Інформаційний лист нових надходжень з ПУЛЬМОНОЛОГІЇ 2 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
2 кв.2016р.

Абатуров О.Е. Новые возможности лечения и профилактики острых респираторных заболеваний у детей // Соврем. педиат. – 2016. – № 1. – С. 93.

Больбот Ю.К. Критерии диагностики и выбора стартовой антибактериальной терапии внебольничных пневмоний у детей согласно современным стандартам // Здоровье ребенка. – 2016. - № 1. – С. 99.

617-089 Васильева Л.И. Основы трансплантологии. – Д., 2015. – 151 с.

616.1 Внутрішня медицина : порадник лікарю загальної практики. – К., 2014. – 1272 с.

Господарський І.Я. Проблема своєчасного призначення противірусної терапії у хворих на грип за умови супутнього хронічного обструктивного захворювання легень // Сім. мед. – 2016. – № 1. – С. 25.

616.2 Журавльова Л.В. Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання. – К., 2012. – 212 с.

616-097 Клінічна та лабораторна імунологія. – К., 2012. – 922 с.

616.2 Клінічні настанови та рекомендації в пульмонології. – К., 2014. – 294 с.

Колоскова О.К. Особливості підтримання контролю бронхіальної астми у підлітків у періоді клінічного благополуччя // Соврем. педиат. – 2015. – № 7. – С. 76.

Леженко Г.О. Вибір раціональної антибактеріальної терапії в дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності // Здоровье ребенка. – 2016. – № 1. – С.11.

Марушко Ю.В. Застосування екстракту листя плюща у педіатричній практиці // Соврем. педиат. – 2016. – № 1. – С. 100.

Марушко Ю.В. Острые респираторные заболевания. Влияние ибупрофена на основные симптомы острых респираторных заболеваний у детей // Укр. мед. часоп. – 2016. – № 1. – С. 79.

616.2 Оценка функции легких при заболеваниях дыхательной системы. – Варшава, 2008. – 428 с.

Пилюк І.І. Вітрум кідз та вітрум юніор для гармонійного розвитку дитини // Соврем. педиат. – 2016. – № 1. – С. 64.

615.8 Пономаренко Г.Н. Медицинская реабилитация. – М., 2014. – 360 с.

Потаскалова В.С. Ауроподокс в терапии хронического обструктивного заболевания легких: клиническая эффективность и безопасность // Сем. мед. – 2015. – № 6. – С. 84.

Провоторов В.М. Коррекция перекисного окисления липидов у больных бронхиальной астмой с применением церулоплазмина с импульсного красного излучения // Леч. врач. – 2016. – № 3. – С. 94.

616-018 Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини: від концепції патогенезу до стратегії лікування. – Вінниця, 2014. – 166с.

616-018 Системная патология соединительной ткани. – СПб., 2014. – 368 с.

Сосудистые аномалии легочного круга кровообращения как причина кровохарканья у женщины с бронхиальной астмой // Леч. врач. – 2016. – № 3. – С. 86.

Толох О.С. Гетерогенність бронхіальної астми та вибір терапевтичної тактики // Клініч. імунол. – 2015. – № 7. – С. 17.

Толох О.С. Оптимізація терапії ХОЗЛ з урахуванням клінічного фенотипу // Клініч. імунол. – 2015. – № 9–10. – С. 9.

616-083 30 невідкладних станів у терапії. – К., 2014. – 112 с.

616.329 Хвороби стравоходу у дітей. – К., 2003. – 358 с.

616.1 Швець Н.І. Сучасні методи обстеження, техніка лікарських маніпуляцій та їх оцінка в клініці внутрішньої медицини. – К., 2014. – 400 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.