Інформаційний лист нових надходжень з ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 1 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
1 кв.2017р.

616.12 Артеріальна гіпертензія. – К., 2012. – 63 с.

616.12 Гіпертонія під контролем. – К., 2014. – 28 с.

Ендоскопічна діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби // Сучас. гастроентерол. – 2016. – № 6. – С. 109.

Збірник клінічних рекомендацій : дод. до журн. Практ. ангіол., 2016.

616-056 Кайдашев И.П. Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. – К., 2016. – 288 с.

Катеренчук І.П. Кардіальні і психовегетативні порушення у клімактеричний період та можливості їхньої терапевтичної корекції // Сімейна мед. – 2016. – № 5. – С. 36.

Класифікація, стандарти діагностики та лікування порушень ритму і провідності серця : дод. до журн. Аритмологія – 2016. – №3.

Колесник П.О. Посилення мотивації пацієнтів щодо модифікації способу життя на тлі вживання препарату гуарової смоли // Сімейна медицина. – 2016. – № 5. – С. 143.

Овчинников А.Ю. Новые возможности оптимизации терапии кашля // Лечащий врач. – 2016. – № 10. – С. 5.

616.1 Проблеми здоров’я і медичної допомоги та модель покращання в сучасних умовах. – К., 2016. – 261 с.

616.36 Раціональна фармакотерапія хронічних захворювань печінки. – К., 2015. – 442 с.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо лікування пацієнтів зі шлуночковими аритміями та запобігання раптової серцевої смерті : дод. до журн. Аритмологія, 2016.

616.1 Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. – К., 2016. – 192 с.

616-072 Функциональные методы диагностики в практике семейного врача. – К., 2016. – 176 с.

Харченко Н.В. Хронічні захворювання печінки: гепатопротекторна фармакотерапія в умовах реальної клінічної практики // Сучас. гастроентерол. – 2016. – № 6. – С. 70.

616.36 Хронический вирусный гепатит С и цирроз печени. – СПб., 2016. – 381 с.

Шавловская О.А. Спектр применения эфирных масел в современной медицине на примере бальзама золотая звезда // Лечащий врач. – 2016. – № 10. – С. 16.

616.1/4 Шаленкова М.А. Алкогольное поражение внутренних органов. – Н.Новгород, 2015. – 166 с.

616.127 Швед М.І. Сучасні технології та методи кардіореабілітації. – К., 2016. – 144 с.

616.127 Швед М.І. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда. – К., 2013. – 144 с.

Юдина Л.В. Хронический кашель: как помочь пациенту? // Сімейна медицина. – 2016. – № 4. – С. 112.

Ятрогенные нарушения кишечной микробиоты: проблема и ее решение // Участковый врач. – 2016. – № 9. – С. 2.


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

616.33 Артефіціальний шлунок. Пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника. – Х., 2014. – 124 с.

Бабак О.Я. Вплив немедикаментозного лікування на антропометричні показники пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням // Сучас. гастроентерол. – 2016. – № 6. – С. 18.

Бережний В.В. Диференційний підхід у лікуванні хронічних запорів у дітей з природженими вадами розвитку кишечника // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 103.

Бережний В.В. Мікробіота кишечника новонародженої дитини: вплив на стан здоров’я та фізіологічні підходи до корекції порушень // Дитяч. лікар. – 2016. – № 5. – С. 22.

Бережний В.В. Новий підхід у лікуванні дітей раннього віку з функціональними розладами шлунково-кишкового тракту // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 116.

Величко В.И. Оценка эффективности и безопасности комбинированной терапии с использованием препаратов Вазонат и Энтроп у пациентов с хроническим токсическим поражением печени // Сімейна медицина. – 2016. – № 5. – С. 98.

Деримедвідь Л.В. Некислотні нестероїдні протизапальні засоби: у фокусі Набуметон // Практикуюч. лікар. – 2016. – № 4. – С. 21.

