Інформаційний лист нових надходжень з ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 4 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
4 кв.2016р.

Амосова К.М. Діагностична цінність домашнього визначення артеріального тиску для контролю ефективності антигіпертензивної терапії у порівнянні з даними амбулаторного моніторингу у реальній клінічній практиці // Укр. терапевт. журн. – 2016. – № 3. – С. 7.

Андрейчин Ю.М. Діагностика синуситів // Інфекційні хвороби. – 2016. – № 2. – С. 77.

616.9 Важнейшие инфекционные заболевания, представляющие наибольшую угрозу для беременных и новорожденных (клиника, диагностика, лечение). – Симферополь, 2011. – 112 с.

Джужа Д.А. Позитронная эмиссионная томография в диагностике рака грудной железы // Луч. диагнос. – 2016. – № 2. – С. 53.

Діагностично-лікувальний підхід при цервікальних інтраепітеліальних неоплазіях у жінок репродуктивного віку з доброякісними гіперплазіями матки // Здоровье женщины. – 2016. – № 7. – С. 121.

616.1/9 Збірник рекомендацій з актуальних проблем клінічної медицини. – К., 2009. – 236 с.

Зінченко В.В. Статистичний аналіз ефективності клінічної діагностики порушень формування кульшових суглобів у дітей першого року життя // Вісн. ортопедії. – 2016. – № 2. – С. 58.

Камінський В.В. Клініко-діагностичні особливості герпесвірусних інфекцій у ВІЛ-інфікованих вагітних // Здоровье женщины. – 2016. – № 7. – С. 159.

Коваль С.С. Оцінка ефективності застосування методики інтеграції даних ОФЕКТ/МРТ для діагностики гліальних пухлин головного мозку // Укр. неврол. журн. – 2016. - № 3. – С. 29.

Романова О.А. Клинические признаки АВСDЕ в диагностике диспластического невуса с признаками прогрессирования и начальной меланомы // Леч. врач. – 2016. – № 9. – С. 92.


ЕНДОСКОПІЇ

Безшапочний С.Б. Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині // Соврем. педиат. – 2016. – № 6. – С. 43.

Бухарин Т.В. Возможность прогнозирования гистолического типа аденокарциномы при использовании эндоскопов с большой разрешающей способностью в режимах большого увеличения и узкополостной визуализации // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірург. – 2016. – № 3. – С. 31.

Грубник В.В. Сравнение лапароскопической крурорафии и пластики с применением облегченного сетчатого трансплантата при больших грыжах пищеводного отверстия диафрагмы: отдаленные результаты проспективного рандомизированного исследования // Клініч. хірург. – 2016. – № 9. – С. 14.

Заривчацкий М.Ф. Возможности использования комплексных гомеопатических препаратов при эндоскопическом лечении желчнокаменной болезни // Леч. врач. – 2016. – № 8. – С. 19.

Лапароскопическая хирургия в лечении тубоовариальных образований в І триместре беременности // Здоровье женщины. – 2016. – № 8. – С. 103.

Наш досвід лапароскопічної резекції кіст нирок // Урологія. – 2016. – № 4. – С. 132.

Стецишин Р.В. Эндоскопическое лечение сложных камней мочеточника при использовании ультразвуковой и лазерной контактной уретеролитотрипсии // Междунар. мед. журн. – 2016. – № 3. – С. 36.

Черенько С.М. Адаптація розташування ендоскопічних портів при лапароскопічних адреналектоміях залежно від вікових та клініко-анатомічних особливостей пацієнтів // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірург. – 2016. – № 3. – С. 26.

Шепетько-Домбровський О.Г. Застосування інтраопераційної трансдуоденальної відеоскопії при малоінвазивному хірургічному лікуванні пацієнтів із перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки // Укр. мед. часоп. – 2016. – № 4. – С. 102.


УЗД

Гінгуляк О.М. Ефективність статинотерапії і метаболічної терапії в лікуванні субклінічного атеросклерозу за даними ультразвукового сканування екстракраніальних судин // Укр. кардіол. журн. – 2016. – дод. 3. – С. 222.

Доленко О.В. Клинико-ультразвуковая характеристика и лечение дисфункции яичников у женщин репродуктивного возраста // З турботою про жінку. – 2016. - № 7. – С. 16.

Использование двухпотокового ультразвука для резекции селезенки по поводу ее склерозирующей ангиоматоидной нодулярной трансформации // Клініч. хірург. – 2016. – № 9. – С.77.

Лаврик Г.В. Ультразвукова семіотика метастазів у печінку пухлин різних локалізацій. Діагностичні можливості методу. Поліморфізм зображень // Сучасні мед. технології. – 2016. - № 1. – С. 54.

Медведев В.Е. Допплеровское картирование в ультразвуковом контроле и навигации чрескожных минимально инвазивных лечебно-диагностических вмешательств при абсцессах печени // Луч. диагнос. – 2016. – № 2. – С. 37.

Можливості комплексної ультразвукової діагностики вогнепальних поранень кінцівок // Міжнар. мед. журн. – 2016. – № 3. – С. 88.

Сравнительная оценка измерения скорости распространения пульсовой волны с помошью реографии ультразвуковой допплерографии // Серце і судини. – 2016. - № 4. – С. 72.

Стецишин Р.В. Эндоскопическое лечение сложных камней мочеточника при использовании ультразвуковой и лазерной контактной уретеролитотрипсии // Междунар. мед. журн. – 2016. – № 3. – С. 36.

Технология ультразвуковой декальцинации в лечении больных с кальцинозом аортального клапана // Укр. кардіол. журн. – 2016. – дод. 3. – С. 161.

Ультразвукова абляція (НІFU) – високотехнологічна альтернатива в лікуванні пацієнток з міомою тіла матки // Укр. мед. часоп. – 2016. – № 5. – С. 58.

Фомкин Р.Н. Спасительная дистанционная лучевая терапия рецидива рака простаты после высокоинтенсивной фокусированной ультразвуковой аблации // Урология. – 2016. – № 3. – С. 50.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.