Інформаційний лист нових надходжень з СТОМАТОЛОГІЇ 2 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
СТОМАТОЛОГІЇ
2 кв.2016р.

Біда О.В. Особливості ортопедичного лікування хворих з частковою втратою зубів із застосуванням дентальної імплантації залежно від показників щільності кісткової тканини щелеп // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 1. – Т. 2. – С.60.

Білоклицька Г.Ф. Регенераторний потенціал кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит ІІ, ІІ–ІІІ ст. та аналіз його значення при проведенні хірургічних втручань на пародонті // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 1. – Т. 1. – С. 29.

Єлісєєва О.В. Вплив лізоцимовмісного зубного еліксиру на м’які тканини порожнини рота у хворих на червоний плоский лишай при стоматологічній патології // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 1. – Т. 2. – С. 26.

Кіндій В.Д. Індивідуальний апарат для лікування контрактур нижньої щелепи // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 1. – Т. 2. – С.64.

Кулигіна В.М. Результати допплерографічного дослідження гемодинаміки екстракраніального відділу брахіоцефальних судин при захворюваннях тканин пародонта в пацієнтів з ураженням міжхребцевих дисків шийного відділу хребта // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 1. – Т. 1. – С. 43.

Мельник В.Л. Застосування елементів літотерапії в комплексному лікуванні пацієнтів з невропатіями лицевого нерва // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 1. – С. 57.

Оболонская А.А. Нехирургический способ реконструкции межзубных сосочков при реставрации апроксимальных кариозных полостей как один из этапов реабилитации пациентов с генерализованным пародонтитом // Лікар. справа. – 2015. – № 5–6. – С.110.

Павленко О.В. Роль плазми, збагаченої тромбоцитами і факторами росту, в практиці хірурга-стоматолога // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 1. – Т. 2. – С. 41.

Риберт Ю.О. Аналіз стану зубощелепного комплексу пацієнтів з комбінованими скронево-нижньощелепними розладами і методів їх лікування // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 1. – Т. 2. – С. 68.

616.31 Фармакотерапія в стоматології. – Вінниця, 2014. – 368с.

Череда В.В. Вплив лікувального адаптогенного комплексу на динаміку стану ясен і колонізаційної стійкості порожнини рота хворих на хронічний катаральний гінгівіт // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 1. – Т. 1. – С. 53.

Чертов С.А. Непосредственная имплантация в инфицированные лунки удаленных зубов // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 1. – Т. 2. – С.54.

Чурсина Т.Я. Некоторые аспекты современной анальгетической терапии: возможности Лорноксикама // Тherapia. – 2016. – № 3. – С. 11.

Яковенко В.А. Эндоскопическое удаление ятрогенного инородного тела желудка (пульпоэкстрактора) // Тherapia. – 2016. – № 1. – С. 6.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.