Донюш Е.К. Диагностика и лечение гастроэнтерологических осложнений химиотерапии у онкогематологических больных в педиатрической практике // Лечащий врач. – 2017. – № 1. – С. 27.

Ендоскопічна діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби // Сучас. гастроентерол. – 2016. – № 6. – С. 109.

Заривчацкий М.Ф. Возможности использования комплексных гомеопатических препаратов при эндоскопическом лечении желчнокаменной болезни // Лечащий врач. – 2016. - № 8. – С. 19.

Кочергин Н.Г. Возможности гепатопротекторов при псориазе // Лечащий врач. – 2016. – № 12. – С. 54.

Марушко Ю.В. Клінічні можливості застосування комплексного пробіотика Пробіз з метою профілактики та лікування антибіотикоасоційованої діареї та інших запальних уражень кишечника // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 123.

Марушко Ю.В. Лікування дітей з дисфункцією жовчного міхура і сфінктера Одді та залізодефіцитом // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С.111.

Место пробиотиков в комплексной терапии антибиотикоассоциированной диареи // Сучас. гастроентерол. – 2016. – № 6. – С. 85.

Палій І.Г. Підхід до лікування синдрому диспепсії, який ґрунтується на патогенезі: місце прокінетиків // Сучас. гастроентерол. – 2016. - № 6. – С. 76.

616.36 Раціональна фармакотерапія хронічних захворювань печінки. – К., 2015. – 442 с.

Тяжка О.В. Особливості анамнезу і клініко-лабораторних даних у дітей-підлітків з гастродуоденальною патологією на тлі харчової алергії // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 70.

Харченко Н.В. Хронічні захворювання печінки: гепатопротекторна фармакотерапія в умовах реальної клінічної практики // Сучас. гастроентерол. – 2016. – № 6. – С. 70.

616.36 Хронический вирусный гепатит С и цирроз печени. – СПб., 2016. – 381 с.

Чернобровий В.М. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: шляхи вирішення клінічних проблем у загальній практиці – сімейній медицині // Сімейна медицина. – 2016. – № 6. – С. 125.

616.1/4 Шаленкова М.А. Алкогольное поражение внутренних органов. – Н.Новгород, 2015. – 166 с.

Ятрогенные нарушения кишечной микробиоты: проблема и ее решение // Участковый врач. – 2016. – № 9. – С. 2.


КАРДІОЛОГІЇ

616.12 Артеріальна гіпертензія. – К., 2012. – 63 с.

Будаєва І.В. Сучасні епідеміологічні особливості Лайм-бореліозу та критерії діагностики „мінорних” форм міокардиту // Сімейна медицина. – 2016. – № 6. – С. 94.

Віннікова Н.В. Роль фіксованих комбінацій препаратів у лікуванні артеріальної гіпертензії в терапевтичному стаціонарі за результатами ретроспективного дослідження // Медсестринство. – 2016. - № 1. – С.32.

Деримедвідь Л.В. Некислотні нестероїдні протизапальні засоби: у фокусі Набуметон // Практикуюч. лікар. – 2016. – № 4. – С. 21.

Застосування навантажувальних проб в кардіології // Врачеб. дело. – 2016. – № 3–4. – С. 60.

Збірник клінічних рекомендацій : дод. до журн. Практ. ангіол., 2016.

616. 1/8 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 19. Кн. 3. – К., 2010. – 950 с.

616.132 Ішемічна хвороба серця у пацієнтів з цукровим діабетом. – К., 2016. – 182 с.

Катеренчук І.П. Кардіальні і психовегетативні порушення у клімактеричний період та можливості їхньої терапевтичної корекції // Сімейна мед. – 2016. – № 5. – С. 36.

Класифікація, стандарти діагностики та лікування порушень ритму і провідності серця : дод. до журн. Аритмологія – 2016. – № 3.

