Інформаційний лист нових надходжень з ХІРУРГІЇ 1 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ХІРУРГІЇ
1 кв.2016р.

Аксьонов О.А. Роль ендоскопічної мамодуктоскопії в комплексній діагностиці внутрішньопротокових новоутворень грудної залози // Клініч. хірург. – 2015. – № 11. – С. 57.

617-001 Алексеев А.А. Местное консервативное лечение ожогов. – М., 2015. – 144 с.

Артеменко В.Ю. Особливості екстубації трахеї у хворих, оперованих з приводу флегмони шиї // Клініч. хірург. – 2015. – № 12. – С. 36.

616.64 Белый Л.Е. Неотложная андрология. – М., 2014. – 248 с.

616.367 Бойко В.В. Холедохолитиаз. Диагностика и оперативное лечение. – Х., 2008. – 216 с.

Використання бактеріофагів у комплексі лікування вогнепальних ран м’яких тканин у хворих за полівалентної алергії до антибіотиків // Клініч. хірург. – 2015. – № 10. – С. 65.

616.361 Данилов М.В. Осложнения минимально инвазивной хирургии. Хирургическое лечение осложнений минимально инвазивных вмешательств на желчных путях и поджелудочной железе. – М., 2015. – 304 с.

Дзюбановський І.Я. Сучасні можливості ендоскопічної зупинки гастродуоденальної виразкової кровотечі // Львів. мед. часоп. – 2015. – № 3. – С. 59.

Дмитренко О.П. Хірургічне лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби // Клініч. хірург. – 2015. – № 11. – С. 21.

Заруцький Я.Л. Хірургічне лікування постраждалих з приводу поєднаної краніоабдомінальної травми у гострому періоді травматичної хвороби // Клініч. хірург. – 2015. – № 11. – С. 5.

616.7 Инзель Т.Н. Дифференциальная диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата. – М., 2014. – 272 с.

Калабуха І.А. Доброякісні пухлини середостіння: клініка, діагностика, хірургічне лікування // Клініч. хірург. – 2015. – № 12. – С.33.

Калабуха І.А. Ефективність алгоритму надання хірургічної допомоги хворим на мультирезистентний туберкульоз легень // Клініч. хірург. – 2015. – № 11. – С. 46.

Король С.О. Комплекс лікувальних заходів в системі надання медичної допомоги пораненим з приводу вогнепальних та мінновибухових уражень стопи // Клініч. хірург. – 2015. – № 11. – С. 65.

Малик С.В. Застосування мікроєюностоми в хірургічній практиці // Клініч. хірург. – 2015. – № 12. – С. 9.

617.54 Неотложная хирургия груди и живота. – СПб., 2015. – 574 с.

617.5 Оперативна хірургія та топографічна анатомія. – К., 2015. – 504 с.

617.51 Полищук Н.Е. Огнестрельные ранения головы. – К., 1996. – 72 с.

617.55 Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости. – М., 2014. – 544 с.

617.5 Травматологія та ортопедія. – Вінниця, 2014. – 416 с.

Український реферативний журнал. – 2015. – № 4.

Фанта С.М. Інтервенційне та хірургічне лікування рецидиву стенокардії після операції коронарного шунтування // Клініч. хірург. – 2015. – № 12. – С. 30.

Філь А.Ю. Часова концепція операційного лікування потерпілих з пошкодженням скелету в загальній структурі політравми // Львів. мед. часоп. – 2015. – № 3. – С. 63.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

617-001 Шестерня Н.А. Плазменная коагуляция в травматологии и ортопедии. – М., 2015. – 103 с.

Шикула І.Я. Особливості клініки, діагностики та хірургічного лікування інвагінації кишок у 52-річного хворого: випадок з практики // Львів. мед. часоп. – 2015. – № 3. – С. 96.

617.001 Шипков Н.Н. Неотложная травматология в очаге массового поражения. – М., 2015. – 608 с.

Яковенко В.О. Ургентна ендоскопічна резекція слизової оболонки з приводу гострої кишкової кровотечі // Львів. мед. часоп. – 2015. – № 3. – С. 105.


АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

617-089 Анестезиология. Национальное руководство. Краткое издание. – М., 2015. – 656 с.

Ганжий В.В. Оптимизация организации помощи пострадавшим с закрытыми абдоминальными травмами // Сучас. мед. технол. – 2015. – № 2–3. – С. 93.

Грубник В.В. Роль „ранней” релапаротомии в лечении пациентов с острым разлитым гнойным перитонитом // Хірург. України. – 2015. – № 4. – С. 54.

Єрко І.П. Повна транспозиція нижньої порожнистої вени: клінічний випадок // Хірург. України. – 2015. – № 4. – С. 112.

616.1 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 19. – кн. 2. – К., 2010. – 871 с.

