Інформаційний лист нових надходжень з ІНФЕКЦІЙНИХ та ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ 3 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ІНФЕКЦІЙНИХ та ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ
3 кв.2016р.

616-053 Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря. – К., 2015. – 340 с.

Ацикловир: проверенная временем эффективность и безопасность // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2016. – № 2. – С. 25.

Борак В.П. До питання про гіпертонічну інфекцію як актуальну проблему сьогодення // Актуальная инфектология. – 2016. - № 2. – С.53.

Господарський І.Я. Проблема своєчасного призначення противірусної терапії у хворих на грип за умови супутнього хронічного обструктивного захворювання легень // Сім. мед. – 2016. – № 1. – С. 25.

616.921 Діагностика, лікування та профілактика грипу. – К., 2011. – 190 с.

Ершова И.Б. Инфекция, вызванная вирусом Зика // Актуальная инфектология. – 2016. – № 2. – С. 67.

616.36 Желтухи : руководство для врачей. – СПб., 2014. – 392с.

616-002 Зимина В.Н. Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых. – М., 2014. – 222 с.

Іванова Л.А. Клініко-сонографічні показники як діагностичні критерії інфекційного мононуклеозу в дітей // Актуальная инфектология. – 2016. – № 2. – С. 160.

615.874 Клиническая диетология детского возраста. – М., 2015. – 655 с.

616-097 Клінічна та лабораторна імунологія. – К., 2012. – 922с.

Клінічне спостереження вдалого лікування фульмінантної форми гострого гепатиту В // Актуальная инфектология. – 2016. – № 2. – С.186.

Марушко Ю.В. Досвід проведення дегельмінтизації у дітей // Актуальная инфектология. – 2016. – № 2. – С. 18.

Машко О.П. Взаємозв’язки імунологічних та клініко-морфологічних показників у хворих на хронічний гепатит С залежно від наявності змішаної кріоглобулінемії // Актуальная инфектология. – 2016. – № 2. – С. 171.

Мочалова А.А. Топ самых опасных пищевых паразитов // Актуальная инфектология. – 2016. - № 2. – С. 133.

616-053 Неотложная помощь и интенсивная терапия в педиатрии. – М., 2014. – 568 с.

Особенности течения болезни Лайма у детей // Актуальная инфектология. – 2016. – № 2. – С. 59.

Ошибки в диагностике и лечении иммунозависимой патологии // Лікар. справа. – 2015. – № 7–8. – С. 9.

616-002 Петренко В.І. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ. – К., 2015. – 112 с.

616.988 Поліомієліт: імунопрофілактика та її вплив на еволюцію епідемічного процесу. – К., 2012. – 272 с.

Сорокман Т.В. Особливості ураження печінки при інфекційному мононуклеозі в дітей // Актуальная инфектология. – 2016. – № 2. – С.177.

Соцкая Я.А. Патогенетическое значение нарушений системы глутатиона у больных неалкогольным стеатогепатитом на фоне сахарного диабета типа 2 // Лікар. справа. – 2015. – № 7–8. – С. 48.

Стан прооксидантно-антиоксидантної регуляції у хворих на серозні менінгіти // Актуальная инфектология. – 2016. – № 2. – С.155.

616.1 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2015. – 679 с.

Усачева Е.В. Инвагинация кишечника у детей в практике педиатра-инфекциониста // Актуальная инфектология. – 2016. – № 2. – С. 182.

Хвороба, спричинена вірусом Зіка: сучасні клініко-епідеміологічні особливості // Актуальная инфектология. – 2016. – № 2. – С. 47.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.