Інформаційний лист нових надходжень з АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ та РЕАНІМАТОЛОГІЇ 1 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ та РЕАНІМАТОЛОГІЇ
1 кв.2017р.

Бабак С.І. Використання препаратів декскетопрофену різних виробників для лікування післяопераційного болю у пацієнтів відділення інтенсивної терапії // Острые и неотлож. состояния. – 2016. – № 6. – С. 25.

Басенко И.Л. Использование приема вальсальвы как вариант уменьшения боли при венепункции // Медицина болю. – 2016. – № 1. – С. 77.

Вдосконалення інкубації трахеї при хірургічних втручаннях // Клініч. хірург. – 2016. – № 12. – С. 40.

Дмитрієв Д.В. Мультимодальна аналгезія на клінічних прикладах або як це працює // Медицина болю. – 2016. – № 3. – С.64.

Дмитрієв Д.В. Оцінка ефективності методів реґіонарної анестезії при хірургічних втручаннях з приводу онкологічних захворювань у дітей // Клініч. хірург. – 2016. – № 11. – С. 51.

Дмитрієв Д.В. Статистична інтерпретація та обґрунтування методів аналгезії в післяопераційному періоді у дітей // Біль, знебол. – 2016. – № 3. – С. 5.

Ілько А.А. Штучна вентиляція легень під час операції черезшкірної дилатаційної трахеотомії // Шпит. хірург. – 2016. – № 1. – С. 118.

616.132 Ішемічна хвороба серця у пацієнтів з цукровим діабетом. – К., 2016. – 182 с.

Лесной И.И. Неадекватный эпидуральный блок при обезболивании родов и возможности его предупреждения // Медицина болю. – 2016. – № 2. – С. 59.

Лісний І.І. Оцінка ефективності епідуральної анестезії та аналгезії з дексмедетомідином при хірургічних втручаннях в онкопроктології // Медицина болю. – 2016. – № 1. – С. 61.

617-089 Майер Г. Периферическая регионарная анестезия. – М., 2015. – 260 с.

616.1 Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях: алгоритми діагностики та лікування. – К., 2016. – 104 с.

Недашківський С.М. „Жіноча помста” і кримінал: отруєння чемерицею і клофеліном // Острые и неотлож. состояния. – 2016. – № 6. – С. 42.

Обгрунтування використання декскетопрофену для знеболення в ранньому післяопераційному періоді в онкохірургії // Медицина болю. – 2016. – № 2. – С. 65.

Післяопераційне знеболення у травматологічних хворих з ендопротезуванням кульшового суглоба // Медицина болю. – 2016. – № 3. – С. 60.

Площенко Ю.О. Особливості анестезії у пацієнтів літнього віку // Острые и неотлож. состояния. – 2016. – № 6. – С. 5.

617-089 Предупреждение интраоперационного стресса и его последствий. – СПб., 2015. – 160 с.

617-089 Салтанов А.И. Общая анестезия в клинике детской онкологии. – М., 2016. – 252 с.

Семкович М.Я. Випадок успішного лікування важкого катетер-асоційованого грамнегативного сепсису у дитини раннього віку // Соврем. педиат. – 2016. – № 7. – С. 20.

616.1 Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. – К., 2016. – 192 с.

Спахі О.В. Діагностика та лікування інвагінації кишечника в дітей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 5. – С. 154.

Строкань А.М. Регіонарна анестезія при каротидній ендартеректомії // Медицина болю. – 2016. – № 2. – С. 77.

Ткаченко Р.А. Снижение частоты постпункционной головной боли в акушерстве // Медицина болю. – 2016. – № 1. – С. 68.

Ткаченко Р.О. Розрахунок оптимальної дози анестетику при кесаревому розтині у вагітних з ожирінням // Медицина болю. – 2016. – № 2. – С. 72.

Токарь И.А. Использование билатерального ТАР-блока при лапаротомных абдоминальных операциях // Медицина болю. – 2016. – № 3. – С. 69.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.