Інформаційний лист нових надходжень з ПЕДІАТРІЇ 2 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПЕДІАТРІЇ
2 кв.2016р.

Абатуров О.Е. Новые возможности лечения и профилактики острых респираторных заболеваний у детей // Соврем. педиат. – 2016. – № 1. – С. 93.

616.64 Белый Л.Е. Неотложная андрология. – М., 2014. – 248 с.

Бережний В.В. Нові можливості використання мультиштамових синбіотиків в педіатричній практиці // Соврем. педиат. – 2016. – № 1. – С. 33.

Больбот Ю.К. Критерии диагностики и выбора стартовой антибактериальной терапии внебольничных пневмоний у детей согласно современным стандартам // Здоровье ребенка. – 2016. – № 1. – С. 99.

616-07 Вассон Д. Полное систематизированное руководство. Клинические симптомы от жалоб больного до дифференциального диагноза. – М., 2014. – 424 с.

Возняк А.В. Ефективність препарату ноофен в комплексному лікуванні вегетативної дисфункції у дітей // Міжнар. журн. педіат. – 2015. – № 1. – С. 117.

616.832 Волошина Н.П. Рассеянный склероз у детей и подростков и варианты его лечения. – Х., 2014. – 83 с.

Волянська Л.А. Інноваційний підхід до індивідуалізації лікування дітей з гострими респіраторними інфекціями // Актуал. инфектол. – 2016. – № 1. – С. 66.

616.839 Восстановительное лечение пациентов с вегетативными дисфункциями разного генеза. – О., 2012. – 148 с.

615.28 Вялов С.С. Противомикробная терапия: алгоритмы выбора. – М., 2014. – 208 с.

Гляделова Н.П. Оценка клинической эффективности и безопасности использования препарата Биоарон в амбулаторном лечении острых респираторных инфекций у детей // Соврем. педиат. – 2016. – № 1. – С.82.

Дагаева И.В. Эффективность препарата Чистонос для детей в лечении и профилактике острых респираторных вирусных инфекций у детей дошкольного возраста // Здоровье ребенка. – 2016. – № 1. – С. 30.

Ибрагимова К.Н. Возможности лучевой диагностики при шейном остеохондрозе у подростков // Междунар. мед. журн. – 2016. – № 1. – С.100.

Клиническая эффективность адаптированных смесей с пребиотиками на основе разного источника белка в питании здоровых детей раннего возраста // Леч. врач. – 2016. – № 2. – С. 75.

Крамарев С.А. Рациональная антибиотикотерапия заболеваний респираторного тракта у детей // Здоровье ребенка. – 2016. - № 1. – С.114.

Крамарьов С.О. Інновації у лікуванні та профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей // Соврем. педиат. – 2016. – № 1. – С. 75.

Леженко Г.О. Вибір раціональної антибактеріальної терапії в дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності // Здоровье ребенка. – 2016. – № 1. – С.11.

Марушко Ю.В. Клиническая эффективность и подбор дозы ибупрофена в педиатрической практике // Здоровье ребенка. – 2016. – № 1. – С. 41.

Марушко Ю.В. Острые респираторные заболевания. Влияние ибупрофена на основные симптомы острых респираторных заболеваний у детей // Укр. мед. часоп. – 2016. – № 1. – С. 79.

616-053 Мюллер З. Неотложная помощь у детей. – М., 2014. – 304с.

Пилюк І.І. Вітрум кідз та вітрум юніор для гармонійного розвитку дитини // Соврем. педиат. – 2016. – № 1. – С. 64.

Плоскирева А.А. Алгоритм терапии острых кишечных инфекций у детей // Леч. врач. – 2016. – № 3. – С. 55.

Резніченко Ю.Г. Пошук шляхів покращення ефективності лікуван- ня підлітків з вегетативними дисфункціями // Соврем. педиат. – 2016. – № 1. – С. 59.

Результати оцінки ефективності і профілактики та лікування антибіотикоасоційованої діареї у дітей // Міжнар. журн. педіат. – 2015. – № 1. – С. 112.

616.329 Хвороби стравоходу у дітей. – К., 2003. – 358 с.

