Інформаційний лист нових надходжень з ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ 1 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ
1 кв.2017р.

ГЕМАТОЛОГІЇ

Агранулоцитоз у загально-лікарській практиці: діагностика, лікування, профілактика та клінічний випадок // Сімейна медицина. – 2016. – № 4. – С. 52.

Видиборець С.В. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові // Сімейна медицина. – 2016. – № 5. – С.45.

Гайдукова С.Н. Современная тактика лечения железодефицитной анемии // Сімейна медицина. – 2016. – № 4. – С. 22.

Донюш Е.К. Диагностика и лечение гастроэнтерологических осложнений химиотерапии в онкогематологических больных в педиатрической практике // Лечащий врач. – 2017. – № 1. – С. 27.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 1. – К., 1998. – 852 с.

616. 1/8 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 19. Кн. 3. – К., 2010. – 950 с.

616-056 Кайдашев И.П. Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. – К., 2016. – 288 с.

616-053 Клиническое обследование ребенка. – Винница, 2016. – 556с.

616 1/7 Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря. – Т., 2016. – 380 с.

Орфанні захворювання в практиці дитячого інфекціоніста // Дитяч. лікар. – 2016. – № 4. – С. 5.

Профілактика інфекцій у дітей зі спадковими гемолітичними анеміями // Соврем. педиат. – 2016. – № 5. – С. 62.

616.1/7 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2016. – 688 с.

Цимбалюк-Волошин І.П. Дитяча гемофілія: проблеми діагностики та лікування // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 33.

Цимбалюк-Волошин І.П. Паранеопластичні синдроми при лімфомі Годжкіна у дітей // Соврем. педиат. – 2016. - № 7. – С. 84.


ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ

Дерпак Ю.Ю. Особливості розподілення еритроцитів периферійної крові за об’ємом клітин в активних донорів крові // Здоровье женщины. – 2016. – № 7. – С. 49.

Дзюба Д.О. Колоїди. Альбумін і розчини желатину // Острые и неотлож. состояния. – 2016. - № 6. – С. 15.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 9. Кн. 4. – К., 2000. – 1132 с.

Корж А.В. Комплексное биохимическое исследование плазмы крови, заготовленной методом мануального плазмафереза // Сімейна медицина. – 2016. - № 5. – С. 155.

Корж А.В. Содержание средних молекул в плазме крови, полученной различными методами плазмафереза // Сімейна медицина. – 2016. – № 4. – С. 140.

616-053 Неотложная помощь и интенсивная терапия в педиатрии. – М., 2014. – 568 с.

615.38 Організація проведення аудиту використання компонентів і препаратів крові : метод. рек. – К., 2016. – 33 с.

615.38 Організація системи управління запасами компонентів крові : метод. рек. – К., 2016. – 29 с.

Чугрієв А.М. Рівень забезпечення лікувальних закладів компонентами крові // Клініч. хірург. – 2016. – № 9. – С. 74.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.