Інформаційний лист нових надходжень з ПУЛЬМОНОЛОГІЇ 3 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
3 кв.2016р.

616-053 Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря. – К., 2015. – 340 с.

616.1 Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці. – Т., 2015. – 195 с.

616.1 Алгоритми діагностично-лікувальних навичок та вмінь з внутрішніх хвороб для лікаря загальної (сімейної) практики. – Запоріжжя, 2008. – 336 с.

616.7 Арсентьев В.Г. Наследственные заболевания соединительной ткани как конституциональная причина полиорганных нарушений у детей. – СПб., 2015. – 231 с.

Бенца Т.М. Роль антилейкотриеновых препаратов в лечении бронхиальной астмы // Укр. терапевт. журн. – 2016. – № 2. – С. 99.

616.24 Браженко Н.А. Саркоидоз в клинике туберкулеза органов дыхания. – СПб., 2015. – 239 с.

Вахненко А.В. Шляхи оптимізації лікування ускладненої негоспітальної пневмонії на тлі артеріальної гіпертензії у практиці сімейного лікаря // Сім. мед. – 2016. – № 2. – С. 145.

Гінгколіди та білобаліди: нові перспективи застосування хворими на бронхіальну астму // Сім. мед. – 2016. – № 2. – С. 141.

Зайков С.В. Мукозальные вакцины в профилактике обострений аллергических заболеваний // Астма та алергія. – 2016. – № 1. – С. 44.

Литвинець Л.Я. Бронхіальна астма у дітей: аспекти перебігу та профілактики // Соврем. педиат. – 2016. – № 3. – С. 90.

616.329 Маев И.В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и ассоциированная патология. – М., 2014. – 345 с.

Марусин У.І. Маркери атопічної реактивності у школярів, хворих на тяжку бронхіальну астму // Дит. лікар. – 2016. – № 3. – С. 26.

Оптимізація лікування алергійного риніту у хворих на інтермітивну бронхіальну астму в амбулаторно-поліклінічних умовах // Сім. мед. – 2016. – № 2. – С. 36.

Особливості психологічного статусу у дітей з патологією органів дихання // Соврем. педиат. – 2016. – № 3. – С. 97.

Охотникова Е.Н. Интерстициальные заболевания легких у детей // Соврем. педиат. – 2016. – № 3. – С. 19.

Охотнікова О.М. Ефективність застосування протизапального препарату антилейкотрієнової дії – монтелукасту натрію як засобу контролюючої терапії бронхіальної астми та алергічного риніту у дітей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 4. – С. 19.

616.1/7 Современные классификации и стандарты лечения заболеваний внутренних органов. – К., 2014. – 336 с.

Уманець Т.Р. Алергічний риніт і бронхіальна астма у дітей: оцінка ефективності левоцетиризину // Соврем. педиат. – 2016. – № 3. – С. 85.

Хронічне обструктивне захворювання легень і супутні патологічні стани. Особливості порушень ритму серця // Укр. терапевт. журн. – 2016. – № 2. – С. 119.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.