Козубович Р.М. Вибір методу анестезії при проведенні симптоматичної абдомінопластики (дермоліпектомії) у пацієнтів з ожирінням // Хірург. України. – 2015. – № 4. – С. 80.

Комбінована спінальна анестезія при лапароскопічних абдомінальних оперативних втручаннях у пацієнта із супутньою бульозною емфіземою легень // Хірург. України. – 2015. – № 4.

Кустрьо В.І. Удосконалення та вибір методу колостомії в лікуванні хворих з приводу гострої обтураційної непрохідності товстої кишки // Клініч. хірург. – 2015. – № 11. – С. 30.

Лурін І.А. Порівняльний аналіз методик лапароскопічної апендектомії // Хірург. України. – 2015. – № 4. – С. 61.

Мишалов В.Г. Результаты лечения осложненного острого холецистита у лиц пожилого и старческого возраста // Хірург. України. – 2015. – № 4. – С. 49.

Сучасний погляд на інтенсивну терапію шлунково-кишкової кровотечі // Клініч. хірург. – 2015. – № 10. – С. 11.

Токарь И.А. Комбинированная проводниковая анестезия при оперативных вмешательствах на щитовидной железе // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 6. – С. 135.


ОПІКІВ

617-001 Алексеев А.А. Местное консервативное лечение ожогов. – М., 2015. – 144 с.

616-083 Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю „Актуальні питання медицини невідкладних станів”. – Вінниця, 2014. – 155 с.

Сорокіна О.Ю. Нейронспецифічна енолаза як маркер пошкодження нервової тканини у хворих з тяжкою термічною травмою // Біль, знеебол. – 2015. – № 4. – С. 76.

616-083 30 невідкладних станів у терапії. – К., 2014. – 112 с.

Український реферативний журнал. – 2016. – № 1.

616.329 Хвороби стравоходу у дітей. – К., 2003. – 358 с.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

617.001 Шипков Н.Н. Неотложная травматология в очаге массового поражения. – М., 2015. – 608 с.


ПРОКТОЛОГІЇ

Атака с тыла: геморрой // Фармацевт-практик. – 2015. – № 10. – С. 24.

Ахмедова Э.В. Результаты лечения острого тромбоза геморроидальных узлов // Клініч. хірург. – 2015. – № 9. – С. 54.

615.849 Ковальський О.В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика. – Вінниця, 2013. – 512 с.

Лечебно-диагностическая тактика при травматических повреждениях толстой кишки // Сучас. мед. технол. – 2015. – № 1. – С. 51.

617.5 Оперативна хірургія та топографічна анатомія. – К., 2015. – 504 с.

617-089 Руководство по амбулаторной хирургической помощи. – М., 2012. – 904 с.

Шевчук І.М. Хірургічне лікування післяопераційної стриктури каналу відхідника // Клініч. хірург. – 2015. – № 9. – С. 20.

616.348 Шеянов С.Д. Повреждения ободочной кишки. – СПб., 2014. – 432 с.

Яковенко В.О. Гостра кишкова кровотеча з поліпа прямої кишки. Невідкладна ендоскопічна резекція слизової оболонки з аргоноплазмовою абляцією і ушиванням рани ендоскопічними кліпсами // Therapia. – 2015. – № 12. – С. 24.


СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

616.136 Белякин С.А. Хроническая абдоминальная ишемия. – М., 2014. – 168 с.

Гончаренко О.В. Застосування вакуум-терапії в комплексному лікуванні гнійно-некротичних ран у пацієнтів з цукровим діабетом та хронічною ішемією нижніх кінцівок ІV стадії // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2015. – № 2. – С. 367.

Король С.О. Комплекс лікувальних заходів в системі надання медичної допомоги пораненим з приводу вогнепальних та мінновибухових уражень стопи // Клініч. хірург. –2015. – № 11. – С. 65.

617.5 Оперативна хірургія та топографічна анатомія. – К., 2015. – 504 с.

Османов Р.Р. Малоинвазивные методы в хирургическом лечении варикозной болезни вен нижних конечностей // Междунар. мед. журн. – 2016. – № 1. – С. 30.

Приступюк М.О. Удосконалення хірургічної техніки ампутації пальців та лікування хворих із синдромом діабетичної стопи // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 8. – С. 113.

617-089 Руководство по амбулаторной хирургической помощи. – М., 2012. – 904 с.

Татарін А.Є. Роль ультразвукового дуплексного ангіоскану- вання в діагностиці варикозної хвороби нижніх кінцівок // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2015. – № 2. – С. 457.


ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Бичковський В.Б. Профілактика респіраторних ускладнень при оперативному лікуванні хворих на туберкульоз легень // Хірург. України. – 2015. – № 4. – С. 87.