616.1 Коваленко В.Н. Сердечно-сосудистая патология при системных ревматических заболеваниях: возможности системной энзимотерапии. – К., 2016. – 223 с.

Корвитин – эффективный препарат для комплексной терапии при инфаркте миокарда и ишемическом инсульте // Острые и неотлож. состояния. – 2016. – № 6. – С. 50.

616.124 Лікування шлуночкових порушень серця та профілактика раптової серцевої смерті. – К., 2012. – 27 с.

Морєва Д.Ю. Динаміка структурно-функціонального стану лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та хронічною ішемічною хворобою серця на фоні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби під впливом антигіпертензивної та антирефлюксної терапії // Сімейна медицина. – 2016. – № 6. – С. 102.

616.1 Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях: алгоритми діагностики та лікування. – К., 2016. – 104 с.

616 1/7 Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря. – Т., 2016. – 380 с.

616.12 Новые оральные антикоагулянты – дополнения к рекомендациям Европейской ассоциации ритма сердца. – К., 2015. – 15с.

Принципи діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у практиці сімейного лікаря // Сімейна медицина. – 2016. – № 6. – С. 98.

616.1 Проблеми здоров’я і медичної допомоги та модель покращання в сучасних умовах. – К., 2016. – 261 с.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо лікування пацієнтів зі шлуночковими аритміями та запобігання раптової серцевої смерті : дод. до журн. Аритмологія, 2016.

616.12 Рекомендации по диагностике и лечению суправентрикулярных тахикардий. – К., 2012. – 26 с.

616.1 Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. – К., 2016. – 192 с.

Скрининг ишемии миокарда методом оценки фазы реполяризации // Укр. кардіол. журн. – 2016. – № 6. – С. 82.

616.1/7 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2016. – 688 с.

616.12 Тактика ведення хворих з миготливою аритмією. – К., 2016. – 115 с.

616-072 Функциональные методы диагностики в практике семейного врача. – К., 2016. – 176 с.

616.12 Хірургія серцевих ушкоджень. Особливості сучасної доктрини. – Х., 2015. – 156 с.

Чернишов В.А. Вплив дисліпідемії на ефективність гіпотензивної терапії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і гіпертонічною хворобою // Укр. терапевт. журн. – 2016. – № 4. – С. 7.

616.1/4 Шаленкова М.А. Алкогольное поражение внутренних органов. – Н.Новгород, 2015. – 166 с.

616.127 Швед М.І. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда. – К., 2013. – 144 с.

616.127 Швед М.І. Сучасні технології та методи кардіореабілітації. – К., 2016. – 144 с.


РЕВМАТОЛОГІЇ

Деримедвідь Л.В. Некислотні нестероїдні протизапальні засоби: у фокусі Набуметон // Практикуюч. лікар. – 2016. – № 4. – С. 21.

Зупанец И.А. Симптоматические препараты замедленного действия в лечении больных остеоартритом // Тherapia. – 2017. – № 1. – С. 32.

616.1Коваленко В.Н. Сердечно-сосудистая патология при системных ревматических заболеваниях: возможности системной энзимотерапии. – К., 2016. – 223 с.

Король П.О. Порівняльний аналіз даних остеосцинтиграфії у хворих на деформівний остеоартроз та аваскулярний некроз голівки стегнової кістки при ендопротезуванні кульшових суглобів // Укр. радіол. журн. – 2016. – № 3. – С. 24.

616.1 Проблеми здоров’я і медичної допомоги та модель покращання в сучасних умовах. – К., 2016. – 261 с.

616.1Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2016. – 688 с.

Хіміон Л.В. Новітні методи лікування остеоартрозу колінних суглобів // Рационал. фармакотерапия. – 2016. – № 4. – С. 5.

Чурсина Т.Я. Ведение пациентов с мышечно-спастическим синдромом в реальной клинической практике врача первичного звена. Роль миорелаксантов центрального действия: в фокусе толперизон // // Тherapia. – 2017. – № 1. – С. 19.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.