Інформаційний лист нових надходжень з ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 1 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
1 кв.2016р.

Андріїшин О.І. Особливості роботи психолога в закладах паліативної допомоги // Реабілітація та паліативна мед. – 2015. – № 2. – С. 39.

Біла В. Організація ефективної диспансеризації онкогінекологічних хворих // Упр. закл. охорони здор. – 2015. – № 12. – С. 57.

Боровський Р. Наставництво у медицині // Упр. закл. охорони здор. – 2016. – № 1. – С. 54.

Волосовець О.П. Стан надання медичної допомоги дітям із кардіоревматологічною патологією // Здоровье ребенка. – 2015. – № 5. – С. 125.

Гавриленко Л. Робота лікарів закладу охорони здоров’я у лікарській комісії при військовому комісаріаті // Упр. закл. охорони здор. – 2016. – № 1. – с. 51.

Гойда Н.Г. Соціально-медичні аспекти розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні в умовах реформування системи охорони здоров’я // Реабілітація та паліативна мед. – 2015. – № 2. – С. 23.

Голєва Н. Моніторинг законодавства // Практика упр. мед. закл. – 2014. – №№ 4,7,9.

Дуброва Я. Кошти на капітальний ремонт закладу: використовуємо правомірно // Упр. закл. охорони здор. – 2015. - № 12. – С. 30.

Житкова І. Приймаємо на роботу працівника за переведенням із іншого закладу // Упр. закл. охорони здор. – 2015. – № 12. – С. 40.

614.21 Локальний протокол медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію: досвід розробки та впровадження на амбулаторно-поліклінічному етапі. – К., 2015. – 101 с.

Меленко А. Істотні умови договору поставки медичного обладнання // Практ. упр. мед. закл. – 2014. – № 4. – С. 70.

Миронова Г. Дії медичного працівника у разі відмови пацієнта підписувати інформовану добровільну згоду // Упр. закл. охорони здор. – 2016. – № 1. – С. 18.

Моісеєнко Р.О. Паліативна підтримка дітей в Україні як складова системи педіатричної допомоги // Реабілітація та паліативна мед. – 2015. – № 2. – С. 31.

Московко М. Захист персональних даних пацієнтів під час співпраці зі страховими компаніями // Практ. упр. мед. закл. – 2014. – № 4. – С.20.

Нижник А. Стоматологічна практика: окремі питання дотримання ліцензійних умов // Практ. упр. мед. закл. – 2014. – № 4. – С. 12.

Ніколаєнко О. „Депреміювання” після оголошення догани // Упр. закл. охорони здор. – 2015. – № 12. – С. 35.

Нове в законодавстві // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2015. – №№ 11–12.

Нове в законодавстві // Упр. закл. охорони здоров. – 2016. – № 1 – С.4.

Нові нормативні акти у сфері охорони здоров’я // Довід. голов. мед. сестри. – 2016. – № 1. – С. 4.

Олійник А. Робота лікаря державної лікарні керівником приватного медичного закладу за сумісництвом // Упр. закл. охорони здор. – 2015. – № 12. – С. 27.

Перспективи оптимізації всеукраїнської міжвідомчої системи багаторівневої підготовки фахівців до надання паліативної і геріатричної допомоги // Реабілітація та паліативна мед. – 2015. – № 2. – С. 70.

Право на екстрену медичну допомогу в Україні та загальні принципи його забезпечення (для підготовки керівників охорони здоров’я) // Сучасні мед. технол. – 2015. – № 2–3. – С. 124.

Салманов А. Рекомендації щодо гігієнічного очищення у медичних закладах // Практика упр. мед. закл. – 2014. – № 7. – С.45.

Салманов А. Рекомендації щодо дезінфекції і стерилізації // Практика упр. мед. закл. – 2014. – № 9. – С. 17.

Салманов А. Санітарно-протиепідемічні вимоги до амбулаторії сімейної медицини // Практика упр. мед. закл. – 2014. – № 4. – С.40.

Сінічкіна Л. Державні закупівлі лікарських засобів: до реформ через подолання корупції // Упр. закл. охорони здор. – 2015. – № 11. – С. 43.

Слабкий Г. Модель медичної допомоги дітям шкільного віку з патологією органа зору // Практика упр. мед. закл. – 2014. – № 9. – С. 82.

Український реферативний журнал. – 2015. – № 4.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

Чернишенко Т.І. Підготовка медичних сестер з паліативної допомоги в Україні // Реабілітація та паліативна мед. – 2015. – № 2. – С.78.

Школьна Н. Позасудові способи захисту прав пацієнта // Практика упр. мед. закл. – 2014. – № 9. – С. 50.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.