Бойко В.В. Діагностика і тактика лікування новоутворень середостіння // Міжнар. мед. журн. – 2015. – № 4. – С. 28.

Використання відеоторакоскопічних методик при синдромі внутрішньогрудної лімфаденопатії нез’ясованого ґенезу // Клініч. хірург. – 2015. – № 10. – С. 41.

616.12 Джанашия П.Х. Неотложная кардиология. – М., 2015. – 288 с.

Калабуха І.А. Доброякісні пухлини середостіння: клініка, діагностика, хірургічне лікування // Клініч. хірург. – 2015. – № 12. – С.33.

Калабуха І.А. Ефективність алгоритму надання хірургічної допомоги хворим на мультирезистентний туберкульоз легень // Клініч. хірург. – 2015. – № 11. – С. 46.

Комбінована спінальна анестезія при лапароскопічних абдомінальних оперативних втручаннях у пацієнта із супутньою бульозною емфіземою легень // Хірург. України. – 2015. – № 4.

617.54 Неотложная хирургия груди и живота. – СПб., 2015. – 574 с.

617.5 Оперативна хірургія та топографічна анатомія. – К., 2015. – 504 с.

Разнатовська О.М. Зіставлення ефективності консервативного і комбінованого лікування з використанням торакопластики у хворих на деструктивний хіміорезистентний туберкульоз легень // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 8. – С. 83.

Фанта С.М. Інтервенційне та хірургічне лікування рецидиву стенокардії після операції коронарного шунтування // Клініч. хірург. – 2015. – № 12. – С. 30.

Шапринський Є.В. Лікувальна тактика та періопераційна інтенсивна терапія при стенозуючих захворюваннях стравоходу // Клініч. хірург. – 2015. – № 10. – С. 15.

Шиготарова Е.А. Безболевая ишемия миокарда: современный взгляд на проблему // Междунар. мед. журн. – 2016. – № 1. – С. 11.


ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ

Аветиков Д.С. Наш опыт оптимизации инструментария, используемого при удалении ретенированных третьих моляров нижней челюсти // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 4. – С. 40.

Артеменко В.Ю. Прогнозування „тяжкої” інкубації трахеї у пацієнтів при гнійно-запальних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки // Клініч. хірург. – 2015. – № 11. – С. 54.

Брехлічук П.П. Судово-стоматологічні аспекти оцінки травм щелепно-лицевої ділянки в результаті дорожньо-транспортних пригод // Вісн. морфол. – 2015. – № 2. – С. 480.

616.21 Военная оториноларингология. – СПб., 2014. – 271 с.

Ільницький Я.М. Оцінка кісткової пластики верхньої щелепи комбінованим алокістковим трансплантатом за допомогою рентгенологічного обстеження // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 6. – С. 17.

Копчак А.В. Патогенез і принципи лікування вогнепальних поранень щелепно-лицевої ділянки в умовах багатопрофільного медичного закладу // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 7. – С.125.

Лампіка Р.В. Клінічний випадок видалення 18 та 23 зубів з супутньою хронічною автоімунною тромбоцитопенічною пурпурою у стадії ремісії // Сучас. мед. технол. – 2015. – № 1. – С.105.

Макєєв В.Ф. Особливості рухів суглобових голівок нижньої щелепи в молодих осіб без клінічних ознак скронево-нижньощелепних порушень // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 5. – С. 31.

Маланчук В.О. Діагностика положення моторних і тригерних точок жувальних м’язів при переломах вилицевого комплексу // Лікар. справа. – 2015. – № 3–4. – С. 109.

617.5 Оперативна хірургія та топографічна анатомія. – К., 2015. – 504 с.

Перспективи застосування біоморфного карбіду кремнію в щелепно-лицьовій хірургії // Хірург. України. – 2015. – № 3. – С.75.

Роль антиоксидантов и антигипоксантов в комплексном лечении одонтогенной флегмоны челюстно-лицевой области // Лікар. справа. – 2014. – № 12. – С. 82.

616.31 Фармакотерапія в стоматології. – Вінниця, 2014. – 368с.

Філіпський А.В. Можливості застосування конусно-промене- вої комп’ютерної томографії при діагностиці слинно-кам’яної хвороби піднижньощелепних слинних залоз // Львів. мед. часоп. – 2015. – № 3. – С.35.

616.31 Харьков Л.В. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку. – К., 2015. – 496 с.

Хижняк А.А. Состояние гемодинамики у наркозависимых пациентов при анестезиологическом обеспечении в челюстно-лицевой хирургии // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 7. – С.105.

Шкільняк Л.І. Можливості ультрасонографії в діагностиці за-

хворювань скронево-нижньощелепного суглоба // BIOMEDICAL AND BIOSOCIAL ANTHROPOLOGY. – 2015. – № 24. – С. 111.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.