Інформаційний лист нових надходжень з ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 1 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ЕНДОКРИНОЛОГІЇ
1 кв.2017р.

616.12 Артеріальна гіпертензія. – К., 2012. – 63 с.

Галицкая В.В. Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения // Сімейна медицина. – 2016. – № 5. – С.75

Галицкая В.В. Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения // Здоровье женщины. – 2016. – № 9. – С.67.

Гуріна Н.І. Автоімунний полігландулярний синдром // Міжнар. ендокринол. журн. – 2016. – № 7. – С. 64.

616.391 Дефицит и недостаточность витамина D: эпидемиология, диагностика, профилактика и лечение. – К., 2015. – 262 с.

Збірник клінічних рекомендацій : дод. до журн. Практ. ангіол., 2016.

Инсулин гларгин 300 Ед/мл в лечении сахарного диабета: клиническая значимость и перспективы применения // Практ. ангіол. – 2016. – № 3. – С. 26.

Інсулін деглюдек – інноваційний базальний інсулін ультратривалої дії // Діабет. Ожиріння. – 2016. – № 6. – С. 55.

616.132 Ішемічна хвороба серця у пацієнтів з цукровим діабетом. – К., 2016. – 182 с.

Колесник П.О. Посилення мотивації пацієнтів щодо модифікації способу життя на тлі вживання препарату гуарової смоли // Сімейна медицина. – 2016. – № 5. – С. 143.

Муравльова О.В. Терапія цукрового діабету 2-го типу: ефективність, що доведена часом // Сімейна медицина. – 2016. – № 5. – С. 13.

Тихонова С. Мультидисциплінарний підхід у веденні пацієнтів з коморбідною патологією – цукровий діабет 2 типу та артеріальна гіпертензія // Діабет. Ожиріння. – 2016. – № 6. – С. 70.

Фокина А.С. Актовегин в лечении субклинической дистальной симметричной сенсорно-моторной полиневропатии у больных сахарным диабетом 2-го типа // Междунар. эндокринол. журн. – 2016. – № 7. – С. 52.

Чернишов В.А. Вплив дисліпідемії на ефективність гіпотензивної терапії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і гіпертонічною хворобою // Укр. терапевт. журн. – 2016. – № 4. – С. 7.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.