Інформаційний лист нових надходжень з АКУШЕРСТВА та ГІНЕКОЛОГІЇ 3 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
АКУШЕРСТВА та ГІНЕКОЛОГІЇ
3 кв.2016р.

Бойко В.І. Тактика ведення вагітності та пологів при патології пупкового канатика // Здоровье женщины. – 2015. – № 4. – С. 75.

Бойчук А.В. Мікст-інфекція в акушерстві і гінекології та сучасні підходи до її лікування // Мед. неотлож. состояний. – 2015. – № 6. – С.92.

Бунятова О.О. Оптимізація тактики лікування порушень менструальної функції на фоні хронічних запальних процесів репродуктивної системи у жінок, які багато народжували // Здоровье женщины. – 2016. – № 4. – С. 137.

Давыдова Ю.В. Безопасность применения препаратов интерферона в лечении ОРВИ у беременных высокого риска // Перинатол. и педиат. – 2016. – № 1. – С. 27.

Диннік В.О. Досвід застосування вагінальних пробіотиків при лікуванні вульвовагінітів у дівчат // Здоровье ребенка. – 2016. – № 4. – С. 15.

Дубоссарская З.М. Оптимизация лечебной тактики и профилактика рецидивов бактериального вагиноза и урогенитальных расстройств у женщин в перименопаузальный период // Здоровье женщины. – 2016. – № 4. – С. 112.

616.1 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 12. – кн. 1. – К., 2003. – 1019 с.

616.831 Зозуля І.С. Діагностика венозної дисциркуляторної енцефалопатії у вагітних із обмеженням перебігом першого триместру гестації та її корекція. – Вінниця, 2015. – 110 с.

Іщенко О.Л. Клінічна ефективність застосування внутрішньовенного імуноглобуліну у вагітних з внутрішньоутробною інфекцією // Актуальная инфектология. – 2016. – № 1. – С. 32.

616-097 Клінічна та лабораторна імунологія. – К., 2012. – 922 с.

618 Клінічні протоколи надання медичної допомоги. Акушерство, гінекологія, неонатологія. – К., 2013. – 608 с.

Косей Н.В. Особливості лікування запальних захворювань органів малого таза в жінок із синдромом полікістозних яєчників // Репродукт. ендокринол. – 2016. – № 2. – С. 60.

616.89 Кришталь Є.В. Сексопатологія. – К., 2014. – 544 с.

Круть Ю.Я. Досвід використання комбінованого мікродозованого орального контрацептиву з дроспериноном для лікування передменструального синдрому і дисменореї у жінок з надмірною масою тіла // Здоровье женщины. – 2015. - № 8. – С. 151.

618.3 Манухин И.Б. Пропедевтика пренатальной медицины. – М., 2015. – 320 с.

616.379 Объездова Н.В. Диабет. – Х., 2014. – 240 с.

Окоро Б. Современные подходы к выбору лечебной тактики ведения больных с миомой матки // Междунар. мед. журн. – 2016. – № 2. – С. 43.

Опыт органосохраняющего лечения шеечной беременности с использованием селективной эмболизации маточных артерий и гистерорезектоскопии // Акушер. и гинекол. – 2015. – № 4. – С. 95.

616-002 Петренко В.І. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ. – К., 2015. – 112 с.

Пирогова В.І. Оцінювання ефективності препарату Поліжинакс у лікуванні змішаних бактеріальних вагінітів у жінок з ектопією шийки матки // Здоровье женщины. – 2016. – № 4. – С. 102.

617-089 Рафмелл Дж. П. Регионарная анестезия. Самое необходимое в анестезиологии. – М., 2015. – 272 с.

617-001 Рациональная инфузионная терапия. – Донецк, 2012. – 184с.

616-018 Системная патология соединительной ткани. – СПб., 2014. – 368 с.

Современные подходы к коррекции гемостаза при оперативных вмешательствах по поводу гигантских миом матки // Мед. неотлож. состояний. – 2015. – № 8. – С. 87.

Татарчук Т.Ф. Гормональная терапия в гинекологической практике // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2016. – № 3. – С. 7.

Тихомиров А.Л. Микродозированная оральная контрацепция с дополнительными возможностями // Леч. врач. – 2016. – № 5. – С. 93.

Ціома В.А. Ефективність алгоритму дій анестезіолога за „тяжких дихальних шляхів” під час анестезіологічного забезпечення кесаревого розтину // Клініч. хірург. – 2015. – № 10. – С. 47.

Шатковская Н.С. Негормональные методы лечения нарушений менструальной функции // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2015. – № 7. – С. 48.

Шперлинг Н.В. Патогенетическое обоснование альтернативной терапии климактерического синдрома // Акушер. и гинекол. – 2015. – № 6. – С. 104.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.