Інформаційний лист нових надходжень з ФТИЗІАТРІЇ 1 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФТИЗІАТРІЇ
1 кв.2017р.

ТУБЕРКУЛЬОЗ

616-002 Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію (туберкульоз)/ВІЛ-інфекція/СНІД : метод. посіб. для лікарів. – К., 2016. – 93 с.

Матвеева С.Л. Эффективность включения натрия селенита в комплексное лечение больных туберкулезом с тиреопатиями // Туб., леген. хвороби. – 2016. – № 4. – С. 19.

Мельник В.М. Туберкульоз і алкогольна залежність – актуальна проблема сьогодення // Укр. пульмонол. журн. – 2016. – № 4. – С. 9.

Ніколаєва О.Д. Аспергільоз легень // Туб., леген. хвороби. – 2016. - № 4. – С. 60.

616.24 Очерки клинической пульмонологии. – К., 2016. – 336 с.

Сиренко И.А. Проблема туберкулеза и сахарного диабета // Туб., леген. хвороби. – 2016. – № 4. – С. 54.

Унікальний клінічний випадок ко-інфекції: туберкульоз з багатоорганним ураженням і глибоким імунодефіцитом, що вилікуваний ізоніазидом на тлі антиретровірусної терапії з приводу ВІЛ-інфекції // Туб., леген. хвороби. – 2016. – № 4. – С. 45.


ПОЗАЛЕГЕНЕВІ ФОРМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

618-07 Гитун Т.В. Диагностический справочник акушера-гинеколога. – М., 2006. – 607 с.

616-002 Зимина В.Н. Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых. – М., 2014. – 222 с.

Кульчавеня Е.В. Роль патогенетической терапии в сохранении фертильности эякулята у больных туберкулезом предстательной железы // Урология. – 2016. – № 3. – С. 14.

Новиков Б.И. Клинико-морфологические параллели в обосновании тактики хирургического лечения нефротуберкулеза // Урология. – 2016. – № 6. – С. 47.

Осадчий А.В. Антропоморфологические особенности больных туберкулезом предстательной железы // Урология. – 2016. – № 3. – С. 76.

Осадчий А.В. Метаболический синдром у больных туберкулезом предстательной железы как причина снижения фертильности эякулята // Урология. – 2016. – № 4. – С. 92.

Піскур З.І. Характеристика поєднаних форм позагрудного туберкульозу при різних методах виявлення // Соврем. педиат. – 2016. – № 6. – С. 88.

Роль і значення полімеразної реакції в діагностиці кістково-суглобового туберкульозу // Туб., леген. хвороби. – 2016. - № 3. – С. 28.

Стрельцова О.С. Туберкулез предстательной железы // Урология. – 2016. – № 6. – С. 128.

Холтобин Д.П. Рак и туберкулез мочеполовой системы // Урология. – 2016. – № 4. – С. 106.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.