Інформаційний лист нових надходжень з ТРАВМАТОЛОГІЇ 1 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ТРАВМАТОЛОГІЇ
1 кв.2016р.

616.1 Алгоритми діагностично-лікувальних навичок та вмінь з внутрішніх хвороб для лікаря загальної (сімейної) практики. – Запоріжжя, 2008. – 336 с.

617-001 Алексеев А.А. Местное консервативное лечение ожогов. – М., 2015. – 144 с.

615.89 Алкогольная болезнь. Поражение внутренних органов. – М., 2014. – 480 с.

Баяндіна О. Апарати пасивної розробки рухів у реабілітації після артроскопічного мікрофрактурування хряща колінного суглоба // Травма. – 2015. – № 5. – С. 99.

Голынская Д.М. Оптимальная терапия хронического болевого синдрома, обусловленного патологией опорно-двигательного аппарата у лиц пожилого возраста // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 6. – с. 52.

Зміни динамічних характеристик у суглобах нижньої кінцівки до та після ендопротезування колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит // Травма. – 2015. – № 5. – С. 53.

Климовицкий В.Г. Применение плазмы, обогащенной тромбоцитами, в лечении повреждений мягких и костных тканей // Травма. – 2015. – № 6. – С. 77.

Король П.О. Роль остеосцинтиграфії в програмі обов’язкового діагностичного скринінгу при ендопротезуванні колінних суглобів // Травма. – 2015. – № 6. – с. 42.

617.5 Оперативна хірургія та топографічна анатомія. – К., 2015. – 504 с.

Пирогов Е.Н. Оценка значений краевой резорбции костных отломков при клиническом применении нового фиксатора для остеосинтеза медиальных переломов шейки бедренной кости // Травма. – 2015. – № 6. – С. 15.

Побєл Є.А. Лікування переломів діалізу кінцівок новим апаратом зовнішньої фіксації // Сучас. мед. технол. – 2015. – № 1. – С. 34.

617.51 Полищук Н.Е. Огнестрельные ранения головы. – К., 1996. – 72 с.

Профілактика вивиху стегнового компонента ендопротеза після тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит // Травма. – 2015. – № 6. – С. 55.

Синегубов Д.А. Гибридное эндопротезирование тазобедрен- ного сустава у больных со сниженной минеральной плотностью костной ткани // Сучас. мед. технол. – 2015. – № 2–3. – С. 10.

Страфун С.С. Особливості перебігу компартмент-синдрому при вогнепальних ушкодженнях кінцівок // Вісн. ортоп. – 2015. – № 3. – С. 30.

617.5 Травматологія та ортопедія. – Вінниця, 2014. – 416 с.

Український реферативний журнал. – 2015. – № 4.

616.8 Уліс Н.Є. Нейроортопедія. – К., 2014. – 360 с.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

617-001 Шестерня Н.А. Плазменная коагуляция в травматологии и ортопедии. – М., 2015. – 103 с.

617.001 Шипков Н.Н. Неотложная травматология в очаге массового поражения. – М., 2015. – 608 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.