Інформаційний лист нових надходжень з ПУЛЬМОНОЛОГІЇ 1 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
1 кв.2017р.

Ефективність антагоністів лейкотрієнових рецепторів у профілактиці вірус-асоційованих загострень бронхіальної астми // Астма та алергія. – 2016. – № 4. – С. 86.

Иммуномодуляторы микробного происхождения в лечении и профилактике респираторных инфекций у часто и длительно болеющих детей // Лечащий врач. – 2016. – № 12. – С. 48.

Колонтарева Ю.М. Комбинированные бронхолитики в терапии ХОБЛ // Лечащий врач. – 2016. – № 12. – С. 85.

Конопкина Л.И. Важность выбора доставочного устройства для пациентов с бронхиальной астмой и хроническим обструктивным заболеванием легких // Астма та алергія. – 2016. – № 4. – С. 55.

Лемко О.І. Можливості галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні дітей з частими та рецидивними респіраторними захворюваннями // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 74.

Лукащук С.В. Принципи ведення дітей з частими та рецидивними захворюваннями дихальних шляхів // Соврем. педиат. – 2016. – № 7. – С. 48.

Марушко Ю.В. Ефективність сиропу первоцвіту в лікуванні гострих бронхітів у дітей // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 79.

Овчинников А.Ю. Новые возможности оптимизации терапии кашля // Лечащий врач. – 2016. – № 10. – С. 5.

Оценка эффективности противовирусной терапии у детей с острым обструктивным бронхитом // Лечащий врач. – 2017. – № 1. – С. 65.

616.24 Очерки клинической пульмонологии. – К., 2016. – 336с.

Принципи діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у практиці сімейного лікаря // Сімейна медицина. – 2016. – № 6. – С. 98.

Ревякина В.А. Стероидные и/или нестероидные препараты в терапии бронхиальной астмы у детей. Выбор в чью пользу? // Лечащий врач. – 2016. – № 11. – С. 64.

Сміян О.І. Ефективність використання траумелю у комплексному лікуванні гострого бронхіту у дітей // Соврем. педиат. – 2016. – № 7. – С. 42.

616.2 Справочник симптоматики заболеваний органов дыхания. – Запорожье, 2004. – 138 с.

Уманець Т.Р. Місце небулайзерної терапії в лікуванні загострень бронхіальної астми у дітей: ефективність небутамолу // Астма та алергія. – 2016. – № 4. – С. 45.

Толох О.С. Компенсація бронхообструктивного синдрому – важливий аспект комплексної терапії бронхолегеневої патології // Клініч. імунол. – 2016. – № 1. – С. 26.

Хіміон Л.В. Лікування захворювань органів дихання в амбулаторній практиці: який антибіотик призначити // Сімейна медицина. – 2016. - № 5. – С. 80.

Шавловская О.А. Спектр применения эфирных масел в современной медицине на примере бальзама золотая звезда // Лечащий врач. – 2016. – № 10. – С. 16.

Эффективность использования композиции эфирных масел для профилактики острых респираторных инфекций в организованных детских коллективах // Лечащий врач. – 2017. – № 1. – С. 71.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.