Інформаційний лист нових надходжень з ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 3 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
3 кв.2016р.

616.1 Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці. – Т., 2015. – 195 с.

Голубовська О.А. Гострі кишкові інфекції: сучасні методи інтенсивної терапії // Острые и неотлож. состояния. – 2016. – № 2. – С.15.

Гострі респіраторні інфекції, в тому числі грип // Острые и неотлож. состояния. – 2016. – № 2. – С. 19.

Зозуля И.С. Оказание неотложной медицинской помощи при фибрилляции предсердий // Острые и неотлож. состояния. – 2016. – № 3–4. – С. 5.

616.831 Зозуля І.С. Шляхи оптимізації надання допомоги хворим з геморагічним інсультом в умовах нейросудинного відділення багатопрофільної лікарні. – Вінниця, 2015. – 112 с.

Колотвін А.О. Експрес діагностика вірусних гепатитів при гострому холециститі // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – С. 283.

616-006 Контроль симптомов в паллиативной медицине. – М., 2015. – 248 с.

616-053 Неотложная помощь и интенсивная терапия в педиатрии. – М., 2014. – 568 с.

616.1 Неотложные состояния в кардиологии. – М., 2015. – 390с.

Носова кровотеча // Острые и неотлож. состояния. – 2016. - № 2. – С. 35.

Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом // Острые и неотлож. состояния. – 2016. - № 2. – С. 26.

617-001 Рациональная инфузионная терапия. – Донецк, 2012. – 184с.

616.1 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2015. – 679 с.

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги „Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію” // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2016. – № 2. – С. 58.

617-001 Шейко В.Д. Хирургия повреждений при политравме мирного и военного времени. – Полтава, 2015. – 557 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.