Інформаційний лист нових надходжень з ІНФЕКЦІЙНИХ та ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ 4 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ІНФЕКЦІЙНИХ та ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ
4 кв.2016р.

Андрух В.С. Кашлюк у дітей – актуальна проблема сьогодення // Дит. лікар. – 2016. – № 4. – С. 52.

Бекетова Г.В. Комплексная терапия острых респираторных инфекций у детей // Соврем. педиат. – 2016. - № 5. – С. 34.

616.9 Важнейшие инфекционные заболевания, представляющие наибольшую угрозу для беременных и новорожденных (клиника, диагностика, лечение). – Симферополь, 2011. – 112 с.

Виговська О.В. Герпесвірусні інфекції у дітей: класифікація, клінічні форми, прояви, соціально медичні аспекти // Дит. лікар. – 2016. – № 4. – С. 41.

Виговська О.В. Катамнестичне спостереження за реконвалесцентами після інфекційного мононуклеозу Епштейна-Барр вірусної етіології // Дит. лікар. – 2016. – № 4. – С. 64.

Геморрагический васкулит на фоне активно персистирующих герпесвирусных инфекций // Леч. врач. – 2016. – № 9. – С. 74.

Герпесвирусная инфекция у часто болеющих детей с латентно протекающей патологией центральной нервной системы // Дит. лікар. – 2016. – № 4. – С. 68.

Загута Ю.Б. Вплив препаратів з анаболічною дією на динаміку показників функціонального стану адренокортикальної системи у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ // Укр. пульмонол. журн. – 2016. – № 3. – С. 49.

616.1/9 Збірник рекомендацій з актуальних проблем клінічної медицини. – К., 2009. – 236 с.

Зінчук О.М. До питання екстреної профілактики Лайм-бореліозу // Львів. мед. часоп. – 2016. – № 2. – С. 39.

Камінський В.В. Клініко-діагностичні особливості герпесвірусних інфекцій у ВІЛ-інфікованих вагітних // Здоровье женщины. – 2016. – № 7. – С. 159.

Колосова Н.Г. Эффективность бактериальных лизатов в профилактике респираторных инфекций у детей // Леч. врач. – 2016. – № 9. – С. 47.

Крамарьов С.О. Сучасні підходи до лікування гельмінтозів // Соврем. педиат. – 2016. – № 5. – С. 25.

Микоплазмоз-триггер в формировании у детей // Леч. врач. – 2016. – № 9. – С. 68.

Найпоширеніші гельмінтози у дітей: коротке керівництво для лікаря-практика // Дит. лікар. – 2016. – № 4. – С. 59.

Николов В.В. Рожистая инфекция у детей // Дит. лікар. – 2016. – № 4. – С. 56.

Орфанні захворювання в практиці дитячого інфекціоніста // Дит. лікар. – 2016. – № 4. – С. 5.

Панков Д.Д. Новый взгляд на патогенетическую значимость применения ингаляционных препаратов в профилактике острых респираторных заболеваний // Леч. врач. – 2016. – № 9. – С. 63.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.