Інформаційний лист нових надходжень з НЕВРОПАТОЛОГІЇ 4 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
НЕВРОПАТОЛОГІЇ
4 кв.2016р.

616.899 Бачинская Н.Ю. Краткий справочник по диагностике деменции для врачей. – К., 2015. – 21 с.

Бельська І.В. Алгоритм клініко-параклінічного обстеження та лікувальної тактики при болях у нижньому відділі спини в жінок фертильного віку на фоні хронічного аднекситу // Міжнар. неврол. журн. – 2015. – № 2. – С. 160.

Бурчинский С.Г. Новые подходы к фармакотерапии и фармакопрофилактике астено-невротических состояний // Практик. лікар. – 2015. – № 4. – С. 45.

Вакуленко Л.А. Траумель С: патогенетические биорегуляционные возможности в неврологии // НейроNews. – 2016. – № 6. – С. 64.

Дельва М.Ю. Ізольоване ураження додаткового нерва // Міжнар. неврол. журн. – 2015. – № 2. – С. 116.

Дзяк Л.А. Современные подходы к диагностике и лечению синдрома малой грудной мышцы // Журн. неврол. и психиат. – 2016. – № 3. – С. 34.

Диагностика и коррекция когнитивных нарушений у детей дошкольного возраста с эпилепсией // Журн. неврол. и психиат. – 2015. – № 10. – С. 51.

Доронина О.Б. Терапия пациентов молодого возраста с артериальной гипертензией, обусловленной вегетативной дисфункцией // Леч. врач. – 2016. – № 7. – С. 6.

Досвід застосування мікрополяризації в лікуванні хворих з неврологічними захворюваннями // Міжнар. неврол. журн. – 2016. – № 3. – С. 159.

Ефективність та безпека Метилкобаламіну у хворих із хронічним болем у попереку // НейроNews. – 2016. – № 6. – С. 60.

Заводнова З.І. Невропатичний біль: основні аспекти діагностики та лікування // Практик. лікар. – 2015. – № 4. – С. 42.

616.831 Зозуля І.С. Шляхи оптимізації надання допомоги хворим з геморагічним інсультом в умовах нейросудинного відділення багатопрофільної лікарні. – Вінниця, 2015. – 112 с.

616-006 Контроль симптомов в паллиативной медицине. – М., 2015. – 248 с.

Корж А.Н. Головная боль напряжения: современные возможности лечения // Укр. мед. часоп. – 2016. – № 4. – С. 72.

Ламотриджин в лечении эпилепсий // НейроNews. – 2016. – № 6. – С. 24.

616-073 Лучевая диагностика травм позвоночника и спинного мозга. – СПб., 2012. – 256 с.

Лянг О.В. Применение Мексидола при ишемии головного мозга // Журн. неврол. и психиат. – 2013. – № 12. – С. 126.

Медведева Л.А. Лечение миофасциального болевого синдрома // Журн. неврол. и психиат. – 2014. – № 11. – С. 43.

Міщенко Т.С. Вторинна профілактика у пацієнтів з лакунарними інфарктами (оригінальне дослідження, препарат Лівостор) // Судинні захворювання голов. мозку. – 2014. – № 2–3. – С. 54.

Морозова О.Г. Боль в спине: опыт применения в комплексной терапии препаратов Синметон и Протекон // Журн. неврол. и психиат. – 2015. – № 1. – С. 91.

615.831 Немкова С.А. Детский церебральный паралич: современные технологии в комплексной диагностике и реабилитации когнитивных расстройств. – М., 2013. – 440 с.

616-002 Петренко В.І. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ. – К., 2015. – 112 с.

Плужник П. Логопедична реабілітація пацієнтів із порушеннями ковтання після інсульту // Судинні захворювання голов. мозку. – 2014. – № 2–3. – С. 35.

616.72 Синяченко О.В. Диагностика и лечение болезней суставов. – Донецк, 2012. – 560 с.

616.831 Суслина З.А. Клиническое руководство по ранней диагностике, лечению и профилактике сосудистых заболеваний головного мозга. – М., 2015. – 438 с.

Сухоруков В.В. Особенности функционирования неспецифических регуляторных систем головного мозга при рассеянном склерозе // Междунар. неврол. журн. – 2015. – № 2. – С. 169.

616.379 Ткаченко О.В. Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті: діагностичні та лікувальні аспекти. – К., 2016. – 95 с.

Цитикомин в лечении черепно-мозговой травмы: систематический обзор и метаанализ контролированных клинических испытаний // Міжнар. неврол. журн. – 2015. – № 6. – С. 52.

Юзвишина О.В. Нові стратегії лікування актуальних хвороб: фокус на цитопротекцію // Укр. мед. часоп. – 2016. – № 4. – С. 89.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.