Інформаційний лист нових надходжень з ФІЗІОТЕРАПІЇ 4 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФІЗІОТЕРАПІЇ
4 кв.2016р.

Головко Т.С. Застосування еластографії у комплексному ультразвуковому дослідженні хворих на рак шийки матки // Луч. диагнос. – 2016. – № 2. – С. 23.

Гузій О.В. Особливості реакції спортсменів на стандартне фізичне навантаження з урахуванням змін варіабельності серцевого ритму у відповідь на тренувальне навантаження // Мед. реабілітація. – 2016. – № 1–2. – С. 20.

Гурженко Ю.Н. Лечение хронического простатита у пациентов с сахарным диабетом: реалии долгосрочной фитотерапии // Здоровье мужчины. – 2016. – № 3. – С. 81.

Заморський Т.В. Фізична реабілітація при ампутаціях нижніх кінцівок у хворих, що отримали військово-польову травму // Мед. реабілітація. – 2016. – № 1–2. – С. 16.

Курильчик А.В. Озонотерапия в современной клинической практике // Практик. лікар. – 2016. – № 3. – С. 92.

618.146 Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы. – М., 2000. – 432 с.

Логвиненко А.В. Динамика когнитивных функций у пациентов с синдромом позвоночной артерии на фоне комплексной немедикаментозной терапии // Укр. неврол. журн. – 2016. - № 3. – С. 74.

Медведев В.Е. Допплеровское картирование в ультразвуковом контроле и навигации чрескожных минимально инвазивных лечебно-диагностических вмешательств при абсцессах печени // Луч. диагнос. – 2016. – № 2. – С. 37.

Морозова О.Г. Использование комплексной терапии для коррекции вестибулярных нарушений у пациентов с синдромом позвоночной артерии // Междунар. мед. журн. – 2016. – № 3. – С. 72.

Отпущенникова Т.В. Нарушения функции нижних мочевых путей нейрогенной природы у детей и коррекция их методом транскраниальной магнитотерапии // Леч. врач. – 2016. – № 9. – С. 22.

616.127 Швед М.І. Сучасні технології та методи кардіореабілітації. – К., 2016. – 144 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.