Інформаційний лист нових надходжень з ПЕДІАТРІЇ 4 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПЕДІАТРІЇ
4 кв.2016р.

Андрух В.С. Кашель у дітей та місце Карбоцистеїну у його лікуванні // Дит. лікар. – 2015. – № 5–6. – С. 42.

616-074 Данилова Л.А. Анализы крови, мочи и других биологических жидкостей человека в различные возрастные периоды. – СПб., 2014. – 111 с.

616.391 Дефицит и недостаточность витамина D: эпидемиология, диагностика, профилактика и лечение. – К., 2015. – 262 с.

616.1/9 Збірник рекомендацій з актуальних проблем клінічної медицини. – К., 2009. – 236 с.

616.5 Калюжная Л.Д. Атлас заболеваний кожи у детей. – К., 2012. – 128 с.

616-053 Нагорная Н.В. Ароматерапия в педиатрии. – [Б.м.], 1998. – 288 с.

Охотнікова О.М. Ефективність застосування протизапального препарату антилейкотрієнової дії – Монтелукасту натрію як засобу контролюючої терапії бронхіальної астми та алергічного риніту у дітей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 4. – С. 19.

Сем’янчук В.Б. Ефективність небулайзерного методу доставки ліків у процесі терапії бронхіальної астми у дітей // Клініч. імунол. – 2016. - № 5. – С. 50.

Сміян О.І. Ефективність використання Траумелю С у комплексному лікуванні гострого синуситу в дітей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 4. – С. 57.

616.9 Справочник по инфекционным болезням у детей. – Симферополь, 2010. – 304 с.

616.21 Ургентная оториноларингология. Руководство по оказанию неотложной помощи больным с патологией уха, горла, носа. – К., 2013. – 218 с.

Эффективность и переносимость Леветирацетама в лечении эпилепсии у детей // НейроNews. – 2016. – № 2. – С. 43.


ДИТЯЧОЇ РЕВМОКАРДІОЛОГІЇ

Богмат Л.Р. Фактори формування різних типів діастолічного наповнення лівого шлуночка в підлітків із патологією міокарда // Здоровье ребенка. – 2016. – № 5. – С. 55.

Заходи з виявлення остеопенії у дітей та підлітків // Соврем. педиат. – 2016. – № 5. – С. 30.

Кондратьєв В.О. Діагностика правошлуночкової серцевої недостатності в період нападу бронхіальної астми в дітей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 5. – С. 76.

Корекція недостатності магнію у дітей та підлітків з астенічним синдромом і первинною артеріальною гіпертензією // Рациональная фармакотерапия. – 2016. – № 3. – С. 35.

Костюченко Л. Структура аномалій серця та судин у дітей із синдромом Ді-Джорджа // Укр. кардіол. журн. – 2016. – дод. 3. – С. 240.

Марушко Ю.В. Нові підходи до антигіпертензивної терапії дітей з первинною артеріальною гіпертензією з урахуванням стану адаптаційних систем // Укр. кардіол. журн. – 2016. – дод. 3. – С. 54.

Матюха Л.Ф. Профілактика розвитку артеріальної гіпертензії у підлітків з наявними факторами ризику в умовах сільської амбулаторії // Сім. мед. – 2016. – № 4. – С. 60.

Спадкоємність та ефективність терапії ювенільного ідіоматичного артриту: напрямки персоніфікованої терапії // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 2. – С. 9.

Токарчук Н.І. Застосування Левокарнітину для лікування вторинної кардіоміопатії у дітей раннього віку // Соврем. педиат. – 2016. – № 5. – С. 67.

Филонова Т.А. К вопросу о распространенности диспластических аномалий сердца у детей // Укр. кардіол. журн. – 2016. – дод. 3. – С. 162.


ДИТЯЧОЇ УРОЛОГІЇ

Буц А.Р. Лимфодренаж – основа биорегуляционного подхода в терапии детских заболеваний // Здоровье ребенка. – 2016. – № 5. – С. 99.

Досвід застосування препарату Уролесан у дітей з хронічним ускладненим пієлонефритом і вторинною гіпероксалурією // Соврем. педиат. – 2016. – № 5. – С. 102.

Екстравезикальна уретероцистонеостомія при оперативному лікуванні вроджених вад розвитку везико-уретерального сегмента у дітей // Урологія. – 2016. – № 4. – С. 86.

Зорин И.В. Структурно-функциональное состояние почек у детей с рефлюкс-нефропатией на разных стадиях тубулоинтерстициального поражения // Леч. врач. – 2016. - № 9. – С. 30.

Клиническое наблюдение и тактика ведения хронической почечной недостаточности у ребенка с наследственно детерминированной патологией почек // Соврем. педиат. – 2016. – № 5. – С. 107.

Кокоркин А.Д. Предикторы аномалий мочевыводящей системы в раннем детском возрасте // Соврем. педиат. – 2016. – № 5. – С. 119.

Овчаренко Л.С. Отчет о постмаркетинговом исследовании эффективности и безопасности комплекса Цунами в программе терапии и профилактики бессимптомной лейкоцитурии и бактериурии у детей // Соврем. педиат. – 2016. – № 5. – С. 112.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги „Гендерна дисфорія” // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2016. – № 3. – С. 10.

Шевчук Д.В. До питання відведення сечі при вродженому гідронефрозі в дітей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 5. – С. 147.

Шевчук Д.В. Проблема каменеутворення у дітей із нервово-м’язовою дисфункцією сечового міхура // Соврем. педиат. – 2016. – № 5. – С. 125.


ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

Дубровін О.Г. Вибір варіантів мезокавального шунтування залежно від особливостей будови спленомезентеріального конфлюенсу у дітей при портальній гіпертензії // Клініч. хірург. – 2016. – № 10. – С. 55.

616. 1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 1. – К., 1998. – 852 с.

616. 1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 8. Кн. 2. – К., 1999. – 552 с.

Рідкісний випадок успішного симультанного хірургічного лікування природженої атрезії дванадцятипалої кишки та омфалоцелє в недоношеної новонародженої дитини // Перинатол. и педиат. – 2016. – № 3. – С. 114.

617-089 Салтанов А.И. Общая анестезия в клинике детской онкологии. – М., 2016. – 252 с.

Слєпов О.К. Випадок кістозної атрезії дванадцятипалої кишки у новонародженої дитини з множинними природженими вадами розвитку та глибокою морфофункціональною незрілістю // Перинатол. и педиат. – 2016. – № 3. – С. 110.

Слєпов О.К. Сучасні проблеми діагностики та лікування природженої обструкції дванадцятипалої кишки у новонароджених дітей // Перинатол. и педиат. – 2016. – № 3. – С. 134.

Спайкова непрохідність кишечнику у дітей при дисплазії сполучної тканини // Клініч. хірург. – 2016. – № 10. – С. 21.

Спахі О.В. Діагностика та лікування інвагінації кишечника в дітей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 5. – С. 154.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги „Гендерна дисфорія” // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2016. – № 3. – С. 10.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.