Інформаційний лист нових надходжень з ФЕЛЬДШЕРА-АКУШЕРА 1 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФЕЛЬДШЕРА-АКУШЕРА
1 кв.2017р.

Ведення вагітних жінок з травмами // З турботою про жінку. – 2016. – № 8. – С. 20.

Ведення жінок з нудотою і блюванням під час вагітності // З турботою про жінку. – 2016. – № 6. – С. 20.

Галушко О. Невідкладна допомога: компетенції медичної сестри // Журн. голов. мед. сестри. – 2016. – № 12. – С. 58.

Иванько О.Г. РІVKA ІІ как показатель дефицита витамина К у детей первых месяцев жизни, получающих исключительно грудное вскармливание // Здоровье ребенка. – 2016. – № 7. – С. 95.

Колосович І.В. Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих з приводу атипових форм гострого апендициту // Клініч. хірург. – 2016. – № 12. – С. 16.

Кулакова Н.И. Опыт применения адаптированной молочной смеси у детей грудного возраста, находящихся на искусственном вскармливании // Лечащий врач. – 2016. – № 12. – С. 51.

616-053 Навчальний посібник з педіатрії. – К., 2015. – 208с.

Осипова Л.С. Иммунокоррекция при хроническом фурункулезе. Новые подходы для повышения эффективности терапии // Б-ка сімейн. лікаря. – 2016. – № 5. – С. 34.

Роль функциональных компонентов адаптированных молочных смесей в коррекции нарушений пищеварительного тракта у детей, рожденных путем кесарева сечения // Лечащий врач. – 2016. – № 11. – С. 76.

Саволюк С.І. Поєднання лапароскопічних та електрозварювальних технологій у лікуванні хворих з гострим апендицитом як фактор профілактики інтраабдомінальних ускладнень // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 89.

Столярчук О.В. Діагностичні маркери як предиктори необхідності виконання оперативних втручань у хворих для корекції оксидантного стресу при гострому панкреатиті // Клініч. хірург. – 2016. - № 12. – С.23.

Чуловська У.Б. Раціональна антибіотикотерапія гострих респіраторних інфекцій в амбулаторній практиці // Сімейна медицина. – 2016. – № 6. – С. 64.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.