Шадрін О.Г. Недостатність травлення та шляхи його корекції у дітей раннього віку з харчовою непереносимістю // Здоровье ребенка. – 2016. – № 1. – С. 155.

Шадрін О.Г. Жирно-кислотний спектр крові та шляхи корекції його порушень у дітей раннього віку з харчовою алергією // Соврем. педиат. – 2016. – № 1. – С. 111.


ДИТЯЧОЇ РЕВМОКАРДІОЛОГІЇ

Бережний В.В. Вивчення функціонального стану ендотелію за допомогою комплексу показників проби з реактивною гіперемією // Соврем. педиат. – 2016. – № 2. – С. 112.

Влияние перорального приема дидрогестерона на развитие сердца плода на ранних сроках беременности // Соврем. педиат. – 2016. – № 2. – С. 116.

Диастолическая дисфункция левого желудочка у подростков с патологией миокарда // Укр. мед. часоп. – 2016. – № 2. – С. 78.

Дудник В.М. Сучасні аспекти етіології та патогенезу вторинної міопатії у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом // Перинатол. и педиат. – 2016. – № 1. – С. 118.

Лазанюк В.М. Сучасна діагностика та комплексне лікування геморагічних розладів у дітей з „ціаностичними” вродженими вадами серця // Біль, знебол. – 2016. – № 1. – С. 45.

Марушко Ю.В. Роль вітамінів групи В у лікувальних заходах при первинній артеріальній гіпотензії // Дит. лікар. – 2016. – № 2. – С. 43.

Мелешкина А.В. Место физической реабилитации в терапии ювенильных артритов // Леч. врач. – 2016. - № 4. – С. 44.

Ювенильный артрит: особенности клинико-инструментальной картины и дифференциальной диагностики // Леч. врач. – 2016. – № 4. – С. 58.


ДИТЯЧОЇ УРОЛОГІЇ

Кокоркин А.Д. Диагностика и лечение обструктивного мегауретера у детей раннего возраста // Соврем. педиат. – 2016. – № 2. – С. 147.

Няньковський С.Л. Метаболічна терапія та її роль у комплексному лікуванні дисплазій сполучної тканини у дитячій нефрології // Соврем. педиат. – 2016. – № 1. – С. 131.

614.876 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук. праць. Вип. 18–19. – К., 2013. – 411 с.

616-018 Системная патология соединительной ткани. – СПб., 2014. – 368 с.

Спахи О.В. Лечение патологии локализации яичка в сочетании с измененной мошонкой в детском возрасте // Соврем. педиат. – 2016. – № 1. – С. 143.

Сурков Д.М. Оцінка безпеки використання 6%, збалансованого розчину гідроксиетилкрохмалю 130/0,42 у доношених новонароджених з важкою гіпоксично-ішемічною енцефалопатією // Біль, знебол. – 2016. – № 1. – С. 71.

Сучасні уявлення про значення біоплівок у розвитку інфекцій сечових шляхів у дітей // Міжнар. журн. педіат. – 2016. – № 2. – С.13.


ДИТЯЧОЇ ТРАВМАТОЛОГІЇ


ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

Дмитрієв Д.В. Гіпералгезія в ранньому післяопераційному періоді у дітей прооперованих з приводу онкологічної патології супроводжується підвищенням рівня толл-подібних рецепторів (ТLR-4) // Біль, знебол. – 2016. – № 1. – С. 52.

Дмитрієв Д.В. Спосіб визначення площі зони гіпералгезії в ранній післяопераційний період у дітей, прооперованих з приводу пухлин черевної порожнини // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С.35.

616.1 Дослідження в перинатології. Серцево-судинні захворювання у новонароджених. – К., 2004. – 311 с.

Кобись В.Л. Досвід застосування тейкопланіну в лікуванні дітей з онкологічними захворюваннями // Хірург. України. – 2016. – № 1. – С. 109.

Результати хірургічного лікування дітей з нейробластомою (досвід відділення) // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С. 32.

616.34 Синдром закрепів у дітей. – К., 2015. – 234 с.

Спахи О.В. Диагностика и лечение пахово-мошоночных грыж у детей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 1. – С. 152.

Хірургічне лікування дітей з нейробластомою // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 70.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.