укр. кардіол. журн. – 2015. – дод. 1. – С.184.

Живиця Д.Г. Вплив замісної підтримувальної терапії на імунологічну ефективність ВААРТ у хворих з ВІЛ-інфекцією споживачів ін’єкційних наркотиків // Сучасні мед. технол. – 2015. – № 2–3. – С. 84.

Изменение структуры и функции сердца на фоне увеличения употребления алкоголя // Артериал. гипертен. – 2015. – № 3. – С. 94.

Котов А.С. Эпилепсия у злоупотребляющих алкоголем и наркотиками // Журн. неврол. – 2015. – № 10. – С. 85.

616.89 Нельсон А.И. Электросудорожная терапия в психиатрии, наркологии и неврологии. – М., 2014. – 368 с.

616.89 Психіатрія і наркологія. – К., 2015. – 512 с.

Радіонова В.О. Медичне та фармацевтичне право: використання лікарських засобів при наданні паліативної допомоги наркохворим жінкам з ВІЛ-інфекцією в Україні // Реабілітація та паліат. – 2015. – № 1. – С. 89.

Сиволап Ю.П. Алкоголизм матери и его влияние на здоровье ребенка // Журн. неврол. – 2015. – № 11. – С. 133.

Сиволап Ю.П. Связанные с употреблением алкоголя расстройства: новые подходы к диагностике и лечению // Журн. неврол. – 2015. – № 9. – С. 23.

Скрипник І.М. Алкогольна хвороба печінки: шляхи підвищення детоксикаційної функції печінки // Сімейна мед. – 2015. – № 6. – С. 7.

Соловьев А.Г. Структура смертности лиц, находившихся под диспансерным наблюдением по поводу вызванных употреблением алкоголя психических и поведенческих расстройств // Журн. неврол. – 2015. – № 11. – С. 97.

616-083 30 невідкладних станів у терапії. – К., 2014. – 112 с.

Харченко Н.В. Современные возможности метаболической терапии в комплексном лечении пациентов с хроническим токсическим гепатитом // Сучасна гастроентерол. – 2015. – № 4. – С. 43.

Хижняк А.А. Состояние гемодинамики у наркозависимых пациентов при анестезиологическом обеспечении в челюстно-лицевой хирургии // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 7. – С. 105.

617.001 Шипков Н.Н. Неотложная травматология в очаге массового поражения. – М., 2015. – 608 с.

Эффективность и безопасность гебапентина в лечении алкогольной зависимости // НейроNews. – 2015. – № 7. – С. 45.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.