Інформаційний лист нових надходжень з ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 3 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
3 кв.2016р.

616.28 Алексеева Н.С. Головокружение. Отоневрологические аспекты. – М., 2014. – 183 с.

Андрейчин Ю.М. Діагностика синуситів // Інфекц. хвороби. – 2016. - № 2. – С. 77.

Горбачевский П.Р. Микробиоценоз слизистой оболочки носоглотки у часто болеющих детей и возможности его коррекции // Сем. мед. – 2016. – № 2. – С. 27.

616.329 Маев И.В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и ассоциированная патология. – М., 2014. – 345 с.

Нестерчук В.І. Ефективність використання препарату спрей назальний з морською водою „Пшик” у комплексній терапії пацієнтів у післяопераційному періоді // Сім. мед. – 2016. - № 2. – С. 64.

Оптимізація лікування алергійного риніту у хворих на інтермітивну бронхіальну астму в амбулаторно-поліклінічних умовах // Сім. мед. – 2016. – № 2. – С. 36.

Охотнікова О.М. Ефективність застосування протизапального препарату антилейкотрієнової дії – монтелукасту натрію як засобу контролюючої терапії бронхіальної астми та алергічного риніту у дітей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 4. – С. 19.

Самоходський В.М. Оцінка впливу прогнозованих ризиків ускладнень на визначення стандарту результатів лікування оториноларингологічних хворих // Журн. вушних. носових і горлових хвороб. – 2016. - № 4. – С. 76.

Сміян О.І. Ефективність використання траумелю у комплексному лікуванні гострого синуситу в дітей // Здоровье ребенка. – 2016. - № 4. – С. 57.

616.1/7 Современные классификации и стандарты лечения заболеваний внутренних органов. – К., 2014. – 336 с.

616.1 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2015. – 679 с.

Ускладнене стороннє тіло стравоходу з торакотомією, шийною медіастенотомією та езофаготомією // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. – № 4. – С. 63.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.