Інформаційний лист нових надходжень з ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 1 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
1 кв.2017р.

Андрейчин Ю.М. Діагностика синуситів // Інфекц. хвороби. – 2016. – № 3. – С. 54.

Будаєва І.В. Сучасні епідеміологічні особливості Лайм-бореліозу та критерії діагностики „мінорних” форм міокардиту // Сімейна медицина. – 2016. – № 6. – С. 94.

Диференційна діагностика малих ниркових новоутворень: ефективність застосування вимірюваного коефіцієнта дифузії дифузійно-зважених зображень МРТ в якості променевого біомаркеру нирково-клітинного раку // Здоровье мужчины. – 2016. – № 4. – С. 105.

Діагностично-лікувальний алгоритм при гострому холециститі // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 57.

Ендоскопічна діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби // Сучас. гастроентерол. – 2016. – № 6. – С. 109.

618.146 Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы. – М., 2000. – 432 с.

Застосування навантажувальних проб в кардіології // Врачеб. дело. – 2016. – № 3–4. – С. 60.

Нагорна В.Ф. Діагностична інформативність показника рН піхвого вмісту у хворих на вагінальні інфекції // Актуал. питання педіат. – 2016. – № 1. – С. 104.

Нагорна В.Ф. Контраверсійні позиції в діагностиці баквагінозу у вагітних // Актуал. питання педіат. – 2016. – № 1. – С. 101.

Овчарук В.В. Оптимізація методів діагностики при затримці росту плода у вагітних // Актуал. питання педіат. – 2016. – № 2. – С. 87.

616-072 Функциональные методы диагностики в практике семейного врача. – К., 2016. – 176 с.

Халатурник І.Б. Синдромний підхід в ультразвуковій діагностиці травми грудей // Клініч. хірург. – 2016. – № 12. – С. 34.

Чуприна Г.М. Аналіз використання методів акупунктурної діагностики у хворих на розсіяний склероз за умов коморбідності // Сімейна медицина. – 2016. – № 5. – С. 60.

Янюта Г.С. Затримка росту плода: діагностика та перинатальні наслідки // Здоровье женщины. – 2016. – № 9. – С. 99.


ЕНДОСКОПІЇ

Байбаков В.М. Лапароскопічна корекція защемлених пахвинних гриж у дітей // Шпит. хірург. – 2016. – № 2. – С. 75.

Воровський О.О. Лапароскопічна герніопластика у лікуванні защемлених гриж у хворих похилого та старечого віку // Шпит. хірург. – 2016. – № 2. – С. 81.

Дейкало І.М. Порівняння результатів операційного лікування спайкової тонкокишкової непрохідності з використанням відкритих та лапароскопічних технологій // Шпит. хірург. – 2016. – № 2. – С. 85.

Ендоскопічна діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби // Сучас. гастроентерол. – 2016. – № 6. – С. 109.

Ендоскопічні методи лікування підгострих і хронічних запальних захворювань плеври // Клініч. хірург. – 2017. – № 1. – С. 39.

Кушнір Р.Я. Ендоскопічний гемостаз у комплексному лікуванні гострих шлунково-кишкових кровотеч // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 94.

Лапароскопическая пластика паховых грыж // Клініч. хірург. – 2017. – № 1. – С. 5.

Опанасенко М.С. Ускладнення відеоторакоскопічної біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів та методи їх профілактики // Клініч. хірург. – 2016. - № 12. – С. 43.

Саволюк С.І. Поєднання лапароскопічних та електрозварювальних технологій у лікуванні хворих з гострим апендицитом як фактор профілактики інтраабдомінальних ускладнень // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 89.

Федорика Р.Я. Особливості застосування ургентної лапароскопії в умовах малопотужної лікарні // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 117.

Фелештинський Я.П. Комбіноване застосування капсульної ендоскопії та двобалонної ентероскопії при тонкокишкових кровотечах // Хірург. України. – 2016. – № 4. – С. 34.

Шевчук Д.В. Можливості використання ендоскопічного обладнання в лікуванні коротких посттравматичних стриктур уретри у дітей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 7. – С. 135.

Эндоскопическое удаление папиллярных опухолей верхних мочевыводящих путей // Урология. – 2016. – № 6. – С. 100.


УЗД

Головко Т.С. Застосування еластографії у комплексному ультразвуковому дослідженні хворих на рак шийки матки // Лучевая диагнос. – 2016. - № 2. – С. 23.

Єгорова К.С. Ультразвукове дослідження зорових нервів при ідіоматичній внутрішньочерепній гіпертензії // Офтальмол. журн. – 2016. – № 4. – С. 29.

616. 1/8 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 19. Кн. 3. – К., 2010. – 950 с.

616-053 Клиническое обследование ребенка. – Винница, 2016. – 556с.

Лупояд В.С. Некоторые аспекты ультразвукового исследования в акушерстве // Междунар. мед. журн. – 2016. – № 4. – С. 33.

Можливості ультразвукового дослідження гострих запалень надгортанника // Журн. вуш., нос. і горл. хвороб. – 2017. – № 1. – С. 63.

Сенаторова А.С. Информативность рентгенологического и ультразвукового методов исследования в диагностике реактивных артритов у детей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 3. – С. 45.

Тальберг П.И. Ультразвуковая физиотерапия в лечении простатита // Урология. – 2016. – № 6. – С. 54.

Федорців О.Є. Дерматоскопія та ультразвукова діагностика шкіри як малоінвазивні методи обстеження при атопічному дерматиті у дітей // Соврем. педиат. – 2016. – № 7. – С. 54.

Халатурник І.Б. Синдромний підхід в ультразвуковій діагностиці травми грудей // Клініч. хірург. – 2016. – № 12. – С.34.

617.5 Чрескожные вмешательства в абдоминальной хирургии. – М., 2016. – 176 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.